angol-magyar fordítás erre a szóra: all clear

EN

"all clear" magyar fordítás

EN

all clear

volume_up
1. általános
All clear aft, he said over the intercom, after leaning out to check.
- Hátul minden rendben - szólt az intercomba, miután kihajolt és ellenőrizte.
Jobb oldalon minden rendben közölte a másodpilóta is.
Clark saw Ding give the all-clear sign, an ordinary gesture, like shooing an insect off his neck.
Clark látta, hogy Ding leadja a minden rendben" jelet - mintha egy legyet akart volna elhessenteni a nyakáról.
all clear
volume_up
minden tiszta [szószer.] (ki van tisztítva)
All clear, the lieutenant whispered with a reassuring wave as we started.
Minden tiszta suttogta a hadnagy megnyugtató kézlegyintéssel, ahogy elindultunk.
Jobb oldalon minden tiszta kiáltotta az egyik őrszem.
2. katonai
But a minute later Chewie gave his all clear grunt and Solo relaxed.
De egy perccel később Csubi leadta a tiszta a levegő mordulást, és Solo lazíthatott egy kicsit.
Tiszta a levegő suttogta Jisbella.

Példamondatok a(z) "all clear" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhen we are all one hour clear, the police can take the house and the Greeks.
Egy órával azután, hogy mi elmentünk, a rendőrség rátörhet a házra és a görögökre.
EnglishAll clear, the lieutenant whispered with a reassuring wave as we started.
Minden tiszta suttogta a hadnagy megnyugtató kézlegyintéssel, ahogy elindultunk.
EnglishThe recruits were hurried in as the all-clear signal alerted the pilot for takeoff.
Az újoncok beszálltak, aztán megérkezett az engedély, és a pilóta felszállt.
EnglishDid his spirit rise into the light, were all things clear finally, and forgiven?
Fölszállt-e a lelke a fénybe, amely végül mindent megtisztít és feloldoz?
EnglishHowever, the position of the rapporteur on that subject is not all that clear.
Az előadó e kérdéssel kapcsolatos álláspontja azonban egyáltalán nem ilyen egyértelmű.
EnglishSephrenia and I can feel Bhelliom, but only if we can get clear of all these townsmen.'
Sephreniával érezzük a Bhelliomot, de csak akkor, ha nincs a közelben ennyi ember.
EnglishYou stand out clear for all to see - like a striped tiger against a white backcloth.
Itt nem bújhat el a tekintetek elől, kiválik, mint a csíkos tigris a fehér háttérből.
EnglishSome day it will all come clear to you, when you have the strength to use it, he said.
Egy napon tisztázódni fog minden, amikor lesz erőd, hogy használd mondta.
EnglishAll clear aft, he said over the intercom, after leaning out to check.
- Hátul minden rendben - szólt az intercomba, miután kihajolt és ellenőrizte.
EnglishBut my mind was now anatomizing all that had come clear to me at the moment of shock.
Most azon rágódtam, amiről e megrázó pillanatban szereztem tudomást.
EnglishWhen the all-clear sounds, they can travel at flank speed south with their escorts to recover.
Ha lefújják a légiriadót, teljes sebességgel elindulhatnak dél felé a kíséretükkel.
EnglishThe outcome of this kind of self-regulation is clear for all to see, and it is terrible.
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy ennek a fajta önszabályozásnak a végeredménye szörnyű.
English. - (DE) It is clear to all of us that climate change is a major challenge.
írásban. - (DE) Mindannyiunk számára világos, hogy az éghajlatváltozás nagy problémát jelent.
EnglishAll the omens are clear: there is a need for action and we have something to do here.
A helyzet világos: eljött a cselekvés ideje, valamit tennünk kell!
EnglishIndustry, the economy and the Member States also all have clear opinions on the subject.
Az iparnak, a gazdaságnak és a tagállamoknak is egyértelmű véleménye van erről a kérdésről.
EnglishAs politicians, we must all be clear on one point: people do not like the State.
Politikusokként mindannyiunknak tisztában kell azzal lenni, hogy az emberek nem szeretik az Államot.
English'And on the second occasion did you make it clear to all three soldiers that it was an order?'
És másodszorra világosan megmagyarázta a három katonának, hogy ez parancs?
EnglishAs a result, it is not all clear how the fund will contribute to poverty reduction.
Ennek eredményeképpen nem egyértelmű, hogy az alap miként járul hozzá a szegénység csökkentéséhez.
EnglishOne thing is clear: all put ACP development at the centre of EPAs.
Egy dolog biztos: mindannyian az AKCS-térség fejlődését helyezik a GPM-ek középpontjába.
EnglishStrange how clear it all was to him, the furnishings of that room.
Különös, hogy milyen élesen megmaradt minden az emlékezetében, még a szoba bútorzata is.

Hasonló fordítások a(z) "all clear" szóra magyarul

all melléknév
all határozószó
clear melléknév