EN

aggravating {melléknév}

volume_up
1. általános
Democracy was another subject of his, and he had pronounced and aggravating views on what the United States was doing for the world.
Másik kedvenc témája a demokrácia volt; határozott és bosszantó nézetei voltak arról, hogy az Egyesült Államok mit tesz az emberiségért.
aggravating
2. "circumstance", jog
aggravating
The spread of globalisation and increasing international flows and trade are aggravating factors.
A globalizáció terjedése, valamint a növekvő nemzetközi forgalom és kereskedelem súlyosbító tényezők.
Moreover, ladies and gentlemen, illegal immigration in Italy has become a criminal offence, an aggravating circumstance.
Mi több, hölgyeim és uraim, az illegális bevándorlás büntetendő cselekménnyé vált Olaszországban, amely súlyosbító körülmény is.
An aggravating circumstance is this: for 15 years, the European Court of Auditors has been unable to approve the management by the Commission of these tens of billions of euro.
A következő pedig súlyosbító körülmény: az Európai Számvevőszék 15 éve képtelen jóváhagyni e több tízmilliárd euró Bizottság általi kezelését.

Példamondatok a(z) "aggravating" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIt is true that the general economic crisis is aggravating the situation.
Való igaz, hogy az általános gazdasági válság még tovább súlyosbítja a helyzetet.
EnglishThat's going to get aggravating,' he noted, laying one hand gently against his side.
Kezd egyre jobban zavarni mondta a tenyerét fájó bordáira szorítva.
EnglishKyoto is full of loopholes, which are in fact aggravating the situation.
Kiotó tele van kiskapuval, és valójában még tovább rontja a helyzetet.
EnglishThe economic crisis has been aggravating the social inequalities in the EU.
írásban. - (PT) A gazdasági válság súlyosbította a társadalmi egyenlőtlenségeket az Európai Unióban.
EnglishShea asked hesitantly, fearful of aggravating the temperamental man further.
Hogy szemeltétek ki ezt a tábort? kérdezte Shea tétován, mert félt, hogy még jobban felpaprikázza Panamon Creelt.
EnglishThe spread of globalisation and increasing international flows and trade are aggravating factors.
A globalizáció terjedése, valamint a növekvő nemzetközi forgalom és kereskedelem súlyosbító tényezők.
EnglishSinter could not see the Emperor, of course, but that did not make the interruption any less aggravating.
Sinter természetesen nem láthatta őt, de ettől még nem vált kevésbé tolakodóvá a jelentkezése.
EnglishThe reflection stabbed my eyes, aggravating a headache.
A tükröződő fény belehasított a szemembe, megfájdult tőle a fejem.
EnglishIt was one of the most aggravating aspects of the case.
Az egész ügyben ez vetette föl a legsúlyosabb kételyt.
EnglishCharles Avenue, going up to First Street, and her aggravating, annoying, grating, nerve-wracking grandchild was dead!
Megy a Szent Károly úton az Első utca felé, és az ő idegtépő, dühítő, észvesztő unokája halott!
EnglishHer breathing was ragged and shallow, and he hurried even though he knew that he was aggravating his own injuries.
A nő szabálytalanul lihegve lélegzett és Sam meggyorsította mászását, pedig tudta, hogy ezzel csak súlyosbítja a sebesüléseit.
EnglishWith that one nuclear explosion they had set off the most maddening and aggravating chain of events in his administration.
Azzal az egyetlen atomrobbantással egész elnöki ciklusának legveszedelmesebb és legőrjítőbb eseménysorozatát indították el.
EnglishMoreover, ladies and gentlemen, illegal immigration in Italy has become a criminal offence, an aggravating circumstance.
Mi több, hölgyeim és uraim, az illegális bevándorlás büntetendő cselekménnyé vált Olaszországban, amely súlyosbító körülmény is.
EnglishThe economic and financial crisis - as we know, since it has been said repeatedly - is only aggravating hunger worldwide.
A gazdasági és pénzügyi válság - mint ahogy tudjuk, hiszen sokszor elhangzott - csak tovább súlyosbította az éhínséget világszerte.
EnglishThis 'trade' in human beings risks undermining the confidence of citizens and aggravating the shortage of voluntary organ and tissue donations.
Ez az "emberkereskedelem” aláaknázhatja a polgárok bizalmát, és súlyosbíthatja az önkéntes szerv és szövetadományok hiányát.
EnglishDemocracy was another subject of his, and he had pronounced and aggravating views on what the United States was doing for the world.
Másik kedvenc témája a demokrácia volt; határozott és bosszantó nézetei voltak arról, hogy az Egyesült Államok mit tesz az emberiségért.
EnglishIn addition, production is also aggravating the social situation in the countries concerned owing to the massive increase in the price of staple foods.
Emellett a termelés súlyosbítja a társadalmi helyzetet is az érintett országokban, mivel erőteljesen növekszik a fő élelmiszerek ára.
EnglishIt is tragic that many lives can be saved with the appropriate measures, be they medical or financial, and still the situation is aggravating.
Tragikus, hogy a megfelelő intézkedések, legyenek azok orvosiak vagy pénzügyiek, ennyi életet megmenthetnének, a helyzet mégis egyre súlyosabb.
EnglishThis course of action on the part of the ECB contributed, unfortunately, to a growing uncertainty on the markets, further aggravating these countries' situations.
Az EKB ezen lépése sajnálatosan hozzájárult a piacok elbizonytalanodásához és tovább súlyosbította az érintett országok helyzetét.
EnglishA further aggravating factor is that the women who told their stories must now expect severe reprisals, such as being accused of defamation.
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy azok a nők, akik erről beszámoltak, most súlyos megtorlásra számíthatnak, például, hogy rágalmazással vádolják őket.

Szinonimák (angolul) a(z) aggravating szóra:

aggravating
aggravation