angol-magyar fordítás erre a szóra: agenda

EN

"agenda" magyar fordítás

EN

agenda {főnév}

volume_up
That agenda includes the topics of youth policy and education policy.
Az említett napirend tartalmazza az ifjúságpolitika és az oktatáspolitika témáit.
Today's agenda includes electing the President of the European Commission.
A mai napirend tartalmazza az Európai Bizottság elnökének megválasztását.
This is high on our agenda in the framework of our Motorways of the Sea programme.
Ez tengeri sztrádaprogramunk keretében a napirend egyik első helyén áll.
agenda
volume_up
lista {fn} (teendőkről)

Példamondatok a(z) "agenda" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishIf it cannot decide, the service will simply be carrying on with its own agenda.
Ha az nem tud dönteni, akkor a szolgálat egyszerűen folytatja saját napirendjét.
EnglishIf we do not put this issue on the agenda, it will soon make its own way there.
Ha ezt a kérdést nem vesszük napirendre, hamarosan maga harcolja ki az utat oda.
EnglishIn any event, the second reading of the European budget is on tomorrow's agenda.
Mindenesetre az európai költségvetés második olvasata holnap kerül napirendre.
EnglishFor this reason, we endorse Mr Silva Peneda's report on the Renewed Social Agenda.
Ezért Silva Peneda úr jelentését a megújult szociális menetrendről jóváhagyjuk.
EnglishFrom 1 January to 30 June, the work of driving the EU agenda lies with Ireland.
Január 1-je és június 30-a között Írország szab irányt az EU tevékenységeinek.
EnglishWhat does the Commission mean when it talks about the 'structural reform agenda'?
Mire gondol a Bizottság, amikor a 'strukturális reform menetrendjéről' beszél?
EnglishThe report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).
A jelentés felismeri a Dohai Fejlesztési Menetrend (DDA) központi jelentőségét.
EnglishWhat we are discussing now are adaptations to a transformed international agenda.
Amiről most beszélünk, az a megváltozott nemzetközi helyzethez való alkalmazkodás.
EnglishI'm with Sigmund Ausfaller, and Sigmund is an ARM, but he has his own agenda.
Sigmund Ausfallernek dolgozom, és Sigmund SZERV, de neki megvan a maga feladata.
EnglishAt the same time, the European Council must take forward an active policy agenda.
Ugyanakkor az Európai Tanácsnak aktív politikai menetrendet kell ösztönöznie.
EnglishThe debate on the EU 2020 economic strategy is naturally already on the agenda.
Az EU 2020 gazdasági stratégia megvitatása természetszerűleg szerepel a napirenden.
EnglishThe EU's consolidated enlargement agenda covers the Western Balkans and Turkey.
Az EU rögzítette bővítési menetrendjét a Nyugat-Balkán és Törökország tekintetében.
EnglishThe Baltic Sea Strategy must therefore be made part of the common European agenda.
Ezért a balti-tengeri stratégiát a közös európai menetrend részévé kell tenni.
English(DE) Mr President, we have no objection to this topic being placed on the agenda.
(DE) Tisztelt Elnök úr! Nincsen ellenvetésünk a téma napirendre kerülését illetően.
EnglishWe do not accept that the crisis requires less Europe or an anti-European agenda.
Nem fogadjuk el, hogy a válság kevesebb Európát vagy Európa-ellenességet követelne.
EnglishThere is, therefore, no debate, contrary to what the original agenda stipulates.
Így nem kerül sor vitára, szemben az eredeti napirendben előirányzottakkal.
EnglishThere is one exception, however: progress in the introduction of the Lisbon agenda.
Egy kivétel van: mégpedig a lisszaboni menetrend bevezetésében elért előrehaladás.
EnglishThat is a very good thing, because climate has never been off the scientific agenda.
Ez örvendetes, mert a tudományos napirendről soha nem is került le ez a kérdés.
EnglishIt would not be revealed according to Man's agenda, but according to its own.
Az nem a kutatók programja, hanem a saját törvényszerűségei szerint fog feltárulni.
EnglishThis priority on the Swedish Presidency's agenda has been successfully achieved.
A svéd elnökség sikeresen végrehajtotta ezen elsőbbséget élvező feladatát.

Szinonimák (angolul) a(z) agenda szóra:

agenda