angol-magyar fordítás erre a szóra: alabaster

EN

"alabaster" magyar fordítás

EN

alabaster {főnév}

volume_up
Her alabaster skin turned darker, and began to grow ridges, scales.
Alabástrom bőre megsötétült, a bőrén pikkelyek pattogtak ki.
The pale moonlight made her look very much like an alabaster statue.
A fehéres holdfényben úgy nézett ki, mint egy gyönyörű alabástrom szobor.
His skin was bloodless alabaster, and his eyes were bleak.
A bőre vértelen volt, fehér, mint az alabástrom, a tekintete üres.

Példamondatok a(z) "alabaster" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe looked at the row of alabaster jars on the table across the room.
A helyiség túlsó felén sorakozó alabástromedények felé villantotta tekintetét.
EnglishIt was a glass vial, such as those she'd seen among the alabaster jars in the collection.
Egy üvegcse volt, olyan, amilyeneket korábban Julie az alabástromedények között látott.
EnglishThe pale moonlight made her look very much like an alabaster statue.
A fehéres holdfényben úgy nézett ki, mint egy gyönyörű alabástrom szobor.
EnglishWendy's face was alabaster pale, her eyes halflidded and dazed, but she had begun to shiver.
Wendy arca fehér volt, mint a márvány, a szemét kábultan félig lehunyta, de már didergett.
EnglishHe went calmly up the staircase, slender hand like alabaster sliding upward on the banister.
Nyugodt léptekkel ment fel a lépcsőn, keskeny alabástrom-fehér kezét felfelé csúsztatta a korláton.
EnglishHe turned away, and moved to inspect the alabaster jars, even his posture slouching and arrogant.
Megfordult, és elindult az alabástromedények felé; még a testtartása is lomha és arrogáns volt.
EnglishShe watched as he went into the Egyptian room, and studied the long line of alabaster jars.
Julie figyelte, ahogy átmegy az egyiptomi szobába, és az alabástromedények hosszú sorát tanulmányozza.
EnglishHer alabaster skin turned darker, and began to grow ridges, scales.
Alabástrom bőre megsötétült, a bőrén pikkelyek pattogtak ki.
EnglishHis skin was bloodless alabaster, and his eyes were bleak.
A bőre vértelen volt, fehér, mint az alabástrom, a tekintete üres.
EnglishBut, like tinkling currents, alabaster pious images formedrestless, churning.
Időtől és tértől független csiklandó áramlatok, szent, alabástromfehér képek; kavargó, soha véget nem érő káprázatok.
EnglishIt caught the translucent alabaster of the long row of jars.
Kirajzolta a szinte áttetsző alabástromedények körvonalát.
EnglishThen he went back into the library and studied the long row of alabaster jars under the mirror.
Azután visszament a könyvtárba, és az alabástromedények ablak alatt húzódó hosszú sorát kezdte tanulmányozni.
EnglishThere came to him a woman having an alabaster box of precious ointment and poured it on his head as he was at table.
Alabástrom edényben drága illatos olajat hozott, s ahogy ott ült az asztalnál, a fejére öntötte.
EnglishAnd alabaster is a stone through which light can pass.
Az alabástrom az a kő, amelyiken áthatol a fény.
EnglishHer white alabaster body was dripping blood from the eyes.
Fehér alabástrom test, vértől csöpögő szem.
EnglishThe lines were like blue veins on skin of alabaster.
A kő erezete olyan volt, mint az alabástromé.
EnglishIt pointed to the distant row of alabaster jars.
Az alabástromedények távoli sora felé mutatott.
EnglishOnly the skin changed dramatically with the passing years, losing the damage of the sun until it was like alabaster again.
Csak bőrüket változtatták meg az évek: lehámlott róla a felégés, és újra olyan lett, mint az alabástrom.
EnglishShe looked at the long row of alabaster jars.
EnglishShe might have CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY 55 taken them for white if not for the pure alabaster of the deep pile carpet.
A falakat halványkékre festették, amelyek a tiszta alabástrom színű, mély, puha szőnyeg mellett szinte fehérnek tűntek.

Szinonimák (angolul) a(z) alabaster szóra:

alabaster