EN

alight {melléknév}

volume_up
alight
volume_up
égő {mn} (dolog; arc)
How many surrealists does it take toscrew in alight bulb?
Hány szürrealista kell egy égő becsavarásához?
She turned to the strangers, wicked eyes alight.
Gonosz tűzben égő tekintetét az idegenek felé fordította.
There had been three other bodies with him, all slaughtered in a similar fashion, all set alight and burning like fire ships as they drifted down the tunnel on a river of excrement.
Három másik hulla társaságában került elő, akiket hasonló módon mészároltak le, testüket felgyújtották és égő hajóként ringtak tova a csatorna mocskos habjain.

Példamondatok a(z) "alight" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishInstantly the fire was alight, Piggy held out his hands and grabbed the glasses back.
S mihelyt meggyűlt a tűz, rögtön kinyújtotta kezét, és visszavette a szemüveget.
EnglishAs President Uribe has said, President Chávez wants to set the continent alight.
Ahogy Uribe elnök mondta, Chávez elnök lángra akarja gyújtani a kontinenst.
EnglishThe unicorn's horn was alight again, burning and shivering like a butterfly.
Az egyszarvú szarva megint fényes volt, úgy izzott és remegett, mint egy pillangó.
EnglishThe entire eastern horizon had gone crimson, and the sky was alight with it.
A keleti horizont teljes hosszában karmazsinvörös volt, kivilágosodott tőle az ég.
EnglishHis handsome face did not lose its bitter shadow, but his eyes were alight.
A csinos arcról nem tűnt el a keserűség árnyéka, szemei azonban élénken csillogtak.
EnglishFred Narracott jumped out and he and Lombard helped the others to alight.
Fred Narracott kiugrott, és Lombarddal együtt segített kiszállni a többieknek.
EnglishThe glittering spires of Hong Kong were alight with the dazzle of false promises.
Hong Kong csillogó felhőkarcolói mintha csak a hamis ígéretek bűvkörét jelképezték volna.
EnglishThe traveller had only one small reading lamp alight and had placed his chair beside it.
Az utazó szobájában csak egy kis olvasólámpa égett s a széket mellé helyezte.
EnglishThe other figure turned and faced them - it was Boris, his eyes alight with rage.
A másik alak felugrott és szembenézett a szobába betoluló társasággal.
EnglishThey arrived at Heathrow and she assisted Mrs Clipp to alight from the bus.
Végre Heathrow-ba érkeztek, s segített Mrs. Clippnek leszállni a buszról.
EnglishTheir wings were suddenly set to alight, as when you lower the flaps.
Szárnyuk egyszerre leszállásra igazodott, mintha kieresztették volna a szárnyféket.
English'And you'll see the church all alight, and the Mass; you'll be the sacrifice.
Látni fogod teljes kivilágításban a templomot, láthatod a misét, mert te leszel az áldozat.
EnglishCassander jumped to the ground and with a courtly flourish assisted Madouc to alight.
Cassander leugrott a nyeregből, és udvariasan Madoucot is lesegítette.
EnglishHe built a little tent of dead wood and the fire was safely alight.
Egy kis sátrat húzott föléje korhadt fából, s a tűz máris biztonságosan égett.
EnglishHe assisted his guest to alight, made fast the boat, and led the way up a steep path.
Segített kiszállni a vendégnek, a csónakot megkötötte, és elindult fölfelé egy meredek ösvényen.
EnglishHalf his room was alight with the brightness of dawn, half cast in shadow.
A szoba egyik felére homály borult, míg a másik fényben úszott.
EnglishPiergeiron slapped his armor, startling his daughter rigid, and willed it to come alight.
Piergeiron megpaskolta a páncélját, halálra rémítve a lányát, majd elmormogott egy varázsszót.
EnglishIt was rich and creamy, dominated by a raised engraving of the Overlook with every window alight.
Drága, krémszínű papír volt, a Panoráma kidomborodó képével; az ablakok fényözönben úsztak.
EnglishCivil rebellions against Arab despots have set the other side of the Mediterranean alight.
Az arab zsarnokok elleni polgári felkelések középpontba helyezték a Földközi-tenger másik partját.
EnglishThe hallway leading down to the stairs and the elevator shaft came alight.
A lépcsőhöz és a lifthez vezető folyosó fénybe borult.

Szinonimák (angolul) a(z) alight szóra:

alight