EN

agitation {főnév}

volume_up
1. általános
He is acutely aware of how this agitation can quickly develop into a deeper disturbance, then a storm, then a tempest.
Tisztában volt azzal, hogy az izgalom, amit érez, könnyen viharos nyugtalanságba csaphat át.
Céltalan izgalom.
Hadd múljon el a fájdalom és az izgalom!
But when he tried to really think about what was going on, the agitation would return again.
Amikor azonban megpróbált mélyebben belegondolni, hogy mi is folyik körülötte, a nyugtalanság megint erőt vett rajta.
Nyugtalanság, növekvő harag.
2. politika

Példamondatok a(z) "agitation" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe chief of staff pulsed in agitation, its outer sap-rings discoloring with emotion.
A parancsnok megremegett dühében, külső nedvgyűrűi elszíneződtek a feldúltságtól.
EnglishThe adventurer had begun to shout something, but he ignored her agitation.
A vállalkozó szellem újra felkiáltott, de ő nem hagyta, hogy elvonja a figyelmét.
EnglishThe curseworms reared and writhed in hungry agitation around his midriff.
A gyomrát mardosó férgek mohón vetették rá magukat hívogató rekeszizmára.
EnglishIn his current state of agitation, he would not be able fully to enjoy the moment.
Jelen állapotában nem tudta teljes mértékben kiélvezni a pillanatot.
Englishshe exclaimed in agitation, whipping a towel off the bar.
Nagyon sajnálom! kiáltotta zavartan, és lekapott egy törülközőt a tartóról.
EnglishThroughout the tale, Sam observed the priest's growing agitation.
Sam figyelte, hogyan növekszik a pap izgatottsága, ahogy előrehalad a történet.
EnglishIf she felt any inward agitation, it did not display itself in any outward manifestation.
Ha érzett is valamiféle belső izgalmat, ennek semmi külső jelét nem adta.
EnglishWe just do our best to keep her from getting worked up now and then, you know, the agitation.'
Megtesszük, ami tőlünk telik, nehogy izgalmi állapotba hergelje magát, tudja.
EnglishI understand now her agitation the night the string broke, said Craddock.
Most már érthető, miért lett annyira ideges, amikor elszakadt a gyöngysor mondta Craddock.
EnglishThe horses danced and snorted, sensing their riders’ agitation.
A lovak horkantva ficánkoltak alattuk, érzékelték gazdáik nyugtalanságát.
EnglishFoyle paced in agitation, crumpling the banknotes with nervous fingers.
Pontosan ez az Foyle izgalmában fel-alá járkált, ujjai idegesen gyűrögették a bankjegyeket.
EnglishAnd in this unbearable state of agitation I commenced to do something I'd never done before.
Ebben az elviselhetetlen zaklatottságban olyat tettem, mit még soha.
EnglishHis hand closed like a vise upon my wrist in his agitation.
Holmes arckifejezéséből ítélve a látvány őt is éppúgy megdöbbentette, mint engem.
EnglishNever had anyone shaped such agitation into the features of a doll.
Soha senki nem formált még ilyen feldúlt kifejezést egy baba arcára.
EnglishCreideiki knew Hikahi's sonar showed her everything about his sexual agitation.
Creideiki tudta, hogy Hikahi érezte szexuális izgalmát.
EnglishIn spite of this new agitation, she regained no color; if anything, she grew even more pale.
Ám minden izgalma ellenére a szín nem tért vissza az arcába, sőt, ha lehet, még sápadtabb lett.
EnglishShe did not answer for a moment or two, though she displayed no signs of agitation or surprise.
Noha Lady Sedgwick nem válaszolt azonnal, zavarnak vagy meglepetésnek semmi jelét sem mutatta.
EnglishBlessington came down to me in, as it seemed to me, a state of considerable agitation.
Néhány héttel ezelőtt Mr. Blessington láthatóan nyugtalanul jött le hozzám.
EnglishEven now, in his agitation, his skin was cool; his exhausted, dying blood could bring no heat to his face.
galomban is hűvös maradt a bőre; a kimerült, haldokló vér nem melegíthette át az arcot.
EnglishMiss Gilchrist dropped the coffee pot in her agitation.
Gilchrist kisasszony olyan izgalomba jött, hogy leejtette a kávéskannát.

Szinonimák (angolul) a(z) agitation szóra:

agitation
agitator
English