angol-magyar fordítás erre a szóra: all-purpose

EN

"all-purpose" magyar fordítás

EN

all-purpose {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "all-purpose" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn fact, a microecosystem must be involved ... all formatted for the purpose of art.
Egy olyan rendszer, amelynek minden egyes eleme a művészet érdekeit szolgálja.
EnglishHis secretary handed him his all- purpose view cube as they quickly left the office.
Amikor elindult, a titkárnője a kezébe adta a multifunkcionális látókockát.
EnglishYes, that was purpose all right, purpose taken, as they say, to the max.
Igen, az is rendeltetés volt, a végletekig hajtott rendeltetés, ahogy mondani szokták.
EnglishThe purpose of all this is to make our means of transport increasingly environmentally friendly.
Mindennek az a célja, hogy szállítóeszközeink egyre környezetbarátabbá váljanak.
EnglishWith purpose, Boo trotted forward, and I followed with no clear purpose at all.
Boo céltudatosan haladt előre, én pedig céltalanul követtem őt.
EnglishPreston showed his boarding pass and Viljoen his all-purpose ID card.
Preston megmutatta a jegyét, Viljoen meg a mindenhová jó igazolványát.
EnglishTherefore, Mr President, I should just like to ask what, essentially, is the purpose of all this?
Ezért, elnök úr, lényegében arra szeretnék választ kapni, hogy mi a célja mindennek?
EnglishI made earnest representations on the subject to my guardians, but all to no purpose.
Ezt gyámjaimnak is megemlítettem, méghozzá nagyon határozott formában, de minden eredmény nélkül.
EnglishDeliver me from forgetting everything else, and sacrificing all purpose, all resolve to it.
Ne engedd, hogy elfeledjek minden mást, hogy ennek áldozzak fel minden célt, minden szándékot.
EnglishAs the lad did not answer, Andreuccio began to shout more loudly; but all to no purpose.
Andreuccio, hogy az inas nem felelt hívására, kezdett hangosabban kiáltozni; de ez sem ért semmit.
EnglishIt was all for a purpose, of course; little that I do is not, one way or another.
Természetesen az egésznek célja volt; így vagy úgy, de majdnem mindennek, amit csinálok, van valami célja.
EnglishPerhaps I am part of it, but I haven't been told exactly what the purpose of all this is.
Lehet, hogy része vagyok, de még mindig nem mondta el senki pontosan, mi célt szolgál ez az egész.
EnglishThe European Investment Bank is now our all-purpose tool.
Most az Európai Beruházási Bank az az eszköz, amely minden célra szolgál.
EnglishOtherwise, we will have to seriously consider whether this Court actually still has a purpose at all.
Máskülönben komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy szükségünk van-e egyáltalán erre a bíróságra.
EnglishI only discovered yesterday, not even twenty-four hours ago, what the purpose for all of this is.
Iszonyú dolog, magam is csak tegnap tudtam meg, nem egészen huszonnégy órával ezelőtt, mi célt szolgált mindez.
EnglishIt was as if the engine for all that energy and purpose had been Cormal-lon, and now he had no motive power.
Úgy tűnt, eddig a Cormallon névből nyerte az életenergiáit, és most, hogy kitagadták, forrása elapadt.
EnglishElizabeth was determined; nor did Sir William at all shake her purpose by his attempt at persuasion.
Elizabeth szilárdan kitartott elhatározásánál, még Sir William sem rendíthette meg, bárhogy igyekezett rábeszélni.
EnglishThe machines reported in all honesty that the creatures couldn't really be said to have any purpose at all.
És a gépek teljes őszinteséggel jelentették: a teremtményekről nem állítható, hogy volna egyáltalában céljuk.
EnglishThe fundamental question is whether these stacks of data serve any purpose at all in the fight against terrorism.
Az alapvető kérdés, hogy ezek az adathalmazok szolgálnak-e egyáltalán bármilyen célt a terrorizmus elleni harcban.
EnglishBeth said, Were all here for a purpose.
- Valamennyien okkal vagyunk itt - jegyezte meg Beth.

Szinonimák (angolul) a(z) all-purpose szóra:

all-purpose

Hasonló fordítások a(z) "all-purpose" szóra magyarul

purpose főnév
all melléknév
all határozószó
all along határozószó
all right!
Hungarian