EN

alienation {főnév}

volume_up
This real sense of alienation from the part of us that made a decision we regret.
Az elidegenedés ezen valós érzete azon részünktől, amellyel a döntést hoztuk.
I became aware of the depth of my hope and my terror; how very different those feelings were from the alienation that he described, how very different from that awful wasting despair.
Rádöbbentem reményem és rettegésem mélységére; ó, mennyire mások voltak az érzéseim, mint az általa leírt elidegenedés, az a rettenetes, pusztító kétségbeesés!

Példamondatok a(z) "alienation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis real sense of alienation from the part of us that made a decision we regret.
Az elidegenedés ezen valós érzete azon részünktől, amellyel a döntést hoztuk.
EnglishNothing would unite the humans in alienation like that sort of thing.
Ennél jobban semmi más nem egyesítené az embereket az elidegenedésben.
EnglishThere are new, more dangerous ways for the discontented to express their misery and alienation.
az elégedetlenséget, hogy ellenőrizzük a gondolkodást és a cselekvést.
EnglishNot some evil that stole its way in, some lying, deceiving thing that nourished alienation, madness.
- Nem valami settenkedő gonosz, valami hazudozó csaló, amely az eszelősséget, a tébolyt szítja.
EnglishNothing would unite the humans in alienation like that sort of thing.
Mindjárt vége a pihenőnek csettegte a fedélzetmester.
EnglishIn this history, we behold the grievous consequences of the alienation of human persons from one another.
A történelemben ennek az emberek egymástól való elidegenedésének fájdalmas következményeit látjuk.
EnglishAlienation, a lack of trust either in happiness or in others.
Árvaság, gyanakvás a boldogságra, gyanakvás másokra.
EnglishOur failure not to take this into account bears witness to our profound arrogance and alienation from the world.
Az, hogy ezt nem vesszük figyelembe, mély arroganciánkat és a világtól való elidegenedettségünket tükrözi.
EnglishDivesting oneself so totally of the customary feelings of alienation and distrust that the subsequent acceptance was intellectually orgasmic.
Annyira levetkőzni a szokott elidegenedést és bizalmatlanságot, hogy az elfogadás fölérjen egy szellemi orgazmussal.
EnglishNot only did both strategies fail, but they are responsible for the emergence of Islamic fundamentalists and the alienation of secular parts of the civil society.
Nemcsak, hogy mindkét megközelítés hibás, hanem ezek felelősek az iszlám fundamentalisták megjelenéséért és a civil társadalom világi részének elidegenedéséért.
EnglishI became aware of the depth of my hope and my terror; how very different those feelings were from the alienation that he described, how very different from that awful wasting despair.
Rádöbbentem reményem és rettegésem mélységére; ó, mennyire mások voltak az érzéseim, mint az általa leírt elidegenedés, az a rettenetes, pusztító kétségbeesés!