EN

aggressive {melléknév}

volume_up
What defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
Milyen védelmi mechanizmusok és védintézkedések léteznek az agresszív exporttal szemben?
In addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Ráadásul a nyilvános kivégzések agresszív viselkedésre ösztönzik a lakosságot.
The problem is its potential use for military and aggressive ends.
A problémát annak katonai vagy agresszív célú felhasználási lehetősége jelenti.
A rising implies aggressive action and a definite plan.
A felkelés támadó fellépést és határozott tervet tételez fel.
How can Russia and other nations fail to see in all that anything but an aggressive attitude?
Oroszország és a többi nemzet hogyhogy nem látja mindebben a támadó hozzáállást?
And when you got out of the hospital, if you felt aggressive enough, you could try to get me arrested.
És amikor kijött a kórházból, és még mindig elég támadó kedvében van, megpróbálhatja elérni a letartóztatásomat.

Példamondatok a(z) "aggressive" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWhat makes you such a wimp, Uncle Ryan, when it comes to aggressive growth funds?
Miért vagy ilyen szívbajos, Ryan bácsi, ha agresszíven kellene növelni a tőkét?
EnglishDried up, without imagination perhaps, but not aggressive as we are, to kill.
Talán kiaszottak, talán fantáziátlanok, de nem olyan agresszív gyilkosok, mint mi.
EnglishIt was infinitely more aggressive and demanding than the love she felt for me.
Sokkal támadóbb és követelőbb volt a szerelemnél, amellyel felém fordult valamikor.
EnglishIn addition, public executions encourage aggressive behaviour amongst the population.
Ráadásul a nyilvános kivégzések agresszív viselkedésre ösztönzik a lakosságot.
EnglishThe military regime is becoming more aggressive as regards political prisoners.
A politikai foglyok esetében a katonai rendszer egyre agresszívabbá válik.
EnglishIt starts to select out for those bad, aggressive cells, what we call clonal selection.
Kiszelektálódnak a rossz, agresszív sejtek, ezt nevezzük klonális szelekciónak.
EnglishBut what if there are objective circumstances which prevent more aggressive action?
De mi van, ha objektív körülmények nehezítik az agresszívebb visszavágást?
EnglishThis attack on conviction is more aggressive towards Christianity in certain quarters.
Ez a hit elleni támadás a kereszténységgel szemben bizonyos égtájakon agresszívebb.
EnglishAggressive, perhaps, could be difficult, could be almost dangerous perhaps.
Talán egy kicsit rámenős, talán egy kicsit nehezen kezelhető, lehet, hogy veszélyes is.
EnglishWhat defence mechanisms and safeguards are there against aggressive exports?
Milyen védelmi mechanizmusok és védintézkedések léteznek az agresszív exporttal szemben?
EnglishHow can Russia and other nations fail to see in all that anything but an aggressive attitude?
Oroszország és a többi nemzet hogyhogy nem látja mindebben a támadó hozzáállást?
EnglishWe will not allow a strong aggressive country to attack a passive peaceful country.
Nem engedhetjük meg, hogy erős és agresszív ország megtámadjon egy passzív, békés országot.
EnglishTo be this aggressive, he must have been tormented something shocking!
Hogy ilyen agresszívvé váljon, minden bizonnyal felháborító módon kínozták!
EnglishThe problem is its potential use for military and aggressive ends.
A problémát annak katonai vagy agresszív célú felhasználási lehetősége jelenti.
EnglishExcessively aggressive, excessively powerful, excessively expansionist; whatever.
Holtpont; valami, amin túl a dolgok gyökeresen más irányt vesznek.
EnglishThere was something obscene about a billionaire's being optimistic and aggressive and cunning.
Van abban valami obszcén, ha egy milliárdos derűlátó és erőszakos és agyafúrt.
EnglishI hope that we are now all agreed on more aggressive investment.
Remélem, hogy most már valamennyien egyetértünk egy agresszívebb befektetésben.
EnglishIn New York State, Robert Moses spearheaded an aggressive highway expansion campaign.
New York államban Robert Moses egy nagyon agresszív autópálya-kiterjesztési kampányt vezetett.
EnglishI refer, in particular, to the implications of unsustainable or indeed aggressive tourism.
Különösen a fenntarthatatlan vagy kimondottan agresszív turizmus vonatkozásaira gondolok.
EnglishI find it appalling that anyone should behave towards me in such a downright aggressive manner.
Visszataszítónak tartom, hogy bárki ilyen nyílt agresszióval viseltessen irányomban.

Szinonimák (angolul) a(z) aggressive szóra:

aggressive
aggression
aggressively
English
aggressiveness