angol-magyar fordítás erre a szóra: Albania

EN

"Albania" magyar fordítás

EN

Albania {főnév}

volume_up
1. földrajz
Albania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
Albánia politikusainak sürgősen az albán polgárok érdekeit kell előtérbe helyezniük.
The government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Az ezt követően megalakult kormány szintén újdonságot jelentett Albánia számára.
I know that the people of Albania and Bosnia and Herzegovina are disappointed.
Tudom, hogy Albánia és Bosznia és Hercegovina polgárai csalódottak.

Példamondatok a(z) "Albania" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe government which was subsequently formed was also something new for Albania.
Az ezt követően megalakult kormány szintén újdonságot jelentett Albánia számára.
EnglishMr President, I visited Albania as a journalist on several occasions in the 1990s.
Elnök úr! Újságíróként számos alkalommal látogattam Albániába a 90-es években.
EnglishIn the case of Albania, there is still a long way to go, as this report makes clear.
Albánia esetében még nagyon hosszú az út, amint a jelentés is világosan kifejti.
EnglishWe are going to follow the same method for Albania and Bosnia and Herzegovina.
Albánia és Bosznia-Hercegovina esetében is ugyanezt a módszert fogjuk követni.
EnglishThe institutional crisis in Albania is really also a crisis in the political culture.
Az intézményi válság Albániában valójában a politikai kultúra válságát is jelenti.
EnglishAlbania and Bosnia have to catch up with Macedonia, Montenegro and Serbia.
Albániának és Boszniának fel kell zárkóznia Macedónia, Montenegró és Szerbia mellé.
EnglishAlbania's politicians urgently need to put the interests of Albania's citizens first.
Albánia politikusainak sürgősen az albán polgárok érdekeit kell előtérbe helyezniük.
EnglishIf they are not allowed to annex to Albania, they want true independence.
Ha már Albániához nem csatlakozhatnak, legalább valódi függetlenséget szeretnének.
EnglishThis must be dealt with by the Albanian people, by the political forces in Albania.
Az albán nép és az albániai politikai erők feladata kell, hogy ez legyen.
EnglishThe inclusion of Bosnia and Herzegovina and Albania, however, is something to be rejected.
Bosznia-Hercegovina és Albánia esetében azonban el kell utasítanunk a javaslatot.
EnglishWhen that happens, we will be able to grant Albania candidate status.
Amikor ez megtörténik, akkor megadhatjuk majd Albániának a tagjelölt státuszt.
EnglishAlbania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
Albániának sürgősen végre kell hajtania a meghatározott 12 fő prioritást.
EnglishI know that the people of Albania and Bosnia and Herzegovina are disappointed.
Tudom, hogy Albánia és Bosznia és Hercegovina polgárai csalódottak.
EnglishMr President, the political crisis in Albania has lasted for far too long now.
Elnök úr! A politikai válság Albániában már túlságosan régóta tart.
EnglishThe situation in which Albania finds itself is best described as a cold civil war.
A hideg polgárháború talán a legtalálóbb leírás arra a helyzetre, amelybe Albánia belesodródott.
EnglishTwo opposing groups have come together to help Albania to make progress.
Két egymással szembenálló csoportosulás állt össze, hogy segítsenek Albániának előrelépni.
EnglishAgreement between the EC and Albania on short-stay visas (vote)
Az EK és Albánia közötti, rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok (szavazás)
EnglishAs you know, at the beginning of October, we presented an opinion on Albania.
Mint tudja, október elején bemutattunk egy véleményt Albániáról.
EnglishIt is not up to us to tell the Albanians and Albania what to do.
Nem nekünk kell megmondanunk az albánoknak és Albániának, hogy mit tegyenek.
EnglishAs was said yesterday, Bosnia and Herzegovina, and Albania will not be forgotten.
Ahogyan az tegnap is elhangzott, nem fogunk megfeledkezni Bosznia-Hercegovináról és Albániáról sem.

Szinonimák (angolul) a(z) Albania szóra:

Albania