EN

ahead {határozószó}

volume_up
I walked ahead with Vitellius, a senator named Sentius, and the two generals.
Vitelliusszal, egy szenátorral és a két tábornokkal előre haladtam.
The big horse plunged eagerly ahead, his ears laid back and his teeth bared.
A nagy testű csatamén hátrasunyt fülekkel, összeszorított foggal iramodott előre.
He stepped into a small lobby with hallways running left, right, and straight ahead.
Mark kilépett a kis előcsarnokba, amelyből jobbra, balra és előre folyosók eredtek.
They were blue ahead and red behind when I finished turning the ship.
Elöl kékek voltak, hátul vörösek, mikor végeztem a hajó elfordításával.
Carse saw the open sea ahead and steeled himself, praying.
Carse elöl megpillantotta a nyílt tengert, lelkét megacélozandó, fohászba fogott.
Ahead, the Elves who had come with him into the Chew Magna watched in horror.
Ott elöl iszonyattal bámultak rá az elfek, akik vele érkeztek Chew Magnába.

Példamondatok a(z) "ahead" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn many ways, Ireland is ahead of many other countries in its fiscal adjustment.
A fiskális korrekció terén Írország sok tekintetben megelőzött sok más országot.
EnglishWe will continue to monitor very closely all developments over the period ahead.
Továbbra is szigorúan figyelemmel kísérjük az előttünk álló időszak történéseit.
EnglishAhead, walled away by the mist, Jerle Shannara advanced toward the Warlock Lord.
Előttük, bezárva a köd falai közé, Jerle Shannara haladt a Boszorkánymester felé.
EnglishTHE SURGICAL NURSE, JENNA SPINELLI, HAD BEEN ONE year ahead of me in high school.
Jenna Spinelli, a műtős asszisztensnő, egy évvel járt fölöttem a középiskolában.
EnglishAs queer as the hour was, there was a man ahead of him, and a black one at that.
Még ebben a szokatlan órában is megelőzte egy férfi, méghozzá egy fekete férfi.
EnglishJohnny Stevens and one of the southern volunteers rode ahead to prepare the way.
Johnny Stevens és az egyik déli önkéntes előrelovagolt, hogy előkészítse az utat.
EnglishHe stopped, his eyes and ears carefully searching the foggy street ahead of him.
Megállt, szeme és füle óvatosan kutatta az előtte húzódó, köd borította utcát.
EnglishThe problems of the past must be solved if we are to move ahead more efficiently.
Meg kell oldanunk a múlt problémáit ahhoz, hogy hatékonyabban tudjunk előrelépni.
EnglishTumbling into the dark, he was back on his feet in an instant and racing ahead.
Megbotlott a sötétben, de egy szempillantás alatt felpattant és továbbszáguldott.
EnglishUsing the most up-to-date science as a tool can only help the task ahead of us.
Az előttünk álló feladat megoldásában a legmodernebb tudományok csak segíthetnek.
EnglishThe Russians are further ahead of us in beam defense than anyone ever imagined.
Lidérces rémálmainkban sem képzeltük volna, hogy az oroszok így leköröznek minket.
EnglishThe team standing before you today is ready to rise to the challenges ahead of it.
A mai napon Önök előtt álló csapat kész arra, hogy megbirkózzon a kihívásokkal.
EnglishBut what truths lay ahead behind this door, about the child woman in the casket?
De milyen igazságok bujkálnak az ajtó mögött, a koporsóban fekvő gyermekasszonyról?
EnglishShe was thinking that the brooding coast ahead was the end of all her voyaging.
Elmerenghetett azon, hogy a szemközt elnyúló part útjának legutolsó állomása lesz.
EnglishIt is an interim report ahead of the final report that is to be tabled in 2012.
Ez egy időközi jelentés, amelyet egy 2012-ben benyújtandó zárójelentés követ majd.
EnglishHe could tell you how far ahead of him they were and how fast they were traveling.
Meg tudta mondani, milyen messzire járnak előtte, és mennyire gyorsan haladnak.
EnglishShe shrank like a child at the thought of the unpleasant denouement ahead of her.
A rá várakozó kellemetlen végkifejlet gondolatára összehúzódott, mint egy gyermek.
EnglishStaying to the edge of the room, I pushed a chair ahead of me, wary of other traps.
A szoba szélén maradva egy széket toltam magam előtt, vigyázva egyéb csapdákra.
EnglishThen he was ahead and out of danger and suddenly aware that he had wet his pants.
Aztán megelőzte, a veszély elmúlt, és hirtelen rádöbbent, hogy a nadrágjába vizelt.
EnglishA long line of trailers waited ahead of us, and I knew we'd be there for hours.
Vagy egy tucat gyapottal megrakott teherautó és pótkocsi várakozott előttünk.