EN

all-out {melléknév}

volume_up
all-out
volume_up
teljes {mn} (erővel végzett)
This will require an all-out push on Croatia's side.
Ehhez Horvátország részéről teljes körű erőfeszítésre lesz szükség.
Well, I think we've got to go all out after Mrs Perenna.
Hát, énszerintem teljes erővel rá kell szállnunk Mrs. Perennára.
Had that explosion knocked them all out, all the power controls from the ship?)
Tönkretette a robbanás, s vele együtt a hajó teljes energiavezérlését?)
Of course, much remains to be done and this is why the EU must take it upon itself to declare an all-out war on cancer.
Természetesen sok tennivaló marad, és éppen ezért kell az EU-nak felvállalnia, hogy totális háborút jelentsen be a rák ellen.
Priority red was reserved for an all-out nuclear attack on the United States and was never used in simulations or exercises.
A vörös" totális atomtámadást jelentett az Egyesült Államok ellen, és soha nem használták próbariadók vagy gyakorlatok alkalmával.
At the same time, they are paving the way for an all-out attack in 2013 on small- and medium-sized enterprises, which have already been weakened.
Ugyanakkor kikövezik az utat egy totális támadás előtt, amely 2013-ban indul majd a kis- és közepes vállalakozások ellen, amelyeket már meggyengítettek.

Példamondatok a(z) "all-out" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt was strange to have it all figured out and yet not understand the sense of it.
Különös volt, hogy hiába jött rá minderre, mégsem tudta felfogni, miről van szó.
EnglishThe trouble is they let all these barmy people out of lunatic asylums nowadays.
Az a baj, hogy manapság csak úgy kiengedik az ápoltakat az elmegyógyintézetből.
EnglishThe insistence on the removal of the opt-out at all costs became a sacred cow.
Az opt-out bármi áron való megszüntetéséhez való ragaszkodás szent tehénné vált.
EnglishIt could charge, out-running all else, and it could stand seemingly motionless.
Tudott támadni, mindent elsöpörni, és tudott látszólag mozdulatlan is maradni.
EnglishBut Nicholas had a frightful crush on her, and she was all out for being a queen.
De Miklós őrülten beleszeretett, és a nő mindent elkövetett, hogy királyné legyen.
EnglishLike a beach, with the tide out, and all the dead things rotting in fetid water.
De mint a parton álló víz, amiben mindenféle halott dolgok rothadnak a napon.
EnglishCovered in camouflage... sitting out in the woods all day, stakin' out a turkey.
Takarókba burkolózva... üldögélnek egész nap az erdőben, mintha lecövekeltek volna.
EnglishAnd there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
És van benne valami..." És átismételték mindazt amit már hangosan megbeszéltünk.
EnglishI had to clean the tank myself, take all the fish out... put 'em in bags, and...
Magamnak kell kitakarítanom a tankot, kivenni a halakat... kis zacskókba tenni, és...
EnglishIn the guise of a boy, she slips out all the time to make the rounds of the city.
Rendszeresen elillan hazulról, hogy fiúnak öltözve csatangoljon a városban.
EnglishThe unicorn stood very still, looking at them all out of lost, elsewhere eyes.
Az egyszarvú rezzenéstelenül állt, és elveszett, távolba révedő szemével őket nézte.
EnglishBut, luckily, he came back again in ten minutes' time, and then we all set out.
De szerencsére tíz perc múlva visszajött, s akkor mind felültünk a kocsira.
EnglishBut then, I guess you'd miss out on all those wacky things you highway guys do.
Gondolom hiányozni fog majd az a sok rázós dolog, amit a fiúkkal csináltok.
EnglishYou mean—you mean you're going to take all your money out of the business?
Úgy érted... azt akarod mondani, hogy az egész pénzedet kiveszed a cégből?
EnglishWhen I pulled my head out, all the customers were looking in the same direction.
Mikor kihúztam a fejemet, az összes vevő mind ugyanabba az irányba bámult.
EnglishWell, you know, the military's subcontracting out all the most interesting work, and...
Nos, tudod, a katonaság alvállalkozókat bíz meg jobbnál-jobb feladatokkal, és...
EnglishBarbaric Islamic forces are waging an all-out war against Western civilisation.
A barbár iszlám erők minden fronton harcolnak a nyugati civilizáció ellen.
EnglishAnd he drove that van into a let's all go out in a blaze of yellow glory.
Hadd szóljon! és úgy nyomta neki, mintha sárga lángdicsőségben akarnánk kimúlni.
Englishhe said, not looking at me at all, but looking out of his window.
Szóval magánhekus? kérdezte, s közben távolról sem énrám nézett, hanem ki az ablakon.
EnglishAll right, we need to figure out who's got the hot body out of all these guys.
Rendben, ki kell választanunk kinek van a legforróbb teste a srácok közül.

Szinonimák (angolul) a(z) all-out szóra:

all-out
English

Hasonló fordítások a(z) "all-out" szóra magyarul

out határozószó
Hungarian
all melléknév
all határozószó
to put out ige
to pull out ige