angol-magyar fordítás erre a szóra: Algeria

EN

"Algeria" magyar fordítás

EN

Algeria {főnév}

volume_up
Algeria was France, a part of France, inhabited by three million Frenchmen.
Hiszen Algéria Franciaország, Franciaország része, amelyet hárommillió francia lakik.
Algeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algéria az ENSZ tagja, mégis figyelmen kívül hagyja ezt az alapvető jogot.
Libya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
Líbia, Algéria, Jordánia, Szíria és Marokkó neve is említésre került.

Példamondatok a(z) "Algeria" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAlgeria was France, a part of France, inhabited by three million Frenchmen.
Hiszen Algéria Franciaország, Franciaország része, amelyet hárommillió francia lakik.
EnglishAlgeria is a member of the United Nations, but it is ignoring this fundamental right.
Algéria az ENSZ tagja, mégis figyelmen kívül hagyja ezt az alapvető jogot.
EnglishBonn in Algeria, his entire life had been wrapped up in his work, his flat and his family.
Algériában született, és egész életét kitöltötte a munkája, a lakása és a családja.
EnglishMen have already immolated themselves in Algeria, Egypt and Mauritania.
Algériában, Egyiptomban és Mauritániában már fölgyújtották magukat férfiak.
EnglishTomorrow, we will see this in Algeria, and the day after in Egypt and Jordan.
Holnap ezt látjuk majd Algériában, azután Egyiptomban és Jordániában.
EnglishThe value of its GDP puts it in second place in Africa, after South Africa and before Algeria.
GDP-jének értéke a második legmagasabb Afrikában, Dél Afrika után és Algéria előtt.
EnglishOne would fight for Algeria as for Normandy, Brittany or the Alpes Maritimes.
Algériáért éppúgy harcol az ember, ahogy Normandiáért, Bretagne-ért vagy az Alpokért harcolna.
EnglishThe EU and Algeria sign an Association Agreement in Valencia, Spain.
Az Európai Unió és Algéria társulási megállapodást ír alá a spanyolországi Valenciában.
EnglishLibya, Algeria, Jordan, Syria and Morocco have also been mentioned.
Líbia, Algéria, Jordánia, Szíria és Marokkó neve is említésre került.
EnglishSmall and precise, he dressed still like the bank manager he had been in Algeria.
Alacsony, takaros emberke volt, és továbbra is úgy öltözködött, mint banktisztviselő korában, Algériában.
EnglishWe see things happening in Bahrain, in Yemen, in Algeria, in Iran, in Libya, in Morocco and in Kuwait.
Látjuk, hogy mi történik Bahreinben, Jemenben, Algériában, Líbiában, Marokkóban és Kuvaitban.
EnglishHe had lost nothing through the loss of Algeria, and it was not personal consideration that motivated him.
Az ezredes mit sem veszített Algéria elvesztésével, vagyis nem személyes indítékok vezették.
EnglishNow, with Algeria, the pressure has shifted to Italy.
Most Algériának köszönhetően Olaszországra helyeződött át a nyomás.
EnglishWhen De Gaulle visited Algeria his presence was for Rodin like that of Zeus coming down from Olympus.
Amikor de Gaulle látogatást tett Algériában, olyan volt számára, akár az Olimpuszról alászálló Zeusz.
EnglishThe main country in this respect is Algeria, which is an important supplier of gas to my country and to Italy.
A legfontosabb ország ebben a tekintetben Algéria, amely hazám és Olaszország fontos szállítója.
EnglishEC-Algeria Euro-Mediterranean Agreement (vote)
Euromediterrán megállapodás az EK és Algéria között (szavazás)
EnglishAlgeria, India and Bangladesh are also states where rising food prices have caused serious tensions.
Algéria, India és Banglades szintén olyan államok, ahol az emelkedő élelmiszerárak súlyos feszültségeket okoztak.
EnglishThe Community signs cooperation agreements with three Maghreb countries (Algeria, Morocco and Tunisia).
A Közösség együttműködési megállapodást ír alá három északnyugat-afrikai országgal (Algéria, Marokkó és Tunézia).
EnglishThree months later he had to return to Algeria.
Három hónappal később vissza kellett mennie Algériába.
EnglishIn due course Viktor returned to Algeria, to rejoin Major Rodin who now commanded the battalion, and to a new war.
Amikor eljött az ideje, Viktor visszament Algériába Rodin ezredeshez, aki a zászlóaljat az új háborúba vezette.

Szinonimák (angolul) a(z) Algeria szóra:

Algeria