EN

agonizing {melléknév}

volume_up
1. általános
2. "pain"
agonizing
volume_up
gyötrelmes {mn} (fájdalom)
Her face is filled with an agonizing mixture of hope and fear.
Arcára remény és rettegés gyötrelmes keveréke ül ki.
With agonizing slowness he turned his head far enough around to be able to see Tesla.
Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét, míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe.
Ó, gyötrelmes emlékek!

Példamondatok a(z) "agonizing" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIn the heart of the agonizing chaos Halaster vowed to return to the Nine Hells.
Az iszonyatos kínok közt Halaster megesküdött, hogy visszatér a Kilenc Pokolba.
EnglishWhen my nose itches, I scratch it, without an agonizing analysis of the situation.
Ha az orrom viszket, megvakarom anélkül, hogy előbb alaposan kielemezném a helyzetet.
EnglishThe minutes wore away with agonizing slowness, and still they discovered nothing.
A percek kínzó lassúsággal teltek, és ők még mindig nem találtak semmit.
EnglishA tune of utter monotony filled the room with agonizing, unforgettable banality.
Monoton hang töltötte be a helyiséget, valami őrjítő és feledhetetlen banalitást árasztva.
EnglishThe young man's lips moved with agonizing slowness as he tried to shape words.
Az ifjú ajkai fájdalmas lassúsággal mozdultak meg, ahogy próbálta megformázni a szavakat.
EnglishWith agonizing slowness he turned his head far enough around to be able to see Tesla.
Gyötrelmes lassúsággal fordította el fejét, míg csak bele nem nézhetett Tesla szemeibe.
EnglishBut we can believe we're hurt, in whatever agonizing detail we want.
De hihetjük, hogy sérültünk, mégpedig olyan rémisztő mértékben, ahogyan csak tetszik.
EnglishI've seen them in those agonizing moments when they were scared to death.
Láttam őket az agónia pillanataiban, amikor holtra voltak ijedve.
EnglishAn end to this sullied misery, this agonizing feeling of being unclean.
Véget érne a szenvedés, a tisztátalanság kínzó érzése.
EnglishWhat followed was the most agonizing thirty seconds of my life; thirty seconds that seemed to last for thirty years.
Életem legsanyarúbb fél perce következett, harminc másodperc, de harminc évnek tűnt.
EnglishI jerked to an agonizing stop, my left arm stretching as if it were about to be ripped from its socket.
Majd fájdalmasan megálltam, a bal karom úgy kinyújtva, mintha ki akart volna szakadni a vállamból.
EnglishThe clawing of the vacuum caught his throat in an agonizing grip.
A vákuum karmai fájdalmasan kapaszkodtak a torkába.
EnglishHer face is filled with an agonizing mixture of hope and fear.
Arcára remény és rettegés gyötrelmes keveréke ül ki.
EnglishAfter the death of Mary Beth, it became agonizing.
Mary Beth halála után ez a dilemma kínszenvedéssé fajult.
EnglishMy baby, and oh, oh, at my breast, the little hands, the hunger, and that unspeakable agonizing pleasure!
"Kicsikém és ó, ó, a mellemen, kis kezei, ez az éhség, és ez a kimondhatatlan, halálosan gyötrelmes gyönyör!
EnglishThe most agonizing questions of my life have been answered.
Választ kaptam életem leggyötrőbb kérdéseire.
EnglishWith agonizing slowness, he groped inside his topcoat.
Kezét nagyon lassan a belső zsebe felé csúsztatta.
EnglishSam landed in a chair with an agonizing shock that sent a wave of blackness and wheeling lights across his vision.
Sam testébe éles fájdalom hasított, ahogy visszahuppant a székébe; tekintetét fekete folt homályosította el.
EnglishI finally decided that there were two things I could do-- go on agonizing over Stephanie, or just say fuck it and have fun.
Elhatároztam, hogy két dolgot tehetek-- vagy gyötrődök rajta, vagy egyszerűen csak hagyom a picsába.
EnglishShe was in hard, agonizing labor for fourteen hours.
Tizennégy órán át vajúdott a szerencsétlen.

Szinonimák (angolul) a(z) agonizing szóra:

agonizing
agonized
English
agonizingly