angol-magyar fordítás erre a szóra: alas

EN

"alas" magyar fordítás

EN

alas {indulatszó}

volume_up
In which, alas, Yefrem Vishnayev has a powerful amount of influence and friends.
Amelyben, sajnos, Visnyajevnek tekintélyes befolyása és barátai vannak.
Alas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.
Sajnos a rákövetkező események semlegesítik ez az előre tett bizonytalan lépést.
But, alas, the Director shook his head, we can't bokanovskify indefinitely.
De sajnos az igazgató megrázta fejét , nem tudunk korlátlanul bokanovskizálni.
Alas, in these times its not always sensible to play fair.
- De sajna, manapság nem mindig célszerű tisztességesen játszani.
Alas, my being the James Bond of vampires isn't the whole issue.
Sajna, nemcsak abból áll a dolog, hogy felcsaptam a vámpírok James Bondjának.
De sajna, semmi effélére nem bukkantam.

Példamondatok a(z) "alas" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAlas, your Ariel is free, my precious and prosperous pussycat, why don't you go?
Óh, jaj, Arieled szabad, miért nem mész te is, tőkeerős és tüzes tündérbogaram?
EnglishBurnt beyond recognition, alas, but the scrivers will swear by the bloods owner.
Felismerhetetlenné ég, de a vizsgálók a vér alapján megesküsznek a halott személyére.
EnglishBut, alas, the Director shook his head, we can't bokanovskify indefinitely.
De sajnos az igazgató megrázta fejét , nem tudunk korlátlanul bokanovskizálni.
EnglishIn which, alas, Yefrem Vishnayev has a powerful amount of influence and friends.
Amelyben, sajnos, Visnyajevnek tekintélyes befolyása és barátai vannak.
EnglishBecause I sense a distant awakening - but not, alas, as distant as you would like.
Mert érzem, hogy a távolban valaki feléledt de bizony nem olyan távol, ahogy te szeretnéd.
EnglishAlas, I have surrendered it in the chest of the one who first laughed.
Nos, barátaim, elhagytam az az egyik lether mellkasában, aki elsőként nevetett fel.
EnglishAlas, fortune did not smile upon us, and so, the oil and gold are not ours.
Mindazonáltal a szerencse nem ránk vetette mosolyát, így az olaj és az arany nem a miénk.
EnglishHaggard paid her no money, he went on, and Hagsgate, alas, paid her no heed.
Udvariasan tárgyaltak vele, és az illetékes hatóságokhoz irányították.
EnglishAlas, it was no such magic; it was only the finest of what God's creatures can make.
Ó, nem varázslat volt ez, csupán a legmesteribb munka, amelyre Isten teremtményei képesek.
English'Alas, Holmes, I fear that it is one of sin and shame!' cried my friend.
-Attól tartok, Holmes, hogy valamilyen szégyenteljes bűnről tudott! - mondta a barátom.
EnglishAlas that he had been assigned to Streaker, a ship filled with squeaking dolphins, and water.
Ezek után a Streakerre helyezték, ami tele volt csipogó delfinekkel és vízzel.
EnglishAlas, your plans have hit a snag in the form of the will of the Irish people.
Sajnálatos, hogy az Ön tervei az ír nép akaratának teljes figyelmen kívül hagyását célozzák.
EnglishAlas, subsequent developments cancel this unsteady step forward.
Sajnos a rákövetkező események semlegesítik ez az előre tett bizonytalan lépést.
EnglishBut alas, eleventy-one years is far too short a time to live among...
Mégis mily kevés ez a 111 év, ha az ember ily kiváló és nagyszerű hobbitok közt élhet.
EnglishAlas! woe is me! such love as I have borne so many years - to whom?
Ó, jaj szegény fejemnek, kire pazaroltam én annyi esztendőkön által ekkora szerelmet!
EnglishAlas, the latter case is not yet maintained and should therefore be strived for.
Sajnos az uniós befektetők helyzete Oroszországban még nem ilyen, és törekedni kell kialakítására.
EnglishAlas, I am distressed to see you return to your old ignorant ways.
Sajnos, szomorúan kell látnom, hogy ismét visszatérsz régi, oktondi viselkedésedhez.
EnglishAlas, my being the James Bond of vampires isn't the whole issue.
Sajna, nemcsak abból áll a dolog, hogy felcsaptam a vámpírok James Bondjának.
EnglishFor alas! he has handled it and looked in it, as should never have happened.
Mert sajnos kézbe vette, megnézte, s aminek soha nem lett volna szabad megtörténnie, belenézett.
EnglishPoirot observed sententiously, Marriage, alas, is fraught with dangers and pitfalls!
A házasság, sajna, tele van előre nem látott buktatókkal ! nyilatkoztatta ki ünnepélyesen Poirot.

Szinonimák (angolul) a(z) alas szóra:

alas