angol-magyar fordítás erre a szóra: air space

EN

"air space" magyar fordítás

EN

air space {főnév}

volume_up
air space (és: area)
Mr President, the volcanic eruption last April resulted in the closure of many sectors of European air space.
Elnök úr, a tavaly áprilisi vulkánkitörés eredményeképp az európai légtér számos szektorát le kellett zárni.
Mrs Koppa and Mr Salavrakos have also referred to other incidents: violations of air space and incidents in the Aegean Sea.
Koppa asszony és Salavrakos úr egyéb incidenseket is említett: a légtér megsértését és az Égei-tengeren történt incidenseket.
I welcome the recent initiatives by Commissioner Kallas to implement the Single European Sky and to establish functional air space.
Üdvözlendőnek tartom Kallas biztos úr közelmúltbeli kezdeményezését az egységes európai égbolt bevezetéséről és egy funkcionális légtér létrehozásáról.

Példamondatok a(z) "air space" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishNo air, no space; an understerilized prison; darkness, disease, and smells.
Nincs levegő, nincs tér; fertőtlenítés nélküli börtön; sötétség, betegség és bűz.
EnglishAnother tanker would soon lift off from Shemya and would also enter Russian air space.
Hamarosan egy másik tanker száll fel Semyáról, és szintén belép az orosz légtérbe.
English(PL) In April, a volcanic eruption caused the complete paralysis of air traffic in European air space.
(PL) Az áprilisi vulkánkitörés teljesen megbénította Európa légterében a légi közlekedést.
EnglishIt is obvious, however, that air transport is not restricted exclusively to European Union air space.
Nyilvánvaló azonban, hogy a légi közlekedés nem korlátozódik kizárólag az Európai Unió légterére.
EnglishThe only fairly specific information came from statements about the closure of more areas of air space.
Csak újabb és újabb légtérzárakról érkeztek információk.
EnglishAnd that sound ^brated in the curiously charged air of the space.
És ez a hang ott vibrált a különös levegőben.
EnglishMr President, the volcanic eruption last April resulted in the closure of many sectors of European air space.
Elnök úr, a tavaly áprilisi vulkánkitörés eredményeképp az európai légtér számos szektorát le kellett zárni.
EnglishI caught a movement in the air above the parking space.
A parkoló fölött mozgásra lettem figyelmes.
English. - Although Malta and Gozo are territorially the smallest EU state they have control over extensive air space.
, írásban. - Noha Málta és Gozo területét tekintve a legkisebb uniós tagállam, kiterjedt légteret ellenőriz.
EnglishClear the air space for five miles.
Tisztítsák meg a légifolyosót 5 mérföldes körzetben.
EnglishThey have entered North Korean air space.
EnglishMrs Koppa and Mr Salavrakos have also referred to other incidents: violations of air space and incidents in the Aegean Sea.
Koppa asszony és Salavrakos úr egyéb incidenseket is említett: a légtér megsértését és az Égei-tengeren történt incidenseket.
EnglishIn 2000 came the first attempt to create individual functional blocks of air space above Europe that would be jointly controlled.
2000-ben tettek először kísérletet együttes irányítás alatt álló egyedi funkcionális blokkok létrehozására Európa fölött.
EnglishI welcome the recent initiatives by Commissioner Kallas to implement the Single European Sky and to establish functional air space.
Üdvözlendőnek tartom Kallas biztos úr közelmúltbeli kezdeményezését az egységes európai égbolt bevezetéséről és egy funkcionális légtér létrehozásáról.
EnglishSince the US authorities had put his name on their terror watch lists, the aircraft in which he was flying was not allowed to cross US air space.
Mivel az amerikai hatóságok felvették a nevét a terroristák megfigyelési listájára, azt a repülőgépet, amelyen utazott, nem engedték be az USA légterébe.
EnglishCongratulations, Baroness Ashton, on not playing to the audience and using up air space to get into Haiti just to go there and show that you are there.
Gratulálok, Ashton bárónő, hogy nem a közönségnek színészkedik, és foglalja a Haitibe vezető légteret csak azért, hogy ott legyen, és mutassa, hogy ott van.
EnglishRapid and full realisation of the European air space is a very important strategic step towards real integration of the Union and strengthening the common market.
Az egységes európai légtér gyors és teljes megvalósítása nagyon fontos, az Unió valódi integrációja és a közös piac megerősítése felé vezető lépés.
EnglishDecember 2008: the Spanish Government under Mr Aznar knew that many CIA flights had overflown Spanish air space and used Spanish airports.
Aztán 2008 decemberében a José María Aznar vezette spanyol kormány tudatában volt annak, hogy sok CIA-gép repült át a spanyol légtéren, és használt spanyol repülőtereket is.
English(SK) The closure of air space after the April eruption of the Icelandic volcano confirmed that air transport is highly sensitive to various restrictions on flying conditions.
(SK) Az áprilisi izlandi vulkánkitörés utáni légtérzár megmutatta, hogy a légi közlekedés nagyon érzékenyen reagál a különböző korlátozásokra.
EnglishIt has to be seen in combination with a number of other measures, such as the proposals launched last month to organise European air space more efficiently and many others.
Együtt kell látni számos egyéb intézkedéssel, mint többek között a múlt havi, az európai légtér hatékonyabb elrendezésére vonatkozó javaslatokkal.

Szinonimák (angolul) a(z) air space szóra:

air space
English

Hasonló fordítások a(z) "air space" szóra magyarul

air főnév
air melléknév
space főnév