angol-magyar fordítás erre a szóra: akin

EN

"akin" magyar fordítás

EN

akin {melléknév}

volume_up
1. általános
Something in her was as akin to me as anything in her could have been.
Volt benne valami páratlanul hasonló vonás, valami egyedülállóan rokon jelleg velem.
Imposing damaging solutions on a free country is akin to totalitarianism, which does not take us anywhere.
A káros megoldások rákényszerítése egy szabad országra a totalitarizmussal rokon, amely nem vezet sehová.
2. "to"
Something in her was as akin to me as anything in her could have been.
Volt benne valami páratlanul hasonló vonás, valami egyedülállóan rokon jelleg velem.
In the architecture of the European Union, the Commission's role is akin to that of government in a typical State.
Az Európai Unió felépítésében a Bizottság szerepe hasonló egy tipikus állam kormányáéhoz.
The Duchy had once been a territory sparsely held by a race akin to the ancient blood of Estcarp.
A hercegség területe valamikor egy az Estcarphoz hasonló faj hazája volt.

Példamondatok a(z) "akin" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe scholar's ecstasy was upon him, the ecstasy of discovery that is akin to madness.
A tudós izgalma tört rá, a felfedezés eksztázisa, mely előfutára az őrületnek.
EnglishSomething in her was as akin to me as anything in her could have been.
Volt benne valami páratlanul hasonló vonás, valami egyedülállóan rokon jelleg velem.
EnglishIt intensified my curiosity and made it something more akin to devotion.
Lángoló kíváncsiságom átalakult valamivé, ami közelebb állt az imádathoz.
EnglishIt is more akin to the caste system that traditionally existed in India.
A helyzet sokkal inkább a hagyományos indiai kasztrendszerre hasonlít.
EnglishYet now we four can perceive that he was a living creature, and so in that akin to ourselves.
Mi most négyen láthatjuk, hogy élő ember volt, és ebben hozzánk hasonlatos.
EnglishCool, was all Cobb said-and for him, that was akin to a long string of epithets and exclamations.
Nyugalom bökte oda Cobb, és ez az ő részéről egy hosszú és ékes szónoklattal ért fel.
EnglishThe atmosphere in the operating room was more akin to something in an electronics factory.
A műtőnek inkább olyan légköre volt, mint egy elektronikai üzemnek.
EnglishThe Duchy had once been a territory sparsely held by a race akin to the ancient blood of Estcarp.
A hercegség területe valamikor egy az Estcarphoz hasonló faj hazája volt.
EnglishThe experience is quite refreshing, akin to taking a plunge in icy water.
Üdítő élmény, olyan, mint amikor hideg vizes medencébe ugrunk.
EnglishTo a Russian, coming to Rome was a culture shock, akin to being bayoneted in the chest.
Az első római látogatás minden orosz számára valóságos kulturális sokk, felér egy bajonettdöféssel.
EnglishSomething akin to the awe one would feel when having a vision.
Valamiről, ami közel járt az olyan ember rettegéséhez, aki hallucinál.
EnglishHer concern for keeping the house in good repair was akin to a mother's concern for the health of her child.
A ház iránt érzett aggodalma az anyáéra emlékeztetett, aki óvta gyereke egészségét.
EnglishIt seemed, in fact, a job akin to climbing Mount Everest in tennis shoes.
Holmes persze benézett; képtelen lett volna nem benézni.
EnglishAt a higher level he came out in a passage akin to those he had seen in the hold of Estcarp.
Valamivel magasabban egy olyan járatban bukkant ki, amihez hasonlókat már látott Estcarp börtöneiben.
EnglishHis nod was that of a proud professional, and in that moment one very much akin to the zaibatsu.
Szato bólintása a büszke szakember bólintása volt, s e pillanatban szinte egyenrangú a zaibacuéval.
EnglishThat is akin to aggravated theft or at the very least to expropriation without compensation.
A jelenlegi helyzet hasonlít a minősített lopáshoz, vagy legalábbis a kárétérítés nélküli kisajátításhoz.
EnglishGez stared at Cale with something akin to hunger in his dark eyes.
Õ néma gyűlölettel és leplezetlen mohósággal nézett rá.
EnglishIn the architecture of the European Union, the Commission's role is akin to that of government in a typical State.
Az Európai Unió felépítésében a Bizottság szerepe hasonló egy tipikus állam kormányáéhoz.
EnglishThis is different, more akin to artistic imagination.
Maga képes arra, hogy megértse más emberek érzelmi motivációit.
EnglishWe've suddenly discovered you, a heathen power, with arts and arms akin to ours though inferior.
Azt is azonnal láttuk, hogy az eszközeitek és fegyvereitek a mieinkhez hasonlók, bár egy kicsit kezdetlegesebbek.

Szinonimák (angolul) a(z) akin szóra:

akin