EN

all night {határozószó}

volume_up
All night they had been putting through personal calls to their parents and wives.
Egész éjjel magánbeszélgetéseket folytattak szüleikkel, feleségükkel.
'Are you going to sit on that wineskin all night?' he asked pointedly.
Egész éjjel kotlani akarsz azon a tömlőn? kérdezte lényegre törően.
I think it may be because, with the full moon, he feeds all night.
Gondolom, azért, mert holdtöltekor egész éjjel eszik.

Példamondatok a(z) "all night" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
Ez nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
EnglishPollard had been there all night, asleep for the last hour, but now he was gone.
Pollard egész éjjel ott volt, körülbelül egy órája aludt el, most azonban eltűnt.
EnglishWhen I went home that night after getting my tattoo, I basically stayed up all night.
Amikor hazaértem aznap este, amikor tetováltattam magam, egész éjjel fent voltam.
EnglishJesus Christ, Wendy, I can't think if you're going to pound on the door all night.
Úristen, Wendy, nem tudok gondolkodni, ha egész éjszaka az ajtón dörömbölsz!
EnglishSoup had been simmering all night, made to Corbel's recipe, which they liked.
A leves, ami Corbell receptje szerint készült, mert ízlett nekik, egész éjjel főtt.
EnglishHe had thick red beard stubble and strained features from working all night.
Arcát sűrű, vörös borosta lepte, és az állandó éjszakai munkától elcsigázott volt.
EnglishFriend, that was enough for most people to drink in here all night and then some.
- Barátom, az elég arra is, hogy egész éjszaka itt igyál, és még marad is.
EnglishAll know how he wants to sleep all day and study all night, as is his custom.
Mindenki tudja, hogy Marius nappal alszik, és egész éjszaka tanul, mert így szereti.
EnglishDesdemona came out of the all-night Vurt-U-Want, clutching a bag of goodies.
Desdemona kilépett az éjjel-nappali Vurt-O-Tékából, kezében a zacskó szajré.
EnglishHe's too good a sailor to stay out there all night... and not let somebody know.
Túl jó tengerész ahhoz, hogy kint maradjon egész éjjel,... és senkinek ne szóljon erről.
EnglishHe--he was here that night--all night--from before seven until daylight.
Itt volt... itt volt az éjjel... egész éjjel... hét órától amíg meg nem virradt.
EnglishAll night long I stood on the deck of the French ship Mariana, watching the gangplanks.
Egész éjjel a Mariana nevű francia hajó fedélzetén álltam, és a hajóhidakat néztem.
EnglishIf we go the other way, I'm afraid your hair will be getting in my face all night.
Ha másképp rendezzük el, akkor egész éjjel az arcomba fog lógni a hajad.
EnglishLike Dwayne Hoover, Trout was all alone at night, except for his pet.
Dwayne Hooverhez hasonlóan Trout is egyedül volt éjszaka, leszámítva a papagájt.
EnglishYou know, I slept through all of last night... and I haven't done that in days.
Tudod, vegigaludtam az egész estét tegnap... már napok óta nem tettem.
EnglishIt's Just the sex and the violence all in one night, it's a little much.
Csak ez a sex, meg az erőszak és mindez egy éjszaka alatt, ez egy kicsit sok.
EnglishI lay awake all night... thinking of death and the blackness and the abyss.
Egész éjjel le sem húnyom a szemem,...a halálra, a sötétségre és a mélységre gondolok.
EnglishYou'll want sleep if you've been standing up under a police-storm all night.
Most ráfér magára egy kis alvás, ha már egész éjjel állnia kellett a hekusok támadásait.
EnglishI'd rather walk all night and most of tomorrow-and probably the next day!
Inkább egész éjjel megyek, és még holnap is, és valószínűleg holnapután is!
EnglishRoss has been up all night because we have been tailing him.
Mr. Ross szemközt, fönt volt egész éjszaka, mert mi a nyomában voltunk.

Szinonimák (angolul) a(z) all-night szóra:

all-night

Hasonló fordítások a(z) "all night" szóra magyarul

night főnév
night melléknév
all melléknév
all határozószó