EN

against {prepozíció}

volume_up
against
It was sword against spear, or sword against battle-axe, or spear against mace.
Kardnak kellett lándzsa ellen küzdenie, vagy kardnak harci bárd ellen és így tovább.
I therefore voted against the amended proposal and against the legislative resolution.
Ezért a módosított javaslat ellen és a jogalkotási állásfoglalás ellen szavaztam.
For this reason, I shall be voting against the report and against the proposal.
Emiatt a jelentés ellen és a javaslat ellen fogok szavazni.

Példamondatok a(z) "against" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

English'He had rebelled against my commands, and threatened death to Gríma in my hall.'
- Megtagadta a parancsot, és halállal fenyegette Grímát a tulajdon csarnokomban.
EnglishRemember, they've had at least a quarter of a million warnings against solitude.
Ne felejtsd el, legalább negyedmilliószor figyelmeztetnek a magány veszélyeire!
EnglishYou know how many raids he has conducted against my clubs, ware-houses, casinos?
Tudod te, hányszor razziázott a klubjaimban, a kuplerájaimban meg a kaszinóimban?
EnglishThis he could not resist; he knew it was his weakness and he fought against it.
Ennek képtelen volt ellenállni; tudta is, hogy ez a gyengéje, küzdött is ellene.
EnglishIn that case the overcoat was not blown against the furze-bush, but placed there.
-Ezek szerint a köpenyt nem a szél sodorta ide, hanem szántszándékkal idetették.
EnglishSpade pushed Cairo aside gently and drove his left fist against the boy's chin.
Spade gyengéden félretolta Cairót, és egy balkezes horogütést mért a fiú állára.
EnglishToday in Lisbon José Sócrates and Durão Barroso spoke against the death penalty.
Ma Lisszabonban José Sócrates és Durão Barroso a halálbüntetés ellen szólalt fel.
EnglishThe facts are that proceedings were brought against Italy, and quite rightly so.
A valóság az, hogy eljárás indult Olaszország ellen, mégpedig teljesen jogosan.
EnglishStark went in among them and then sat down, leaning his back against warm stone.
Stark belopakodott a romok közé, aztán hátát a langyos kőnek támasztva megpihent.
EnglishThere is nothing more stimulating than a case where everything goes against you.
Nincs izgalmasabb, mint mikor egy nyomozásban minden összeesküszik az ember ellen.
EnglishThat one-eyed teacher set her down on the bench, propped her against the wall.
Az a félszemű pedagógus leültette a feleségét a padra, nekitámasztotta a falnak.
EnglishNothing officially against him in South Africa, but he's considered undesirable.
Dél-Afrikában hivatalosan semmi sincs a rovásán, de nemkívánatos elemnek tekintik.
EnglishThe grand counselors based their careers on taking a hard line against communism.
A főtanácsosok a kommunizmus elleni kemény fellépésre alapozták a karrierjüket.
EnglishI was pressed against the rear doors, like I'd been the last to get in the van.
A hátsó ajtónak nyomódtam, mintha engem zsuppoltak volna be utolsónak a furgonba.
EnglishPending cases against organized crime families would be set aside for this one.
Még a szervezett bűnözés ellen függőben levő ügyeket is félreteszik a kedvéért.
EnglishIn the given case I voted against the waiver of the immunity of Thomas Deutsch.
A jelen esetben ellene szavaztam Deutsch Tamás mentelmi joga felfüggesztésének.
English. - I voted against the Sârbu report despite its numerous good points.
írásban. - A Sârbu-jelentés ellen szavaztam számos helytálló észrevétele ellenére.
EnglishHe could see Frodo below him, a grey forlorn figure splayed against the cliff.
Õ látta Frodót ott lent, látta a sziklához simuló szürke és magányos kis alakot.
EnglishThe Solidarity Fund offers a sort of small-scale insurance policy against them.
A Szolidaritási Alap egyfajta kisléptékű biztosítási kötvényt kínál ezek ellen.
EnglishThe third operational priority is energy and the fight against climate change.
A harmadik prioritási terület az energia és az éghajlatváltozás elleni küzdelem.