angol-magyar fordítás erre a szóra: all is well

EN

"all is well" magyar fordítás

EN

all is well

volume_up
All seemed well, though the animals were a little jumpy still.
Minden rendben lévőnek tűnt, bár a jószágok mégis nyugtalankodtak valamiért.
There is every reason to speak out openly that not all is well yet, not by a long shot.
Nyíltan ki kell mondani, hogy még távolról sincs minden rendben.
Nevertheless, this does not indicate that all is well with EU-EEA fisheries matters.
Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az EU-EGT halászati ügyekben minden rendben van.
Nevertheless, this does not indicate that all is well with EU-EEA fisheries matters.
Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az EU-EGT halászati ügyekben minden rendben van.
He spoke with the officer in charge, confirmed that all was well, and continued on.
Caerid beszélt az ügyeletes tiszttel, ellenőrizte, minden rendben van-e, aztán továbbment.
You may be surprised but all is well, and all will be well.
Most biztosan meglepődsz, de hidd el, minden rendben van, és rendben is lesz!

Példamondatok a(z) "all is well" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe ensure free competition and cheap goods, and that is all very well and good.
Szabad versenyt és olcsó árukat biztosítunk, és ez mind nagyon is rendjén van így.
EnglishTheories are all very well, but we have to deal with a hard-headed British jury.
Az elméletek nagyon szépek, de nekünk egy keményfejű brit esküdtszékkel lesz dolgunk.
EnglishThe Danes did in the end pay for much of the treatment, and all was well in the end.
A dánok végül kifizették a kezelés nagy részét, és a végén minden jóra fordult.
English'It's all very well for you, but I'm being kept in a monitoring chamber all day!
Nálad biztos, hogy minden rendben, de engem egy megfigyelőszobában tartanak egész nap!
EnglishThe concessionaires knew all too well about Rumfoord's penchant for realism.
A bizományosok nagyon is jól ismerték Rumfoord ragaszkodását a realizmushoz.
EnglishBut mainly I anticipated his written assur- ance that all was well in New Orleans.
Főleg azonban az írásos bizonyságra volt szükségem, hogy New Orleansban minden rendben.
EnglishYou may say that is all very well and the Commission has the right to do this.
Önök azt mondhatják, hogy ez mind nagyon helyes, és hogy a Bizottságnak joga van ehhez.
EnglishI don't need to go into the details, you know them all as well as I do.
Szükségtelen részletekbe bocsátkoznom, ti legalább olyan jól tudjátok, mint én.
EnglishAll very well, but what if the three refuse to come to Thripsey Shee?
- Ez mind nagyon szép, de mi van akkor, ha nem akarnak eljönni Thripsey Shee-be?
EnglishThis is all very well, but these are not the causes of growth, but its result.
Ez mind nagyon jó, de ezek nem a növekedés okai, hanem annak eredménye.
EnglishNevertheless, this does not indicate that all is well with EU-EEA fisheries matters.
Ez mindazonáltal nem jelenti azt, hogy az EU-EGT halászati ügyekben minden rendben van.
EnglishCarys had tried to persuade Marty that all was well, but she hadn't succeeded.
Carys győzködte Martyt, hogy minden rendben van, de nem járt sikerrel.
EnglishHe didn't know Foley all that well, but he knew enough to respect him.
Foleyt ráadásul alig ismerte még, de épp eleget tudott róla ahhoz, hogy tisztelje.
EnglishYou won't need to find him, Vasiliev replied, understanding all too well.
Nem magának kell megtalálnia felelte Vasziljev, mert nagyon is jól értette a kérdést.
EnglishThis is exactly what is happening now, despite all our well-intentioned resolutions.
Pontosan ez történik most, minden jó szándékú állásfoglalásunk ellenére.
English`Not all is well there,' said Frodo, `but certainly gardeners are honoured.'
- Hát ott se megy épp minden jól - mondta Frodó -, de a kertészeket valóban megbecsülik.
EnglishHe spoke with the officer in charge, confirmed that all was well, and continued on.
Caerid beszélt az ügyeletes tiszttel, ellenőrizte, minden rendben van-e, aztán továbbment.
EnglishWhen everyone is happy and it's all over, we'll have the most splendid party!
Ha majd ez az egész véget ér, és mindenki boldog lesz, akkor adunk egy fényességes partit!
EnglishThe thing that had performed that horror was downstairs; he remembered now, all too well.
Az, ami ezt a borzalmat létrehozta, ott volt benne: már emlékezett, túlságosan is jól.
EnglishSeems Richard knocked a thousand times, only to be told by me that all was well.
Richard talán ezerszer is kopogtatott, mire mindannyiszor azt feleltem, hogy nincsen semmi baj.

Hasonló fordítások a(z) "all is well" szóra magyarul

well határozószó
well főnév
well melléknév
well kötőszó
Hungarian
all melléknév
all határozószó
Hungarian