angol-magyar fordítás erre a szóra: all of a sudden

EN

"all of a sudden" magyar fordítás

EN

all of a sudden {határozószó}

volume_up
And all of a sudden, this plastic bag was extremely beautiful to me.
Így hirtelen ez a műanyag zacskó rendkívül gyönyörűvé vált számomra.
All of a sudden they are effectively emancipated from geography.
Hirtelen gyakorlatilag függetlenné váltak a földrajztól.
All of a sudden nothing could be relied upon anymore.
Hirtelen semmiben sem lehetett megbízni, semmire sem lehetett számítani.
All of a sudden, there's a malfunction, and bam!
Teljesen váratlanul, meghibásodott, és bumm!
Then, all of a sudden, Bobby Sisco charged from the crowd and attacked Mr.
Aztán váratlanul Bobby Sisco is berohant a küzdőtérre, és rátámadt Mr.
And all of a sudden they had what they wanted.
S váratlanul megkapták, mit akartak.

Példamondatok a(z) "all of a sudden" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English. . then all of a sudden they go wide and theres depth to them, like normal eyes.
Úgy beszélt, mintha tisztán maga előtt látná az öngyilkosságra készülő asszonyt.
EnglishThen, all of a sudden, Bobby Sisco charged from the crowd and attacked Mr.
Aztán váratlanul Bobby Sisco is berohant a küzdőtérre, és rátámadt Mr. Hankre.
EnglishBut all of a sudden. and I don't understand this. you've got a mind of your own.'
De most egyszerre... nem értem magát... a saját fejével akar gondolkodni?
EnglishThey need it, and all of a sudden there's a big hole in their current account.
Szükségük van rá, és ha nem kapják meg, máris ott egy hatalmas lyuk a költségvetésükben.
EnglishAnd when I was seven years old, all of a sudden, a search party arrived at my home.
Hét éves koromban egyszer csak egy kutatócsoport érkezett a házunkhoz.
EnglishI love my mother and I was told all of a sudden that she was going to die.
Nagyon szeretem édesanyámat, és hirtelen azt mondták, hogy meg fog halni.
EnglishAll of a sudden they fell, with a lot of loose string paying out behind them.
Aztán egyszer csak lezuhantak, magukkal rántva egy hosszú zsineget.
EnglishAll of a sudden, I got Geronimo running into the house and Tarzan landing on my coconut.
Hirtelenjében feltűnik Rozsomák a kertben, és Pókember ugrik a nyakamba.
English..I trip over this guy and all of a sudden there's all these cops...
A bokrok között voltam, amikor belebotlottam egy hapsiba és hirtelen rengeteg zsaru...
EnglishAll of a sudden Bobby was ten feet in the air, then twenty, then fifty.
Egy szempillantás alatt Bobby tíz láb magasan lebegett, aztán húszra emelkedett, ötvenre.
EnglishYou can't all of a sudden be my best friend just because you had a bad day.
Nem lehetsz hirtelen a legjobb barátom, csak mert rossz napod volt.
EnglishThe whistling stopped, the wind stopped, and all of a sudden from nowhere the Bad Thing was there.
A fütyülés abbamaradt, a szél elállt és a semmiből hirtelen ott termett a Gonosz.
EnglishWhy has this all of a sudden become a reality, an exciting direction in the future of medicine?
Mitől lett ez hirtelen realitás, egy izgalmas irány az orvoslás jövőjében?
EnglishAll of a sudden you're telling them that they have to stop doing that to do something else.
Hirtelen azt mondjuk nekik, hogy abba kell hagyniuk, hogy valami teljesen mást csináljanak.
EnglishIt was about a mile away, but it wasn't moving slowly, and all of a sudden she felt afraid.
Egy mérföldre lehetett, de fergeteges iramától Maryt elfogta a félsz.
EnglishYou place it in a music hall, it all of a sudden becomes a musical score.
Ha egy koncertterembe tesszük, akkor hirtelen kotta lesz belőle.
EnglishBut then all of a sudden she was dead asleep and never woke up till the next afternoon.
De aztán egész hirtelen elaludt, és úgy aludt, mint a bunda, és fel sem ébredt másnap délutánig.
EnglishThen all of a sudden a car rushed by us and grazed the fender and then pulled over to stop.
Hirtelen elhúzott mellettünk egy kocsi, súrolta a lökhárítónkat, valamivel távolabb megállt.
EnglishAnd all of a sudden, this plastic bag was extremely beautiful to me.
Így hirtelen ez a műanyag zacskó rendkívül gyönyörűvé vált számomra.
EnglishAll of a sudden we are in a different world and one that we must face up to.
Hirtelen egy másik világban találjuk magunkat, és szembe kell néznünk az általa jelentett kihívásokkal.

Szinonimák (angolul) a(z) all of a sudden szóra:

all of a sudden