angol-magyar fordítás erre a szóra: aghast

EN

"aghast" magyar fordítás

EN

aghast {melléknév}

volume_up
- döbbent meg a diák.
Shada glanced at Karoly's suddenly aghast expression, winked reassuringly, and turned back as the bartender put two slender glasses in front of them.
Shada a döbbent Karoira pillantott, bátoritóan rákacsintott, aztán visszafordult a csapos felé, aki két karcsú poharat tett eléjük.
- rémült meg Beatrice.

Példamondatok a(z) "aghast" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishJoshua stopped at the far end of the runner and looked back at the woman, aghast.
Joshua megállt a szőnyeg végén és döbbenten meredt az öregasszonyra.
EnglishHelmand alot of the outlaw knights behind himstared at the youth with open mouths, aghast.
Helm - és mögötte a lovagok többsége - tátva maradt szájjal, meredten bámult az ifjúra.
EnglishThe dogs bark loud as we walk past; At night the owls fly off aghast.
A kutyák ugatnak, a macskák nyávognak, Éjszaka a baglyok ijedten huhognak.
EnglishThe whole assembly, insect and animal alike, seemed to hold its breath, aghast.
Mintha az egész gyülekezet, rovarok és más állatok egyaránt visszatartották volna a lélegzetüket.
EnglishYes, it is right to be aghast and angry that one of our own has perished.
- Helyes dolog megdöbbenni és feldühödni azon, ha egy vérünk eltűnik.
EnglishCrying out, he threw it down and stared aghast, blood flowing from his open mouth.
A férfi felkiáltott, ledobta a patkányt, rémülten meresztette a szemét, nyitott szájából vér folyt.
EnglishHe stepped out, saw Gordon between the two girls, and stood aghast.
Kiszállt, észrevette Gordon mellett a két lányt, döbbenten állt.
EnglishEven Reich was aghast, transfixed by the pointing finger and the fierce scowl.
Reich rémülten, megbűvölten meredt az ujjra, amely felé bökött, és a tüzes tekintetre, amely reá szegeződött.
EnglishI was aghast at such moments; her mind was unpredictable, unknowable.
Ilyen pillanatokban megdöbbentem, oly mértékig kiszámíthatatlan, előre nem sejthető volt az észjárása.
EnglishA frail mutter reached Garp from the mourners at Fat Stew's funeral, aghast at the apparently unmovable casket.
A gyásznép gyenge nyöszörgést hallatott az iszonyúnak tetsző teher láttán.
EnglishShe stood aghast, trembling, and clutched her dear daemon so tightly that he whimpered in pain.
Borzadva, reszketve szorította magához drága daimónját olyan szorosan, hogy az fájdalmában felnyüszített.
Englishcried the thief, aghast at the suggestion.
Te meghibbantál! rikkantotta elképedve a tolvaj.
EnglishAll France is aghast at this book, yet you've never heard of it.
Az ország ezen csámcsog, és ön mit se tud?
EnglishHe looked aghast at the nearly unrecognizable T'sain.
Döbbenten meredt a szinte felismerhetetlen T'sainra.
EnglishI knew what it might mean, but I was aghast.
Persze tudtam, hogy mit jelenthet, de megbénított a döbbenet.
Englishthe law student continued, aghast.
- Úgy, hát ő az apja? - döbbent meg a diák.
Englishasked Bea, utterly aghast.
- Miféle mexikói kórházból? - rémült meg Beatrice.
EnglishAnd when I was aghast at this, he went into peals of laughter.
EnglishThe advocate, aghast, shouted over the tumult.
Az ügyész felhevülten túlkiabálta a közönség zúgását.
EnglishRudy was aghast, although he wasn't quite sure why.
Rudy megdöbbent, bár nem egészen tudta, miért.

Szinonimák (angolul) a(z) aghast szóra:

aghast