angol-magyar fordítás erre a szóra: against all odds

EN

"against all odds" magyar fordítás

EN

against all odds {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "against all odds" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSome people are born in hells, and against all odds, they make it to heavens.
Néhányan poklokban születnek, és minden ellenére elérik a mennyeket.
EnglishI have deep respect for small enterprises which, against all odds, try to survive.
Minden tiszteletem a kisvállalkozásoké, amelyek megpróbálnak életben maradni, bár minden ellenük szól.
EnglishSuppose - against all odds - that the authorities managed to repress their doubts and actually, amazingly, believed you.
Tegyük fel, hogy a hatóságok valami csoda folytán félretennék a kételyeiket, és hitelt adnának a szavainak.
EnglishI returned to Singapore and, in 1990, performed Asia's first successful cadaveric liver transplant procedure, but against all odds.
Visszatértem Szingapúrba és 1990-ben végrehajtottam Ázsia első sikeres halott donortól származó májátültetését, minden nehézség ellenére.
Englishagainst all odds
EnglishHowever, the fact is that we managed to hold this summit, as we say in Portugal, 'against wind and sea', or in other words against all odds.
Tény azonban, hogy sikerült e csúcstalálkozót megtartanunk, ahogy portugálul mondjuk "contra ventos e contra marés”, más szóval minden nehézség ellenére.
EnglishPerhaps, against all odds, she had hoped that he would fight for her, that he would carry her off to Less Britain with the sheer force of his will and passion.
Minden eshetőség ellenére talán azt remélte, hogy Lancelet küzdeni fog érte, hogy akarata és szenvedélye puszta erejével mégis magával viszi Kis-Britanniába.
EnglishPhil Collins' solo career... seems to be more commercial, and therefore more satisfying in a narrower way, especially songs like In the Air Tonight and Against All Odds.
Phil Collins szóló karrierje... inkább kommersz, épp ezért inkább szűkebb értelemben kielégítő, különösen az In The Air Tonight és az AgainstAll Odds dalokban.

Hasonló fordítások a(z) "against all odds" szóra magyarul

against prepozíció
Hungarian
odds főnév
all melléknév
all határozószó