EN

all but {határozószó}

volume_up
As you all know, almost all the Member States are exceeding current limits.
Köztudomású, hogy majdnem minden tagállam meghaladja a jelenlegi határértékeket.
They were almost all foreigners, I remember - Germans, Poles, Italians, Hungarians.
Emlékszem, majdnem mind idegenek voltak németek, lengyelek, olaszok, magyarok.
There are positive reports coming from almost all the different markets.
Majdnem valamennyi piacról pozitív jelentések érkeznek.
all but (és: nearly)
Their futures in almost all cases would turn out to be more mundane.
A jövőjük csaknem minden esetben sokkal földhözragadtabb.
It's a very ancient rite, practiced in almost all European countries.
Õsi szertartás, csaknem minden európai országban honos.
All around the world I've been told an almost identical story.
Világszerte csaknem hasonló történetet mesélnek.

Példamondatok a(z) "all but" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThey were all different, they crossed the spectrum from rosy pink to dead black.
Mindannyiszor másképp látta a helyzetet, hol rózsaszínnek, hol egészen sötétnek.
EnglishMy lads are well trained, but we haven't had all that much practical experience.
Az embereim igen jó kiképzést kaptak, de nincs túl sok gyakorlati tapasztalatuk.
EnglishAll we have to do is get back out of the driveway and get pointed down the bill.
Csak annyi kell, hogy kifaroljunk, és az autó orrát a dombnak lefelé irányítsam.
EnglishRoger, all I'm saying is that I wish my sister would learn to read a subway map.
Roger, én csak azt mondom, bárcsak a nővérem megtanulna eligazodni egy térképen.
EnglishThat was fine with Sandy; he never stepped over the threshold at all that night.
Ez nagyon is jól megfelelt így Sandynek; aznap este át sem lépte azt a küszöböt.
EnglishWe all need to act in a coordinated way, each according to our responsibilities.
Mindannyiunknak összehangoltan, felelősségeinkkel összhangban kell cselekednünk.
EnglishAll the windows in the Humvee were broken now; all the glass but the windshield.
Mostanra a kocsi valamennyi ablaka kitört; a szélvédőn kívül nem maradt ép üveg.
EnglishAll had the same white faces and hands as we had; all possessed the magic blood.
Mindnek olyan fehér arca és keze volt, mint nekünk; mindet a bűvös vér hajtotta.
English(BG) Commissioner, I first of all want to congratulate Mr Kirilov on his report.
(BG) Biztos úr, mindenekelőtt szeretnék gratulálni Kirilov úrnak a jelentéséhez.
English'How do you mean - in spite of us all?' he asked, with slightly raised eyebrows.
- Hogy érti ezt... hogy valamennyiünk ellenére? - vonta fel kissé a szemöldökét.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
EnglishAnd all those men in their graves, the whole earth a graveyard, a funeral pyre.
És az a rengeteg férfi a sírban, az egész föld egy cinterem, egy halotti máglya.
EnglishAnd if all Athalantar fell, there would be years upon years of sorcerous tyranny.
S ha egész Athalantar elbukik, akkor hosszú évek mágikus zsarnoksága következik.
EnglishYou protect yourself from all the unexpected miseries or hurt that might show up.
Megvéded magad minden váratlan rejtélytől vagy fájdalomtól, ami talán felbukkan.
EnglishIt's the greatest mystery confronting human beings: How does this all come about?
A legnagyobb rejtély, amivel ember valaha találkozott: Hogyan jött létre mindez?
EnglishUnderstand what I say: for the Lord will give thee in all things understanding.
Gondold át jól, amit mondok, az Úr majd megadja neked, hogy mindent meg is érts.
EnglishDuring the past two years, all twenty-two had been deposed by Rohr and his gang.
Az elmúlt két év során Rohr és gárdája mind a huszonkettőjüket kihallgatta már.
EnglishThe transmitted energy bar moved upward-all of the other graphs were motionless.
Az energiaátviteli oszlop hirtelen megugrott, a többi érték mozdulatlan maradt.
EnglishI will tell you what all these scrolls left by the Father and the Mother reveal.
Azt fogom elmondani, ami az Apától és az Anyától maradt papirusztekercsekben van.
EnglishYoure saying youve had better nights and the timing wasnt good, not good at all.
Azt mondod, volt már jobb éjszakád is, és az időzítés rossz volt, nagyon rossz.

Hasonló fordítások a(z) "all but" szóra magyarul

but határozószó
but kötőszó
but prepozíció
Hungarian
all melléknév
all határozószó