angol-magyar fordítás erre a szóra: alacrity

EN

"alacrity" magyar fordítás

EN

alacrity {főnév}

volume_up

Példamondatok a(z) "alacrity" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAnd if you believe that Alacrity muttered to Floyt as the Severeemish evaporated.
Higgyetek csak nekik... morogta Alacrity Floytnak, amikor a severeemiek eltűntek.
EnglishAlacrity looked back to Maska and nose-sang, I laughed with all your pleasantries!
Alacrity visszanézett Maskára, és orrhangon énekelte: Jót nevettem a tréfáidon!
EnglishRemembering that his weapon had fired low the first time, Alacrity aimed higher.
Mivel emlékezett, hogy a múltkor a fegyver lefelé hordott, Alacrity följebb célzott.
EnglishHis father's words came back to him as Alacrity Fitzhugh gazed down into the abyss.
Apja szavai csengtek Alacrity Fitzhugh fülében, amint lepillantott a mélységbe.
EnglishMorgause put away the spindle with alacrity, but paused to stare at Igraine.
Morgause fürgén elrakta volna az orsót, de megtorpant, s ismét Igraine-re meredt.
EnglishAlacrity found himself grinning back at her while Floyt made the introductions.
Alacrity kedélyesen visszavigyorgott rá, amíg Floyt megejtette kettejük bemutatását.
EnglishThese less-than-animals were welcome to it, as far as Alacrity was concerned.
Amikor a fiatalasszony az arcába karmolt, ő ügyetlen fejfogással magához rántotta.
EnglishOut to Epiphany and back Alacrity said to himself, as though he hadn't decided.
Ki az Epiphany-ra, aztán vissza... dünnyögte magának Alacrity, mintha még mérlegelne.
EnglishThey made sure that among aliens Alacrity was considered a unique exception.
Gondoskodtak róla, hogy Alacrity egyedi kivételt képezzen az idegenek között.
EnglishAlacrity, you have no doubt encountered standard conditioning techniques, eh?
Alacrity, nyilván maga is találkozott már valamifajta kondicionálással, nem?
EnglishAlacrity knew that breakabouts could be cruel in their hazing and harassing.
Alacrity tudta, hogy az űrászok kegyetlenek is tudnak lenni, ha piszkálódnak.
EnglishGetting the Earther to accept companionship with Alacrity was something else again.
Megint más dolog volt rávenni a földit, hogy fogadja el társának Alacrityt.
EnglishAlacrity nodded; Floyt eased back down, taking his hands from the hoist hook.
Alacrity bólintott: Floyt pedig fölegyenesedett és elengedte a kampó húzószerkezetét.
EnglishAlacrity shucked his Sam Browne belt and handed over the Captain's Sidearm.
Alacrity lefejtette magáról a Sam Browne-övet, és átadta a Kapitányi Oldalfegyvert.
EnglishAlacrity was about to object when the fangster's hunting cry changed his mind.
Alacrity már éppen tiltakozni akart, de aztán eszébe jutott a fangster vadászordítása.
EnglishAlacrity made a sour face, glancing aside at a reproduction of a Remington painting.
Alacrity savanyú képet vágott, és oldalra nézett, egy Remington-kép reprodukciójára.
EnglishThe agenda, reported President Matthews, had been agreed to with unusual alacrity.
A napirendben, közölte Matthews elnök, szokatlan gyorsasággal megegyeztek.
EnglishAlacrity, you have all the subtlety of an equivalent mass of falling masonry.
Alacrity, körülbelül olyan finoman tudsz viselkedni, mint egy vödör tégla.
EnglishSintilla and Floyt found Alacrity sitting in his place, staring fixedly at nothing.
Sintilla és Floyt a székében ülve találták Alacrityt Kifejezéstelenül meredt a semmibe.
EnglishHe spoke into his headset mike, but nothing was coming over Alacrity's commo button.
Belebeszélt a komjába, de Alacrity semmit sem hallott belőle a kézikomján.

Szinonimák (angolul) a(z) alacrity szóra:

alacrity
Más szótárak
English

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.