EN

airborne {melléknév}

volume_up
Only about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
A lebegő koromrészecskéknek körülbelül csupán 20-30%-a származik belvárosi közlekedésből.
In Europe, airborne fine particles due to energy consumption now kill around 300 000 people each year.
Európában az energiafogyasztás miatt a levegőben lebegő finom részecskék évről évre körülbelül 300 000 embert halálát okozzák.
Buildings are colonized by airborne microbes that enter through windows and through mechanical ventilation systems.
Az épületeket belakják a lebegő mikrobák amik az ablakokon és a gépi szellőztető rendszereken keresztül kerülnek be.
airborne (és: aerial, flying, air)
He flew, it seemed, not like a bird, but, paradoxically, like some airborne fish.
Repült, de nem úgy, mint egy madár, hanem paradox módon, mint egy repülő hal.
You can land an AN-ten Cub right here, which makes it quicker to bring in airborne troops if the locals ever revolt again.
Tíz-tizenkét repülő is elfért volna itt, egyenként százötven katonával a fedélzetén.
The chair had served him for a decade before the damned sawbones and his sister had browbeaten him into using an airborne deathbed.
Ez a darab egy évtizeden át szolgálta, mielőtt azok az átkozott felcserek meg a húga rá nem erőltették arra a repülő halálos ágyra.

Példamondatok a(z) "airborne" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishHe flew, it seemed, not like a bird, but, paradoxically, like some airborne fish.
Repült, de nem úgy, mint egy madár, hanem paradox módon, mint egy repülő hal.
EnglishGeneral, I want you airborne, right away, to direct Elliott's sortie and withdrawal.
- Tábornok, azonnal a fedélzetre, és irányítsa Elliott bevetését s a visszatérést.
EnglishWhat a fine, compact and, yet, ready to be air-borne building, he thought.
Milyen szép, tömör és mégis légi szállításra kívánkozóan könnyed épület, gondolta.
EnglishBefore he was airborne for Berlin, the instructions would be in London and Washington.
Mielőőtt Berlinbe érne, az utasításoknak Londonba és Washingtonba kell érniük.
EnglishPat, I'll check your switches when you- Pilot, airborne radar contact at two o'clock!
Pilóta, most figyeld a repülésirányítót Pat, ellenőrzöm a helyzetünket, és...
EnglishAnyone attempting to follow him would have had to have been very good or very airborne.
Tudta, ha a nyomában akarnának maradni, akkor bizony repülnie kellene az üldözőinek.
EnglishInside a minute, they were airborne and heading east for the hospital.
Egy percen belül már ismét a levegőben voltak, és keletnek tartottak a kórház felé.
EnglishOnly about 20-30% of air-borne soot particles come from inner-city traffic.
A lebegő koromrészecskéknek körülbelül csupán 20-30%-a származik belvárosi közlekedésből.
EnglishI'd look out for an airborne assault on either the gold or the oil fields.
Nem lepne meg, ha egy ejtőernyős támadással is megpróbálkoznának a lelőhelyek környékén.
EnglishEvery one of the Russians was a senior lieu­tenant in rank, and each was airborne-qualified.
Mindegyik alhadnagyi rangban volt, és mindegyiket kiképezték ejtőernyősnek is.
EnglishThe great majority of deaths are due to fine airborne particulates.
Az elhalálozások nagy része a levegőben lévő finom részecskék miatt következik be.
EnglishDad, Ryan explained, was a paratrooper in the One hundred first Airborne, back forty years ago.
Az apám ejtőernyős volt a százegyedik ejtőernyős századnál negyven évvel ezelőtt.
EnglishESM reports an airborne radar transmitter bearing one-four-zero, bearing appears steady.
Az ESM légi radaradót jelent egy-négy-nullán, helyzete állandónak tűnik.
EnglishSome substance, airborne, dust or pollen, which caused this madness to run riot.
A levegőben terjedő por vagy pollen okozhatta ezt az ámokfutást.
EnglishThere were VDV airborne men among them who had heard of the Prague affair and they cheered too.
Voltak közöttük légideszantosok is, ismerték a prágai esetet, ők is éljenezték.
EnglishMETHOD OF DETERMINING AIRBORNE NOISE EMITTED BY MACHINES USED OUTDOORS
A SZABADTÉRBEN HASZNÁLT GÉPEK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT LÉGZAJ MEGHATÁROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ MÓDSZER
EnglishIt was not until he was airborne that the information reached the desk of Brian Harcourt-Smith.
Csak már amikor a levegőben volt, akkor értesítették Brian Harcourt-Smith-t.
EnglishHis men were from the First Airborne Brigade, ordinarily based at Narashino.
Emberei a Narashinóban állomásozó Első Légi Ezred tagjai voltak.
EnglishHe'll be airborne in thirty minutes and in Arkansas in three hours.
Harminc percen belül a levegőben lesz, és három órán belül Arkansasban.
EnglishYou do that because, 27 years before, an airborne sergeant had taught me to do that.
Ezt teszed, mivel 27 éve egy ejtőernyős tiszt ezt tanította.