EN

aide {főnév}

volume_up
1. általános
Moroch felt it as he watched the aide hurry off.
Morok érezte ezt, miközben figyelte, hogy rohan el a segéd.
2. közigazgatás, amerikai angol
A buzzer sounded, and the aide pushed at the door.
Megszólalt egy berregőő, és a titkár belökte az ajtót.
By the Presidents side a young aide from the State Department rattled off the translation in a low voice.
Az elnök mellett egy fiatal külügyi titkár hadarta el halkan a fordítást.
kérdezte a titkár.

Példamondatok a(z) "aide" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishGeneral Wilbur Curtis and his aide stood behind their chairs watching the President.
Wilbur Curtis tábornok és segédje a székük mögött álltak, az elnököt figyelték.
EnglishHe had an aide bring to the table a five-foot-long model of a supertanker.
Miután befejezte, az energiaügyi minisztérium szakértőőjét kérték fel szólásra.
EnglishHe was preceded by an aide, who ran ahead and flicked off the doorway light.
Egyik szárnysegédje megelőőzte, előőrerohant, hogy kikapcsolja a fényt a bejáratnál.
EnglishGoddamn, the President murmured, then nodded at Mitchell's aide: Go on.
- A fenébe - morogta az elnök, és intett Mitchell tisztjének, hogy folytassa.
EnglishMurakami stood and walked to the outer office, where an aide and a body- guard waited.
Murakami felállt, és a külső irodába ment, ahol az asszisztense és egy testőr várt rá.
EnglishIn Moscow, Ivanenko took a call from his personal aide and listened intently.
Moszkvában a személyi szárnysegédje felhívta Ivanyenkót, aki feszülten hallgatta szavait.
EnglishKurtz placed the muzzle of his nine-millimeter against the back of his former aide's head.
Kurtz korábbi szárnysegédje fejéhez szorította a kilenc milliméteres csövét.
EnglishSwaying for a moment as the aide released his arm, Alacrity stopped.
Alacrity megállt, és egy pillanatra megingott, amikor az ápoló elengedte a karját.
EnglishThe Director of the CIA nodded to an aide, who stood nervously and faced the President.
Intett a segédjének, aki idegesen felállt, és szembefordult az elnökkel.
EnglishAs the door to the conference room slammed behind him, Curtis turned on his aide.
Amikor a terem ajtaja becsapódott, Curtis az adjutánsához fordult.
EnglishAIDE: Before we are dazzled by the good news... let's dispense with the bad.
Mielőtt elvakít minket ez a csodás hír... beszéljük meg a rosszakat.
EnglishShe extended a hand, and her aide placed a leather-jacketed folder into it.
Kinyújtotta a kezét, és titkára egy bőrborítású mappát adott át neki.
EnglishAn aide entered the room and whispered urgently in the Chancellors ear.
Egy segédtiszt lépett be a szobába, és sürgetőően a kancellár fülébe suttogott valamit.
EnglishAlacrity was groggily led back to the bogus drawing room by an aide.
Alacritynek rogyadozott a lába, amikor visszatámogatták a díszlet-szobába.
EnglishStone's aide, Colonel Michael Krieg, stepped over to his boss and handed him a Teletype report.
A szárnysegédje, Michael Krieg ezredes lépett oda, és egy táviratot nyújtott át neki.
EnglishThe aide knew nothing, and got the impression Rifkin knew even less.
A beosztottam nem tudott semmit, és az a benyomása volt, hogy Rifkin még kevesebbet tud.
EnglishDrom Guldi looked toward the supply room where he had sent his aide.
Drom Guldi a raktárhelyiség belsejét kémlelte, ahová a segédjét küldte.
EnglishShe felt his hand Aide over the stretched skin of what had once been a flat, trim abdomen.
Érezte, hogy férje keze végigcsúszik megnyúlt bőrén, amely egykor lapos, izmos hasát fedte.
EnglishYou don't know why, but you heard it from Senator Fredenburg's aide.
Te nem tudod, miért, csak hallottad Fredenburg szenátor munkatársától.
EnglishWe both hate subtitles, Jack informed his aide, with a look.
Utáljuk, ha egy film feliratozva van világosította fel Jack az asszisztensét.

Szinonimák (angolul) a(z) aide szóra:

aide
aid
hearing aid