angol-magyar fordítás erre a szóra: albeit

EN

"albeit" magyar fordítás

EN

albeit {kötőszó}

volume_up
1. fennkölt
The mayor was clearly fighting back an outburst of sudden, albeit sincere, anger.
A polgármester elfojtotta hirtelen támadt, jóllehet őszinte dühét.
We have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Kialakítottunk egy jó eredménytáblát, jóllehet hosszadalmas viták révén.
But this is only one part, albeit an important one, of the story.
Ez azonban csak a történet egy része - jóllehet, fontos része.
albeit (és: while)
I view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Úgy látom, hogy a jelentés tartalmaz bizonyos, noha korlátozott mértékű haladást.
They were freaks, albeit stranger than the usual stuff.
Csodabogarak, szörnyszülöttek, akármi noha furcsábbak, mint általában szoktak lenni.
Most színek, noha elmosódottak és halványak.
albeit (és: although)
This step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
Ez a lépés - habár kis lépés - a helyes irányba mutat, és én támogatom.
speaks sev-eral languages (albeit some of them dead) with colloquial accents.
Ráadásul társalgási szinten beszél jó pár nyelvet (habár ezek közül néhány már kihalt).
They'd tumbled mysteries, albeit fleetingly.
Rejtelmekbe botlott, habár csak a felszínt karcolta meg.

Példamondatok a(z) "albeit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI view the report as representing a certain, albeit limited, amount of progress.
Úgy látom, hogy a jelentés tartalmaz bizonyos, noha korlátozott mértékű haladást.
EnglishHowever, progress is being made, albeit slowly, and should be acknowledged.
Ezzel együtt haladás is mutatkozik, még ha lassan is. Ezeket el kell ismernünk.
EnglishA fortunate accident, albeit one already known in the medical literature.
Szerencsés véletlen, bár ha valaki ismeri az orvosi szakirodalmat, nem váratlan.
EnglishIts a series of intentions albeit very firm intentionsin the minds of certain people.
Ezek csupán szándékok, ha igen határozott szándékok is, néhány ember fejében.
EnglishThis step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
Ez a lépés - habár kis lépés - a helyes irányba mutat, és én támogatom.
Englishspeaks sev-eral languages (albeit some of them dead) with colloquial accents.
Ráadásul társalgási szinten beszél jó pár nyelvet (habár ezek közül néhány már kihalt).
EnglishIt was the routine shutdown procedure, albeit many hours off in time.
- Ez volt a rutin zárási eljárás, még ha most órákkal a záróra előtt történt is.
EnglishBeside him, with new, albeit not quite regular, British papers, was Miroslav Kaminsky.
Mellette új, habár nem teljesen szabályos angol papírjaival Miroszlav Kaminszkij ült.
EnglishHe'd come here a desperado and become, albeit fleetingly, a lover.
Kétségbeesetten érkezett ide, hogy - ha csak rövid időre is - szerelemre leljen.
EnglishSometimes she glimpsed things that she recognized, albeit briefly.
Cuki néha felismert rajtuk néhány dolgot, de csak egy-egy villanásnyi darabkát.
EnglishThis change has enabled us to reach a solution, albeit a minimal one.
Ez a változás tette lehetővé a megoldás - bár minimális megoldás - elérését.
EnglishThe mayor was clearly fighting back an outburst of sudden, albeit sincere, anger.
A polgármester elfojtotta hirtelen támadt, jóllehet őszinte dühét.
EnglishIndeed, there is an improvement every year, albeit only a slight one.
Valóban évről évre tapasztalható a fejlődés, habár csak csekély mértékben.
EnglishIt is appropriate that the EU should make use of the current, albeit meagre, opportunities.
Helyénvaló, hogy az EU kihasználja az adott, habár csekély lehetőségeket.
EnglishI welcome it because it takes an - albeit small - step towards completing that single market.
Üdvözlöm, mert lépést tesz - bármennyire kicsit is - a közös piac megvalósítása felé.
EnglishEverything still seemed to be there, albeit in somewhat bruised condition.
Ebben a pillanatban viszont az volt a legfontosabb, hogy üzemeljen.
EnglishWe have developed a good scoreboard, albeit through long discussions.
Kialakítottunk egy jó eredménytáblát, jóllehet hosszadalmas viták révén.
EnglishThe phrase crisis management committee was already being thought, albeit as yet unspoken, in London.
A válságstáb" kifejezést ugyan kigondolták már Londonban, de még nem mondták ki.
EnglishSensing that victory was available, albeit snatched, Tesla readied herself for escape.
Érezve a győzelem lehetőségét, Tesla - bár fogságba esett - kezdett felkészülni a menekülésre.
EnglishSolitude, albeit snatched, was the only cue her tears needed.
Még ez a csöpp lopott egyedüllét is elég volt, hogy a könnyei azonnal eleredjenek.