angol-magyar fordítás erre a szóra: all day long

EN

"all day long" magyar fordítás

EN

all day long {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "all day long" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishBut I love you, and if you remember that, you will be a good doggy all day long.
Csak el ne felejtsd, hogy szeretlek, mert akkor jó kiskutya leszel estig.
EnglishThey were in bathrobes and bedroom slippers all day long unless company was expected.
Fürdőköpenyben és papucsban lézengtek egész nap hacsak társaságot nem vártak.
EnglishAll day long I've been seeing that guy's weird face... and hearing those fingernails.
Egész nap annak a fickónak a furcsa arcát látom magam előtt... és hallom a karmait.
EnglishHe's at it all day long, rantin' and ravin' -- up on the bridge, down in his cabin.
Egész álló nap ez megy; szaval és őrjöng, fönt a parancsnoki hídon és lent a kabinjában.
EnglishShe wore white flannel gowns all day long and drank endless cups of hot tea.
Egész nap hosszú fehér flanelpongyolát viselt, és nyakalta a forró teát.
EnglishThe people go on and on and on and on about themselves... all day long.
Az emberek mennek, mennek, mennek, és senkivel nem törődnek... egész nap.
EnglishHe was a disbarred lawyer now, and he prayed all day long to what he believed to be Jesus Christ.
Most kirúgott ügyvéd, és egész nap imádkozik ahhoz, amit ő Jézus Krisztusnak hisz.
EnglishIn one of those dreadful Ministries where they file papers in triplicate all day long.
Valamelyik iszonyú minisztériumnak dolgozik, kimutatásokat készít, három példányban, naphosszat.
EnglishMichael had heard enough to be sure of it from the cousins who had come to visit all day long.
Michael mást se hallott a vizitelő rokonoktól, akik naphosszat egymásnak adták a kilincset.
EnglishI loves Ben Franklin, girl, and I could listen to you talk about his stinkin'ass all day long.
Kamelom Ben Franklint, kislány, és elhallgatnám egész nap, ahogy a szaros seggéről beszélsz.
EnglishAll day long I've been seeing flashes and recalling details.
Egész nap mindenféle képek villannak fel az agyamban és egyre több részlet jut eszembe.
EnglishInstead he drank -- ice-cold beer all day long, then bourbon when the beer did not make him numb.
Inkább ivott jéghideg sört naphosszat, majd whiskyt, amikor a sör már nem zsibbasztotta el.
EnglishThink of this: my homecoming was a surprise party they had been looking forward to all day long.
Gondolják el: ez a meglepetés elő volt készítve a hazaérkezésemre, és egész nap csak ezt várták.
EnglishAll he did was write and edit at the Bugle-Observer all day long.
Metzger mást sem csinált, mint reggeltől estig írta és szerkesztette a Harsona-Figyelő hírrovatát.
EnglishBecause they play pretty well all day long, I suppose.
Valószínűleg azért, mert egész nap mást sem csinál, csak kártyázik.
EnglishSnatches of conversation kept coming back, and he puzzled over them all day long.
Az emlékezetéből felszínre buktak az előző esti beszélgetések részletei, csupa olyan dolog, amin egész nap eltöprenghetett.
EnglishThey could snooze and mumble to each other all day long.
Ott naphosszat szunyókálhattak, motyoghattak egymásnak.
EnglishAll day long I shiver and at night I lock my door and I look in the wardrobe to see no one is hidden there.
Én egész nap reszketek, és éjszaka bezárom ajtómat, és nézek be a szekrénybe, hogy senki ott nem bujkál.
EnglishHe murmured: 'Do noble deeds, not dream them all day long.'
Tedd a nemest, ne álmodj róla csak" - mormolta.
EnglishEverybody was going, Blah-blah-blah, all day long.
Kivétel nélkül mindenki: Bla-bla-bla", egész álló nap.

Szinonimák (angolul) a(z) all day long szóra:

all day long
English

Hasonló fordítások a(z) "all day long" szóra magyarul

day főnév
Hungarian
day melléknév
Hungarian
long határozószó
long melléknév
long főnév
Hungarian
all melléknév
all határozószó
Hungarian