Példamondatok a(z) "to align" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSuch sophisticated steering signals could be used to align a mirror on the missile.
Ilyen kifinomult irányítási manőverrel a tükröt rá lehet állítani a rakétára.
EnglishWe need a present position fix to align the gyro and start the nav computer.
- Szükségünk van a pillanatnyi pozíciónkra, hogy beállítsam a girót és a számítógépet.
EnglishElliott started a slow turn to the right again to align the Old Dog onto the runway.
Elliott lassan újra jobbra fordult, igyekezett ráállni a leszállópályára.
EnglishThey fear the evils of this place, but they align themselves with the Skull Kingdom!
Rettegnek ennek a helynek a gonosz szellemeitől, de összeállnak a Koponya Királysággal!
EnglishIf I cup her breast in the most natural manner, our birthmarks perfectly align.
Ha tenyeremet a mellére helyezem, foltjaink tökéletesen fedik egymást.
EnglishLittle ions in their brains align with the magnetic field of the Earth.
Az agyukban lévő kis ionok segítségével irányítja őket a Föld mágneses mezője.
EnglishSpecifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.
Megadja, hogy a grafikus objektum körvonala a legközelebbi oldalmargóhoz legyen-e igazítva.
EnglishIt is meant to align the wording of this paragraph with the title of the regulation itself.
A bekezdés megfogalmazását hivatott összhangba hozni az egész rendelet szóhasználatával.
EnglishAlign your telescope You need to align your telescope before you can control it properly from KStars.
2. A teleszkóp beállítása A teleszkópot használatba vétel előtt be kell állítani.
EnglishI applaud the efforts made by that country to align itself with European standards.
Elismeréssel adózom az ország előtt az európai normáknak való megfelelés érdekében tett erőfeszítéseiért.
EnglishHe stepped on the right rudder to completely align himself, and took a deep breath.
A jobb oldali oldalkormány pedáljára taposott, hogy a lehető legjobb szögbe álljon, és vett egy mély lélegzetet.
EnglishSo one thing we have for that is like a grid align, kind of -- so you get that more traditional desktop.
Erre az egyik megoldásunk egyfajta rács szerkezet, így megkapod a jóval hagyományosabb asztalt.
EnglishInserts a snap point or snap line that you can use to quickly align objects on a slide.
Beszúr egy illesztőpontot vagy egy illesztővonalat, melynek segítségével gyorsan elrendezhetők az objektumok a dián.
EnglishSpecifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.
Megadja, hogy a grafikus objektum körvonala a legközelebbi grafikus objektum pontjaihoz legyen-e igazítva.
EnglishSpecifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.
Megadja, hogy a grafikus objektum körvonala a legközelebbi grafikus objektum szegélyéhez legyen-e igazítva.
EnglishFinally, several amendments align the proposals to the comitology provisions of the Lisbon Treaty.
Végül, a javaslatokat számos módosítás hozza összhangba a Lisszaboni Szerződés komitológiára vonatkozó rendelkezéseivel.
EnglishThis is already compulsory in some countries, and the time has come to align our course and create a level playing field.
Ez már egyes országokban kötelező, és itt az idő, hogy igazodjunk és egyenlő játéktér keletkezzen.
EnglishThe European Union's role is not to align itself with one or the other in this international chess match.
Az Európai Unió szerepe nem az, hogy az egyik vagy a másik oldallal szövetkezzen ebben a nemzetközi sakkjátszmában.
EnglishLet us align our policies with our values.
Hozzuk összhangba a politikáinkat az értékrendünkkel.
EnglishAlign cell contents along the bottom of the cell.
A cella tartalmát a cella aljához igazítja.

Szinonimák (angolul) a(z) alignment szóra:

alignment