EN

aggression {főnév}

volume_up
aggression (és: jackboot)
But such riches came only with aggression, and successful aggression at that.
De a hadizsákmány megszerzéséhez agresszió kell, méghozzá szívből jövő.
The tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
A tömegmédia által terjesztett szexuális agresszió zsarnoksága befolyásolja ...
This is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Ez egyértelmű jele a grúziai katonai agresszió orosz előkészületeinek.

Példamondatok a(z) "aggression" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThis aggression is not being handled properly in Hungary and it must be condemned.
Az agresszió jelenségét Magyarországon nem megfelelően kezelik, amit el kell ítélni.
EnglishAggression in schools, either by pupils or their parents, is on the increase.
Egyre több az iskolákban az agresszió, mind a diákok, mind pedig a szülők részéről.
EnglishThe tyranny of sexual aggression spread by the mass media influences ...
A tömegmédia által terjesztett szexuális agresszió zsarnoksága befolyásolja ...
EnglishMore women die from the aggression directed against them than die from cancer.
Több nő hal meg az ellenük irányuló agresszió következtében, mint rákban.
EnglishThis is a clear sign of Russian preparations for military aggression in Georgia.
Ez egyértelmű jele a grúziai katonai agresszió orosz előkészületeinek.
EnglishThe EU you are building is a union of war, aggression and imperialism.
Az az EU, amelyet Önök építenek, a háború, az erőszak, a nagyhatalmi lét uniója.
EnglishDo you accuse us of plotting a war of aggression against our neighbor?
Azzal akarnak megvádolni minket, hogy agressziót forralunk a szomszédunk ellen?
EnglishWe need to make it quite clear to Russia that aggression does not pay.
Nyilvánvalóvá kell tennünk Oroszország számára, hogy az agresszió nem kifizetődő.
EnglishBut such riches came only with aggression, and successful aggression at that.
De a hadizsákmány megszerzéséhez agresszió kell, méghozzá szívből jövő.
EnglishAll efforts must be made to curb violence and aggression in schools.
Minden erőfeszítést meg kell tenni az iskolai erőszak és agresszió megfékezésére.
EnglishMr President, we have some interesting aggression from our Italian colleague up here.
Elnök úr, olasz képviselőtársunk érdekes agresszív kirohanást rendezett.
EnglishAnd instead of clearly condemning this aggression what does Parliament do?
És ahelyett, hogy egyértelműen elítéltük volna ezt az agressziót, mit tesz a Parlament?
EnglishThese acts of aggression have been repeated twice since the beginning of 2011.
Ilyen erőszakos cselekmények 2011 eleje óta kétszer is előfordultak.
EnglishIn their opinion, military aggression is the best instrument for protecting human rights.
Az ő véleményük szerint a katonai agresszió az emberi jogok védelmének legjobb eszköze.
EnglishThe conference in Kampala needs to work on the definition of the term 'war of aggression'.
A kampalai konferenciának ki kell dolgoznia a "támadó háború” kifejezés meghatározását.
EnglishNow it is almost an aggression to light a cigarette at social events.
Most már szinte agressziónak számít meggyújtani egy cigarettát társadalmi eseményeken.
EnglishYour enemies have failed in their aggression against humanity, and have been destroyed.
Az emberiség elleni agresszió elbukott, az ellenség megsemmisült.
EnglishNATO used DU munitions in its war of aggression against Yugoslavia.
A NATO DU lőszereket használt Jugoszlávia elleni agresszív háborújában.
EnglishHow many instances of external interference and aggression does that reflect?
Abban hány példát találunk külső beavatkozásra, agresszióra?
EnglishFootball was perfect for his aggression, his strength, even his frustration.
A futball tökéletesen megfelelt az agresszivitásának, az erejének, még a dühös tehetetlenségének is.

Szinonimák (angolul) a(z) aggression szóra:

aggression
aggressive
aggressively
English
aggressiveness