EN

alarming {melléknév}

volume_up
Because of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
A blokád következtében a környezetszennyezés riasztó mértékűvé vált.
Expenditure on their treatment is increasing at an alarming rate.
Kezelésük költsége riasztó mértékben emelkedik.
There are alarming indicators showing how common being overweight has become.
Riasztó mutatók hangsúlyozzák, hogy az elhízás mennyire általánossá vált.
. - (RO) The incidence of global natural disasters is alarming.
. - (RO) A globális természeti katasztrófák elterjedtsége aggasztó.
What is happening today on the Italian island of Lampedusa is alarming.
Aggasztó, ami napjainkban az olaszországi Lampedusa szigetén történik.
The situation of children living with a disability is particularly alarming in this regard.
A fogyatékkal élő gyermekek helyzete különösen aggasztó e tekintetben.

Példamondatok a(z) "alarming" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe detention of Muhannad Al Hassani as a leading human rights defender is alarming.
Muhannad Al Hasszani vezető emberi jogvédőként való őrizetbe vétele riasztó jel.
English. - (SK) The statistics for EU road traffic accidents are alarming.
írásban. - (SK) Az EU közúti balesetekre vonatkozó statisztikák nyugtalanítóak.
EnglishJust last week there were more alarming reports about deforestation in Brazil.
Éppen múlt héten érkezett több nyugtalanító jelentés a brazíliai erdőirtásról.
EnglishHe can be both kinder and more alarming, merrier and more solemn than before, I think.
Nyájas, és mégis riasztóbb, vidám, és mégis komolyabb, mint azelőtt, azt hiszem.
EnglishThe origin of the contamination still remains unclear and I find that very alarming.
A fertőzés eredete még mindig nem világos, és ezt igen nyugtalanítónak tartom.
EnglishFigures released by the WHO and also quoted in European studies are alarming.
Aggasztóak a WHO által közzétett és európai tanulmányokban is megjelenő számadatok.
EnglishIt also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
Nyugtalanító az is, hogy a diklór-metán-mérgezés haláleseteket is okozott.
EnglishThe health and environmental situation in that region is already very alarming.
A tartomány egészségügyi és környezeti helyzete már most is igen aggasztó.
EnglishThe statistics on the number of illegal workers in the Union are alarming.
Az Unióban lévő illegális munkavállalók számáról szóló statisztikák riasztóak.
EnglishThere has been an alarming rise in the youth unemployment rate in the EU.
A fiatalok körében tapasztalható munkanélküliség riasztóan megemelkedett az EU-ban.
EnglishThere are alarming indicators showing how common being overweight has become.
Riasztó mutatók hangsúlyozzák, hogy az elhízás mennyire általánossá vált.
EnglishThe divided banking sector and public debt amounting to 90% of GDP are alarming.
Aggasztó a megosztott bankszektor és a GDP 90%-át kitevő államadósság.
EnglishSensing that I had found something alarming, Romanovich took a step into the room.
Romanovich látta, hogy valami rémisztőt találtam, ezért tett egy lépést befelé a szobába.
EnglishEurope's own catches have diminished at an alarming rate - by 26% since 1997 alone.
Az európai fogások riasztó mértékben csökkentek - csak 1997 óta 26%-kal.
EnglishThere is still much to be done, however, as the statistics are alarming.
Még mindig nagyon sokat kell tenni azonban, mivel a statisztikák aggasztóak.
English. - (RO) The incidence of global natural disasters is alarming.
írásban. - (RO) A globális természeti katasztrófák elterjedtsége aggasztó.
EnglishOur problems are alarming, but no less so is the lack of capacity for action.
A problémák aggasztóak, de legalább ennyire aggasztó, hogy hiányzik a cselekvési képesség.
EnglishEven more alarming is the fact that volumes are increasing by up to 20%.
Még aggasztóbb az a tény, hogy ezek száma évente mintegy 20%-kal emelkedik.
EnglishBecause of the blockade, environmental pollution is rife to an alarming degree.
A blokád következtében a környezetszennyezés riasztó mértékűvé vált.
EnglishIn Mrs Nedelcheva's report, there is one section that I find alarming.
Nedelcheva asszony jelentésében van egy olyan bekezdés, amelyet aggasztónak találok.