angol-magyar fordítás erre a szóra: all the more

EN

"all the more" magyar fordítás

EN

all the more {kötőszó}

volume_up
all the more
It made him all the more anxious to be extravagant.
Következésképpen Gordon annál inkább ragaszkodott a különcködéshez.
All the more reason why Vishnayev must be stopped while there is still time.
Annál inkább meg kell állítanunk Visnyajevet, amíg nem későő.
`Then all the more need to fill our bottles,' said Sam.
- Akkor annál inkább meg kell töltenünk a kulacsainkat - erősködött Samu.

Példamondatok a(z) "all the more" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishMartel's very good to begin with, and his madness made him all the more savage.
Martel egyébként is mesteri kardforgató, de az őrület még veszélyesebbé tette.
EnglishThis matter is all the more relevant in the current economic and social situation.
Ez a kérdés a jelenlegi gazdasági és társadalmi helyzetben még inkább releváns.
EnglishIt makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.
Ezért ma reggel még inkább üdvözöljük központi bankjaink együttes fellépését.
EnglishThat is why it pains me all the more to have to pour cold water on this matter.
Ezért még inkább sajnálom, hogy elítélően kell nyilatkoznom erről a témáról.
EnglishThis is all the more important now when liberal, pro-European forces are in power.
Ez még fontosabb most, amikor a liberális, Európa-barát erők vannak hatalmon.
EnglishIt had neither claws nor fangs, of course, but it was all the more lethal for that.
Annak ugyan nem voltak karmai és agyarai, mégis halálosabb volt minden másnál.
EnglishIf it is true, it makes the vote that we are about to hold all the more pressing.
Ha ez igaz, még sürgetőbbé teszi a szavazást, amelyet megtartani készülünk.
EnglishI am all the more pleased since I know that this cannot be taken for granted.
Annál is inkább elégedett vagyok, hiszen tudom, hogy ez korántsem magától értetődő.
EnglishThen Father Griffin is mistaken, said Morgaine, for I can do them all and more.
- Akkor Griffin atya téved - mondta Morgaine -, mert én mindezt tudom, sőt többet is.
EnglishHe was, after all, nothing more than a policeman with a very special beat.
Végtére is ő nem egyéb egy rendkívül különleges feladattal megbízott rendőrnél.
EnglishThis is all the more true given that this practice could mislead consumers.
Ezért sem szabad megengedni, hogy az új gyakorlat félrevezesse a fogyasztókat.
EnglishThis becomes all the more important if globalisation continues, as we expect it to.
Ez annál is fontosabb, mivel a globalizáció várakozásaink szerint tovább folytatódik.
EnglishWith friends it is all the more important to discuss controversial subjects openly.
Barátok között még fontosabb, hogy a vitás kérdésekről nyíltan beszéljenek.
EnglishAnd those are the very days you have all the more reason to say thank you.
És pontosan azok a napok azok, amikor annál több okod van köszönetet mondani.
EnglishI drew my cloak about him all the more tightly, and he rested his head against my chest.
Szorosabban beburkoltam a köpenyembe Amadeót, és ő a vállamra hajtotta a fejét.
EnglishThis area will be very difficult, and all the more so since 2 November.
Ez nagyon nehéz területnek ígérkezik, november 2. óta még inkább, mint korábban.
EnglishHowever, this is all the more reason why this task is even more important.
Azonban éppen ez a körülmény teszi még a szokásosnál is fontosabbá ezt a feladatot.
EnglishThen all the more reason, he at last said gently, to forget about exorcism and---
Akkor ez eggyel több ok arra mondta végül szelíden , hogy elfelejtse az ördögűzést, és...
EnglishYou can write that, he said, looking all the more venomous for his physical beauty.
Ezt megírhatja! fejezte be az ezredes, és szépsége még gyilkosabbá tette felháborodását.
EnglishHe paused, and then making his voice all the more soft and wondering, he continued.
Kaszákat hordozunk az ezer kapu fölé és ezer falra fölvésett, palástos csontváz hadában.

Hasonló fordítások a(z) "all the more" szóra magyarul

more határozószó
all melléknév
all határozószó