angol-magyar fordítás erre a szóra: aground

EN

"aground" magyar fordítás

EN

aground {határozószó}

volume_up
1. tengerészet
At low tide, the big destroyer could find itself run aground at any time while within the Spratly Islands.
Apálykor bármely percben zátonyon találhatta magát a Spratly-szigetek között.

Példamondatok a(z) "aground" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe tower trembled like a ship run aground, and answered with a low, stone wail.
A torony beleremegett, mint egy hajótest, mikor zátonyra fut, és a kövek mély hangjukon feljajdultak.
EnglishCruz would never have run the ship aground on Santa Rosalia.
Cruz soha nem lett volna képes megfenekleni a hajóval a Santa Rosalia partján.
EnglishSecondly, running ships aground for on-site dismantling must be regarded as unacceptable.
Másodszor, elfogadhatatlan, hogy a helyszínen történő bontás érdekében hajókat zátonyra futtatnak.
EnglishAnd when we were fallen into a place where two seas met, they run the ship aground.
Amikor egy földnyelvhez jutottunk, ráfuttatták a hajót.
EnglishDalian reports he is safely aground, sir, a radioman reported.
A Dalian jelenti, biztonságban partra futott jelentette egy rá-diós.
EnglishAt low tide, the big destroyer could find itself run aground at any time while within the Spratly Islands.
Apálykor bármely percben zátonyon találhatta magát a Spratly-szigetek között.
EnglishHave mainland species of any sort reached these islands since the _Bahía de Darwin_ was run aground?
Elérte-e bármilyen állatfaj a szigeteket a kontinensről, mióta a Bahia de Darwin megfeneklett?
EnglishThere's a cutter run aground over here on the east bay, over.
Egy kutter zátonyra futott a keleti öbölben, vége.
EnglishLet's wait till we're aground, then tell the MPs.
Várjuk meg, míg földet érünk, aztán beszélj a rendőrökkel.
EnglishNo danger of running aground if we stay on this course, sir.
Nem feneklünk meg, ha tartjuk ezt az irányt.
EnglishIts authority collapsed when it its ship named 'Capitalism' ran aground on the ideology of the hyper-liberals.
Az USA tekintélye összeomlott, amikor "Kapitalizmus” nevű hajója a hiperliberálisok ideológiáján zátonyra futott.
EnglishThere stood the house like a ship that had run aground, the violent thorny wisteria trying desperately to swallow it.
Ott állt a ház, mint egy szárazra futott hajó, amelyet dühösen próbált elnyelni a tüskés, erőszakos glicínia.
EnglishHer quick wit, always a juggernaut with sails full of wind, had morphed into a small skiff and had come aground in shallow water.
De soha nem foglalkozott ezzel, és mikor a pap erről beszélt prédikációiban, Jilly rendszerint nem figyelt rá.
EnglishRan aground in that storm last year.
EnglishThe wave carried the _Bahía de Darwin_ a kilometer upstream, then left her gently aground on a mudbank in the shallows there.
A folyón felfelé haladó hatalmas hullám egy kilométeren át magával röpítette a Bahia de Darwint, ott gyengéden letette egy homokzátonyra.
EnglishThey've run aground!
EnglishWe have a joint responsibility to ensure that this process is a success, because it is our failure too, and not just Turkey's, if the negotiations run aground.
Közös felelősségünk, hogy a folyamat sikeres legyen, mert ha megfeneklenek a tárgyalások, az a mi kudarcunk is, nemcsak Törökországé.
EnglishAdmiral Yin's task force was seventy-two kilometers to the southwest, fairly close to Nansha Dao Island itself, which meant Yin was in very real danger of running aground in the shallow waters.
Jin tengernagy köteléke hetvenkét kilométerrel délnyugatra, a Nansa Dao-sziget közelében tartózkodott, ahol könnyen zátonyra futhatott a sekély vizeken.
EnglishThat is completely absurd, because this policy has run aground and we know that the US Administration has failed with this escalation, this unilateralism, and that it has cost many lives.
Az ötlet teljesen abszurd, mivel tudjuk, hogy az elképzelés zátonyra futott, és az amerikai kormányzat belebukott ebbe a terjeszkedésbe és egyoldalúságba, amely rengeteg életet követelt.