angol-magyar fordítás erre a szóra: to ail

EN

"to ail" magyar fordítás

volume_up
to ail {tárgyatl. i}
volume_up
to ail {tárgy. i}
HU
EN

to ail [ailed|ailed] {tárgyatlan ige}

volume_up
to ail
to ail

Példamondatok a(z) "to ail" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe ail get involved in a moment of emotion and then we cannot get out.
Egyszer elragad a szenvedély, belékeveredünk és akkor már nem keveredhetünk ki belőle.
EnglishShe turned back, looking at him with ail expression both stern and loving.
Annie megfordult; arca egyszerre tükrözött szigort és gyengédséget.
English1 might even have destroyed them, and so doing, destroyed ail of us.
Sőt, el is pusztíthattam volna őket, amivel valamennyiünket elpusztítom.
EnglishI'm not sure the simple Egyptian had any sense at ail ... of centuries.
Nem hiszem, hogy az egyszerű egyiptomiaknak bármiféle fogalmuk is lehetett... az évszázadokról.
English_ '-ð ð ÷ð< È ,- You ail, wenci'i ^hadhpen The girl was cleaner than most.
A lány sokkal tisztább volt, mint a többiek szoktak lenni.
EnglishFolks are hunting ail over for those old bills and coins.
- Az emberek felforgatják az egész környéket régi bankjegyekért és érmékért.
EnglishThe wreckage was ail cleared away; the fire-brigade had hosed the square.
A romokat eltakarították, a tűzoltóság fellocsolta a teret.
EnglishAil-Star kids are selected by merit and drawn from all existing district Little League teams.
óbb nem egészen egy órával ezelőtt, a fürdőszobám tükrében.
EnglishAil you can do is control them or eliminate them.
Csak úgy védekezhetünk ellenük, ha kordában tartjuk vagy kiküszöböljük őket.
EnglishBring you and ail your true men to Three Pines, where we must set this foreign king into skreeking defeat!
Az embereitekkel együtt gyertek a Három Fenyőbe, hogy végre legyőzzük ezt az idegen királyocskát!
EnglishThe other question is, why ail they suddenly agree to something we've wanted for over thirty years .
A másik kérdés pedig, miért egyeztek bele hirtelen valamibe, amiért több, mint harminc éve küzdünk már?
EnglishI remembered his words, that in the secret chamber of the tower I would find ail that I needed to prosper.
Eszembe jutottak szavai, hogy a torony titkos kamrájában meglelek mindent, ami kell, hogy virágozhassak.
EnglishLord Emmence, gentlefolk, of ail degrees!
- Lord Emmence, nemesi és nem nemesi származású jelenlévők!
EnglishHe'd rcquircu poiygrapm 101 ail lawycib, paiaicgais, tors, and secretaries who worked for him.
Kötelezte az összes neki dolgozó jogászt, jelöltet, nyomozót és titkárnőt, hogy vessék magukat alá a hazugságvizsgáló-gép próbájának.
EnglishThe boy was &ail, his little limbs like sticks.
A fiú vékony volt, keze-lába akár a virgács.
EnglishAnd they'd ail have something to talk about when they were Old Settlers in the Coronis Colony, fifty or sixty years from now.
És persze lesz miről mesélniük ötven-hatvan év múlva, amikor már "öreg telepesek" lesznek a Coronis gyarmaton.
EnglishWhereas the measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of ail the relevant Management Committees,
mivel az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak minden érintett irányítóbizottság véleményével,
EnglishThis was part of his nature, as much as his genuine love for the relics and papyri which he had been studying ail his life.
Ez éppúgy része volt jellemének, mint az őszinte szeretet a relikviák és papiruszok iránt, melyek tanulmányozásával életét töltötte.
EnglishIt was ail too sad really.
EnglishAIl: General Boutwell!

Szinonimák (angolul) a(z) ailing szóra:

ailing
Más szótárak
English

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.