angol-magyar fordítás erre a szóra: all is lost

EN

"all is lost" magyar fordítás

EN

all is lost

volume_up
He submitted to his fear with the horrible feeling that all was lost.
Rémülten döbbent rá, hogy minden elveszett.
Tudniuk kell, hogy minden elveszett.
And Mael knows how to hide when all is lost.
És Mael tudja, hogy bújjon el, ha minden elveszett.

Példamondatok a(z) "all is lost" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey were an old magic, said to have all been lost long before the Great Wars.
Õsrégi mágikus tárgyaknak tartják őket, amelyek jóval a Nagy Háborúk előtt vesztek el.
EnglishShe succeeded in sidestepping the blow, but in doing so all but lost her balance.
Carysnek sikerült ellépnie az ütés elől, de elvesztette az egyensúlyát.
EnglishThe Trikkala's boats were tampered with so that the crew would all be lost.
A Trikkala csónakjait megrongálták, hogy az egész legénység elpusztuljon.
EnglishThe moment that the news media became aware of the Network's existence, all was lost.
Abban a pillanatban, hogy a média tudomást szerez a Hálózat létezéséről, minden elveszik.
EnglishThey might have all been lost had it not been for the quick reflexes of the Prince of Leah.
Mindnyájan ottvesztek volna, ha Leah hercegének nem olyan gyorsak a reflexei.
EnglishThat's where all the lost mail of America ends up, and it may have some clues for us.
Ide lyukad ki valamennyi elveszett levél Amerikában, és ez talán nekünk is tartogat nyomokat.
EnglishHe snarled and clawed and bit, all humanness lost in pain and a growing dark.
Vicsorgott, karmolt és harapott, a fájdalom és a ráereszkedő sötétség minden emberit kiűzött belőle.
EnglishRita had all but lost her mind at the idea that she was going to Egypt.
Rita majd eszét vesztette a gondolatra, hogy Egyiptomba utazik.
EnglishIf Uranus widens the world's path now, it will all be lost.
Ha most az Uránusz kiszélesíti a Föld pályáját, akkor ez mind kárba vész.
English'You have saved my finest prize, you have saved your own life when I thought that all was lost.
Megmentetted a legnagyobb értéket, a magad életét, pedig én már azt hittem, hogy minden elveszett.
EnglishHe wasn't sure if Reggie had won them all, or lost them all, and for some reason he didn't care.
Fogalma sem volt, Reggie győztesen vagy vesztesen került-e ki belőlük, de valahogy nem is érdekelte.
EnglishHe had accomplished much in that time-and now it would all be lost.
Sokat elvégzett ez alatt az idő alatt és most oda minden!
EnglishAll depend on himand all are lost if he neglects his duties, or governs by whim or wilful heart.
Mindenki tőle függ - és mindenki elveszett, ha a király elhanyagolja feladatait vagy igaztalanul uralkodik.
EnglishHe submitted to his fear with the horrible feeling that all was lost.
Rémülten döbbent rá, hogy minden elveszett.
EnglishMy first thought was that all was lost, and that my only chance for executing a retreat was to sacrifice my baggage.
Első gondolatom az volt, hogy mindennek vége, s hogy egyetlen esélyem az lehet, ha veszni hagyom a ládát.
EnglishAnd Mael knows how to hide when all is lost.
És Mael tudja, hogy bújjon el, ha minden elveszett.
EnglishHe could hear the storm, and see the phantoms flying high above, all those lost dead following the god Odin through the sky.
Hallotta a vihart, és látta a magasban a száguldó kísérteteket, a holtak szellemeit, ahogy követik Odin istent az égen.
EnglishI'm coming after you, all my lost ones.
EnglishTonight all you lost was a baseball game.
EnglishYou really would have designed the tools, made up for all the lost expertise-helped us find the road back.
- Te biztosan megtervezted volna a hiányzó eszközöket, pótoltad volna az elveszett szakértelmet, segítettél volna visszatalálni a hajdani útra.

Hasonló fordítások a(z) "all is lost" szóra magyarul

all melléknév
all határozószó
all is well