angol-magyar fordítás erre a szóra: age limit

EN

"age limit" magyar fordítás

EN

age limit {főnév}

volume_up
age limit
volume_up
korhatár {fn}
The only points we cannot endorse concern the age limit for children and fingerprinting.
Kizárólag a gyermekekre vonatkozó korhatár és az ujjlenyomatvétel kérdéseit nem tudjuk támogatni.
There will, however, be an absolute age limit of six years.
Az abszolút korhatár azonban a hat év.
An age limit of 18 was decided on, which I may regret, but these are still young people we are talking about.
Végül 18 éves korhatár került elfogadásra, amit talán bánok, de még mindig fiatalokról beszélünk.

Példamondatok a(z) "age limit" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe age limit for sexually motivated crime should also be harmonised.
Harmonizáció szükséges a szexuális indítékú bűncselekmények korhatárának terén is.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Támogatjuk a Bizottság javaslatát, hogy a gyermekekre vonatkozó korhatárt hat évre szabjuk meg.
EnglishThe only points we cannot endorse concern the age limit for children and fingerprinting.
Kizárólag a gyermekekre vonatkozó korhatár és az ujjlenyomatvétel kérdéseit nem tudjuk támogatni.
EnglishIs there an age limit as regards the child or the adoptive parent?
Van-e életkori limit akár az örökbefogadóra, akár a gyermekre nézve?
EnglishAn age limit of 18 was decided on, which I may regret, but these are still young people we are talking about.
Végül 18 éves korhatár került elfogadásra, amit talán bánok, de még mindig fiatalokról beszélünk.
EnglishRegarding the age limit for the collection of biometric data, I do not have any ideological opinion on the subject.
A biometrikus adatok gyűjtésére vonatkozó korhatárt illetően nincs ideológiai véleményem a témában.
EnglishSetting an age limit reduces the risk of an error being made when identifying people by taking their fingerprints.
A korhatár megállapítása mérsékli a hiba kockázatát, amikor ujjnyomatuk alapján azonosítanak embereket.
EnglishThe age limit of 18 years old which is stipulated in the directive and its exceptions is sensible, in my view.
Az irányelv a korhatárt 18 évben szabja meg, és véleményem szerint az ez alól való kivételek is méltányosak.
EnglishThere will, however, be an absolute age limit of six years.
EnglishHowever, that would mean that up to the age limit for which that exemption was granted only temporary passports could be issued.
Ez azonban azt jelentené, hogy a mentesített korhatárig csak ideiglenes útleveleket lehetne kiadni.
EnglishFor example, we wanted to get young people involved and therefore proposed an age limit of 16 for raising an initiative.
Például szerettük volna bevonni a fiatalokat, ezért javasoltunk, hogy 16 éves korhatártól lehessen kezdeményezés indítani.
EnglishThis is the date the candidate for the Presidency has given for his resignation as head of the armed forces because he has reached the age limit.
Ezen a napon az elnökjelölt beadja lemondását a fegyveres erők vezetőjének posztjáról, mivel eléri a korhatárt.
EnglishMy Group considers it most important to keep to that age limit in order to prevent child trafficking in the European Union.
Képviselőcsoportom szerint igen fontos, hogy megtartsuk ezt a korhatárt az Európai Unióban történő gyermekkereskedelem megelőzése érdekében.
EnglishThere are places where nowadays, we see exactly opposing tendencies: a decrease in the age limit for compulsory education and a reduction in the number of state-funded higher education places.
Van, ahol mostanában pont az ellenkező tendenciákat látjuk: a tankötelezettség korhatárának leszállítását, az államilag finanszírozott felsőoktatási helyek számának csökkentését.

Hasonló fordítások a(z) "age limit" szóra magyarul

age főnév
Hungarian
limit főnév
to limit ige
fatigue limit főnév
Roche limit főnév
Hungarian
weight limit főnév
Hungarian