EN

agriculture {főnév}

volume_up
1. mezőgazdaság
Agriculture is therefore part of the solution to the problem of climate change.
A mezőgazdaság ezért az éghajlatváltozás jelentette probléma megoldásának részét képezi.
Sustainable agriculture and biogas: review of EU legislation (debate)
Fenntartható mezőgazdaság és a biogáz: az jogszabály felülvizsgálata (vita)
The link between food and agriculture must be clearly established.
Az élelmiszer és a mezőgazdaság közötti kapcsolatot egyértelművé kell tennünk.

Példamondatok a(z) "agriculture" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe European Agriculture Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) is set into place.
Megkezdi működését az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA).
EnglishThis applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
Ez a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve.
EnglishWhereas potato production occupies an important place in Community agriculture;
mivel a burgonyatermelés fontos helyet foglal el a Közösség mezőgazdaságában;
EnglishDID THEse o^ agriculture launch the evolution of our crowd infectious diseases?
M iért a mezőgazdasággal együtt kezdődött megfertőző tömegbetegségeink evolúciója?
EnglishThis applies to all areas to be covered by the agreement, including agriculture.
Ez a megállapodás valamennyi területére vonatkozik, a mezőgazdaságot is beleértve”.
EnglishThat is the answer to the financial crisis and also to the crisis in agriculture.
Ez a válasz a pénzügyi válságra, és hasonlóképpen a mezőgazdasági válságra is.
EnglishThe main source of eutrophying nutrients - nitrogen and phosphorus - is agriculture.
Az eutrofizáló tápanyagok - a nitrogén és a foszfor - fő forrása a mezőgazdaság.
EnglishOnly Komarov, the one responsible for Agriculture, stared at the table in misery.
Egyedül a mezőőgazdaságért felelőős Komarov bámulta boldogtalanul az asztalt.
EnglishIt was handled badly by the company Greencore and our Minister for Agriculture.
A Greencore cég és a földművelésügyi miniszterünk rosszul irányította a folyamatot.
EnglishAnd only 36 percent is in the tangible industries of manufacturing and agriculture.
A maradék 36 százalék az anyagi világ iparai, úgymint termelőipar és mezőgazdaság.
EnglishProtecting our economies or national agriculture is not a byword for protectionism.
A gazdaság vagy a nemzeti agrárium védelme korántsem egy protekcionista szitokszó!
EnglishToday, as I said, I will be attending the Council of Agriculture Ministers.
Amint már említettem, ma a Mezőgazdasági Miniszterek Tanácsába vagyok hivatalos.
EnglishThis is a delicate matter, not least in terms of agriculture and fisheries issues.
Ez kényes kérdés, nem utolsósorban a mezőgazdasági és halászati ügyek szempontjából.
EnglishOne of the ways of looking to the future of agriculture is through young farmers.
A mezőgazdaság jövője szempontjából a fiatal gazdálkodókra kell gondolnunk.
EnglishI will focus on the two main areas of expenditure: agriculture and cohesion.
A két fő kiadási területre, a mezőgazdaságra és a kohézióra fogok összpontosítani.
EnglishWith this resolution, we are ready to take responsibility for European agriculture.
Ezen állásfoglalással készek vagyunk felelősséget vállalni a mezőgazdaságért.
EnglishThis shows that agriculture should not be depicted as an environmental villain.
Ez azt mutatja, hogy a mezőgazdaságot nem szabad környezetvédelmi bűnözőnek tekinteni.
EnglishWhen dealing with sustainable agriculture, we have always made progress in both areas.
A fenntartható mezőgazdasággal kapcsolatban mindkét területen haladást értünk el.
EnglishAnother positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Egy másik pozitív példa a mezőgazdaság, amely korábban valódi aggodalomra adott okot.
EnglishThe use of toxins and chemicals in agriculture is on the increase in Europe.
Európában növekszik a toxinok és vegyszerek mezőgazdasági célú felhasználása.

Szinonimák (angolul) a(z) agriculture szóra:

agriculture
agricultural labourer