EN

air {főnév}

volume_up
1. általános
But vacuum was around us, and air was spraying into my suit, frigid air.
De körülöttünk vákuum volt, és levegő spriccelt befelé a ruhámba, jéghideg levegő.
Ormack nodded in surrender, looked at the air-to-air TACAN distance readout.
Ormack engedelmes lemondással bólintott, és a levegő-levegő tacan távolságmérőjét figyelte.
The air was as still as the air in General Sternwood's orchid house.
A levegő éppolyan mozdulatlan volt, mint Sternwood tábornok orchideaházában.
The air flowing down from the piney heights of the Mayacamas was crisp and fresh.
A friss szellő a Mayacamák felől fenyőillatot hozott magával.
Air hummed past his chilly face; it felt like moving razor blades.
Szellő libbent hideg arca mellett, mintha borotvapengék suhannának el.
A sound reached his ears, then: a concussion of the air, as of vast wings flapping.
Egy hangot hallott, majd szellő susogását és óriási szárnyak csapkodását.
The red air shimmered, bled purple, and rolled back for an instant.
A vörös lég megremegett, bíborfolyam fakadt belőle, és meggörbült egy pillanatra.
Between us and the point, as I looked upward in awe, there was nothing but a lattice of girders and air, air, air.
Köztünk és a csúcs között, ahogy szent borzalommal felbámultam, nem volt más, csak a rácskeret és lég, lég, lég.
''disaster's in the sun and the moist air...
''a Nap nem látszott, elpusztult a fény és rossz volt a lég...
Each change in the moving air was caressing.
Cirógatva legyezett a huzat.
An icy gust of air rose from the open doors.
Jeges huzat csapta meg az ajtónyílásból.
Könnyű huzat támadt.
Once the city's first air- port, the large, flat expanse was a natural receiving point for automobiles.
A hatalmas, sík terület, amely egykor a város első repülőtere volt, nagyszerű fogadóállomásul szolgált a gépkocsik számára.
The spirits spiraled out of the mist and spray snake- like, lifting from the dark, dead air of their afterlife home to visit briefly the world they had once inhabited.
Kígyóvonalban pörögtek elő a ködből és a permetből, fölemelkedve túlvilági otthonuk tikkadt, sötét levegőjéből, hogy rövid látogatást tegyenek a világban, amelyben egykor laktak.
An operational plan is needed; sea and air forces must be used in order to allow effective action.
Szükség van egy operatív tervre; tengeri és légi erőket is be kell vetni a hatékony fellépés érdekében.
Autumn was making its presence felt early this year, not even waiting for the beginning of September to chill the air.
Az ősz korán beköszöntött, még a szeptember elejét sem várta meg, máris lehűtötte a levegőt.
3. zene
The last note drifts on the air and for a moment nothing in the world breathes for beauty.
Szertefoszlik az utolsó dallam a légben, a világ egy pillanatra nem vesz lélegzetet ennyi szépség után.

Példamondatok a(z) "air" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt surrounded me as if it were air or breeze or water, but it was none of these.
Úgy vett körül mint a szél vagy a víz, holott egyikkel sem lehetett azonosítani.
EnglishA gust of air came up the stairway and moved the sluggish stench for an instant.
Széllökés rohant föl a lépcsőn, és egy pillanatra megmozgatta a kásás büdösséget.
EnglishThe bug reached the end of Randall's desk and marched straight off into the air.
A bogár elérte Randall asztalának szélét, és egyenesen belemasírozott a levegőbe.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
A forróság már nem csak Lengyelországban, de Svédországban is napirendre került.
EnglishThe warm air from the open door of the wheelhouse was steaming like hot breath.
A kormányosfülke nyitott ajtajából forró lélegzetként gomolygott a meleg levegő.
EnglishWe lifted our nose again into the safe air-perhaps they didn't even hav^e a gun.
Megint felfelé emeltük orrunkat a biztonságos levegőbe talán nincs is ágyújuk.
EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Levegőminőségi irányelveink jelentős korlátozásokat tartalmaznak erre vonatkozóan.
EnglishThe elevator doors closed behind them, and around them the air grew warmer again.
A lift ajtaja bezárult mögöttük, s körülöttük ismét melegedni kezdett a levegő.
EnglishAs Reich left the booth, a man clothed in an air of inept eagerness accosted him.
Amint kilépett a telefonfülkéből, egy szemlátomást izgatott férfi szólította meg:
EnglishSuddenly he lifted the blade and swung it shimmering and whistling in the air.
Váratlanul fölemelte a kardot, s a csillogó penge szisszenve sújtott a levegőbe.
EnglishThe arch-devil spins helpless through shrieking air, a broken human in one fist.]
Az ördög tehetetlenül pörög a levegőben, az összetört emberrel az egyik markában.]
EnglishHe sniffed the air and thought for an instant that maybe he smelled something.
Beszippantotta a levegőt, és egy pillanatig azt gondolta, valami szagot érzett.
EnglishIn its light, through the rain-dashed windy air, the two looked at each other.
A fényénél, az eső sújtotta, szél verte légben, egymásra nézett a fiú és a férfi.
EnglishThat got him laugh- ing so hard that he started coughing in the airliner-dry air.
Ez olyannyira megnevettette, hogy a repülőgép száraz levegője köhögésre ingerelte.
EnglishHis job was continental air defense, to keep people from blowing his country up.
Ezért kerülhetett ide, hogy az Államok légterét védje az illeléktelen behatolóktól.
EnglishAir has become cleaner over the last 30 years, but is still far too polluted.
Az elmúlt 30 évben tisztább lett a levegő, de még mindig túlságosan szennyezett.
EnglishOf those, 58% are transported by rail, 25% by air and 17% by inland waterways.
Ezek 58%-át vasúti, 25%-át légi, 17%-át pedig belvízi közlekedéssel szállítják.
EnglishHe needed some sun, no doubt of that, and decent exercise out in the open air.
Kétségtelenül napfényre van szüksége, s hogy a friss levegőn edzéseket tartson.
EnglishThe apparition was gowned and regal and stood in the air well clear of the ground.
Megjelenése uralkodói volt köpenyében, ahogy ott állt a tiszta levegőben lebegve.
EnglishThe local TV station that originated the report, they say, is now off the air.
Állítólag már az a helyi tévéadó sem működik, amely világgá kürtölte az eseményt.