angol-magyar fordítás erre a szóra: alibi

EN

"alibi" magyar fordítás

HU

"alibi" angol fordítás

EN
EN

alibi {főnév}

volume_up
2. jog
He knows already from the state police that you're a suspect, alibi or no alibi.'
Már tudja a rendőrségtől, hogy maga az egyik gyanúsított, alibi ide vagy oda...
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
Az őrizetbe vétel, a téves azonosítás vagy az alibi helyszínén.
Alibi by typewriter, said Weston with a short bark of a laugh.
- Az írógépes alibi - mondta Weston rövid, nyerítő nevetés kíséretében.
HU

alibi {főnév}

volume_up
1. jog
Már tudja a rendőrségtől, hogy maga az egyik gyanúsított, alibi ide vagy oda...
He knows already from the state police that you're a suspect, alibi or no alibi.'
Az őrizetbe vétel, a téves azonosítás vagy az alibi helyszínén.
The scene of arrest, the scene of misidentification, the alibi location.
- Az írógépes alibi - mondta Weston rövid, nyerítő nevetés kíséretében.
Alibi by typewriter, said Weston with a short bark of a laugh.

Példamondatok a(z) "alibi" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe knows already from the state police that you're a suspect, alibi or no alibi.'
Már tudja a rendőrségtől, hogy maga az egyik gyanúsított, alibi ide vagy oda...
EnglishBut it explains other things -- the reason why he couldn't come up with an alibi.
De megmagyaráz más dolgokat, például hogy miért nem tudott alibit bizonyítani.
EnglishThen home - and an alibi - since you had timed the dictaphone for half-past nine.'
Aztán haza... és megvan az alibi... hiszen a diktafont fél tízre állította be.
EnglishFor one thing, I'm sure your husband has an alibi for this second murder, as well.
Bizonyos vagyok abban, hogy a férjének erre a második gyilkosságra is van alibije.
EnglishThat was the whole point of the bell, see, to give Nevile Strange an alibi.
Abban állt a csengő egész lényege, hogy Nevile Strange alibit szerezzen magának.
EnglishI had the perfect alibi, after all: I had been in prison for the past two years.
Végtére is tökéletes alibim volt: az elmúlt két évet börtönben töltöttem.
EnglishShe wanted to tie up this third murder with the second one, for which she had an alibi.
Azt akarta, hogy a harmadik gyilkossággal ugyanazt gyanúsítsák, akit a másodikkal.
EnglishNobody had what you could call an alibi - you can't have with poisoning.
Senkinek sem lehetett eleve alibije... mérgezés esetében ilyesmiről szó sem lehet.
EnglishOr George Bartlett, who has no alibi, but, unfortunately, no motive either.
Vagy George Bartlett, akinek nincsen alibije, de pechünkre indítéka sincs.
EnglishWeston said: We'll see what Colgate can make out of the typewriting alibi.
- Majd meglátjuk - vélte Weston -, mit hoz ki Colgate az írógépes alibiből.
EnglishDegarmo said: Usually the bum tries to give her boy friend a bit more alibi than that.
A legtöbb nő lelkesebben igyekeznék a barátja alibijét igazolni, mint maga.
EnglishI confess I enjoy this intricate, this elaborate use of the alibi.
Bevallom, én élvezem ezeket a finom, aprólékosan kidolgozott alibi-konstrukciókat.
EnglishUnless it's that in each case the husband has got a iron-cast alibi.
Hacsak azt nem, hogy a férjnek mindkét esetben megingathatatlan alibije van.
EnglishWith a first-class alibi for the Bexhill murder, the whole case might be weakened.
Szép teljesítmény, Crome mondta elismerő mosollyal a rendőrfőnök.
English'If he's got a perfect alibi,' I retorted, 'why doesn't he come forward and say so?'
- Ha tökéletes alibije van - vágtam vissza -, akkor miért nem jön elő, és miért nem mondja meg?
EnglishCraddock was reading through the report on Harold Crackenthorpe's alibi for 20th December.
Craddock a Harold Crackenthorpe december 20-i alibijére vonatkozó jelentést olvasta éppen.
EnglishHis name's Eddie Prue, he's about six feet five inches tall and thin as an honest alibi.
Eddie Pruenak hívják, vagy hat láb, öt hüvelyk magas, és annyira sovány, hogy ilyen nincs is.
EnglishThere could be only one reason: to give certain persons an alibi.
Csak egy oka lehetett, az, hogy bizonyos személyeknek alibit biztosítson.
EnglishExcept a more or less complete alibi for the Redfern woman.
Talán csak annyit, hogy Mrs. Redfern részére többé-kevésbé teljes alibit nyújtott.
EnglishAnd that would give him what he wanteda genuine alibi for the first murder.
És így meglesz a valóságos alibi az első gyilkosság idejére.

Szinonimák (angolul) a(z) alibi szóra:

alibi