EN

again {határozószó}

volume_up
1. általános
again (és: gin)
They came again at midday, less reckless this time, and again they were beaten back.
Délben ismét támadtak, ezúttal kevesebb hévvel, de ismét visszaverték őket.
Again the Demons came up the Elfitch, and again the Free Corps thrust them back.
A démonok ismét feldübörögtek az Elfitchen; a Szabad Cohors ismét lezavarta őket.
Again Aillas turned away, and again Father Umphred detained him.
Aillas ismét elfordult, Umphred atya azonban ismét visszatartotta.
again (és: afresh, anew, newly, gin)
But we shall all rise again, said Morgaine, very low, and again and again and again.
- De hát mi újra meg újra feltámadunk - mondta nagyon halkan Morgaine -, és ismét újra meg újra.
You see, the gods have to come back again and again and again as Ram, as Krishna.
Látjátok, az isteneknek is vissza kell térniük, újra és újra és újra hol Rámaként, hol Krisnaként.
She talked to Elizabeth again and again; coaxed and threatened her by turns.
Újra meg újra a lelkére beszélt Elizának, felváltva fenyegette és hízelgett neki.
Never sleep again Never sleep again Never sleep again Never sleep again I touched him.
Ne aludj el megint Ne aludj el megint Ne aludj el megint Ne aludj el megint Megbolondítom.
Next year they will again be behind and they will receive support once again.
A következő évben megint elmaradottak lesznek, és megint támogatást fognak kapni.
He sank down again, came up again, and stood in a brand new dimple.
Megint lesüllyedt, megint fölemelkedett, és egy vadonatúj gödröcskében állt.
If the text will appear again, the obsolete entries will be activated again.
Ha valamelyik sztring legközelebb mégis visszakerül, a megfelelő bejegyzés újból aktiválódik.
Dot reads it again, this time with more deliberation and feeling.
Dot újból felolvassa a levelet, ezúttal határozottabban és nagyobb beleéléssel.
Once again the EU guidelines on quality assurance have proved their worth.
A minőségbiztosításról szóló EU-s irányelvek újból igazolták jelentőségüket.
He has turned again to the most shameful features of his dictatorship.
Újfent visszanyúlt diktatúrájának leggyalázatosabb eszközeihez.
(FR) I would remind you again that the House is the sovereign authority here.
(FR) Újfent emlékeztetni szeretném Önöket, hogy a Parlament független szerv.
Again she paid cash, leaving with yet another engaging smile.
Megint készpénzzel fizetett, és újfent lebilincselő mosollyal az arcán távozott.
Therefore, we will try again with the euro, and even try again after that.
Ezért ismét próbát teszünk az euróval, sőt, ezután is tovább fogunk próbálkozni.
Immediately after the signature, I started to consult my colleagues again.
Rögtön ezután konzultációt kezdtem kollégáimmal.
Once again they headed toward their truck, but this time they managed to get in.
Ezután az egész Spruill család visszament a teherautóhoz, de ezúttal be is szálltak.
Cohesion is once again also a central objective of the new Treaty of Lisbon.
A kohézió továbbá az új Lisszaboni Szerződés központi célkitűzése is.
And again: The Lord knoweth the thoughts of the wise, that they are vain.
Továbbá: Tárva az Úr előtt az emberek gondolata, csupa hiúság a foglalata.
I also believe that the Czech Republic must benefit again from the visa waiver.
Úgy gondolom továbbá, hogy a Cseh Köztársaságnak ismételten vízummentességet kell élveznie.
'And you showed me the error of my ways, got me back on track again.
És ezenkívül megmutatta nekem, milyen hibásan gondolkodom, és visszavezetett a jó útra.
Moreover, the ministers recognised it shortly afterwards, which, Mr President, reflects once again this desire to cooperate with the Council.
Ezenkívül a miniszterek nem sokkal azután ezt szintén elismerték, amely Elnök úr, ismételten a Tanáccsal való együttműködés iránti óhajt tükrözi.
And beyond this there is generosity in a deeper sense, a real largeness of spirit, which I have met with again and again in the most unpromising circumstances.
Ezenkívül van benne egyfajta igazi lelki nagyság: hogy mennyire, azt újra és újra tapasztalhattam, méghozzá a legkevésbé ígéretes helyzetekben.
Furthermore, President Barroso will meet Parliament's Conference of Presidents again on Wednesday.
Ezenfelül Barroso elnök úr szerdán ismét megbeszélést tart a parlamenti Elnökök Értekezletével.
2. "go again", elavult
It went on forever, between Tristan and Suze, and then back again.
Végtelen volt, Trisztántól ért Suze-hoz, onnan vissza, és megint oda, és megint vissza.
You see, the gods have to come back again and again and again as Ram, as Krishna.
Látjátok, az isteneknek is vissza kell térniük, újra és újra és újra hol Rámaként, hol Krisnaként.
Then come back es»d try again... try again... try again.
Aztán gyere vissza, és próbálkozz újra... próbálkozz újra...

Példamondatok a(z) "again" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishI will introduce this proposal again during further discussions on this subject.
A kérdés további megvitatása során újból elő fogom terjeszteni ezt a javaslatot.
EnglishShe had two and a half hours to fill before she had to leave for the hotel again.
Két és fél órát kellett eltöltenie valahogy, mielőtt újra visszaindul a hotelbe.
EnglishI stand back and ask again: what is the purpose of the European Investment Bank?
Ezért megállok és ismét felteszem a kérdést: mi az Európai Beruházási Bank célja?
EnglishHis heart, which had begun to slow down, began to do its Morse-code number again.
A szíve, amely eddig már ismét lassabban vert, most megint elkezdte a morzézást.
EnglishAgain the Demons came up the Elfitch, and again the Free Corps thrust them back.
A démonok ismét feldübörögtek az Elfitchen; a Szabad Cohors ismét lezavarta őket.
English'Temp in there's gone down another tick,' Huddie said as we all sat down again.
- A hőmérséklet egy újabb fokkal süllyedt - mondta Huddie, amikor ismét leültek.
EnglishI'm afraid, he said soothingly, we have to ask people questions again and again.
Sajnos újra meg újra végig kell kérdeznünk mindenkit mentegetőzött a felügyelő.
EnglishAgain, there was a draft coming out of the gaps; faint but detectable, and cold.
Ismét érezte a levegő mozgását; nem túl erős, de hideg levegő nyaldosta ujjait.
EnglishNo sound came from within, and after several long breaths, he reached out again.
Nem jött hang bentről és több, hosszú lélegzetvételnyi idő után újból előrenyúlt.
EnglishThis again means a need for heavy investment, and that makes cars more expensive.
Ez ismét komoly beruházásokat tesz szükségessé, ami szintén drágítja az autókat.
EnglishYeah, I've got a gun... and I swear, I'll jam it up your... lan, I got you again!
Az a jó, hogy van egy pisztolyom és esküszöm feldugom a... lan, megint bevetted.
EnglishThen Jabba leaned forward and once again fastened his malevolent eyes on Greedo.
Ekkor Jabba előrehajolt, és ismét Greedóra függesztette rosszindulatú tekintetét.
EnglishI had to return it full again.
A tank tele volt, a cég fizette, és tele tankkal kellett visszavinnem az autót.
EnglishOnce again, people are going to die, and we are going to say we are powerless.
Újra meg fognak halni emberek, és azt fogjuk mondani, hogy tehetetlenek vagyunk.
EnglishIn less than ten minutes he was back again and jerking at my shoulder to wake me.
Nem telt bele tíz perc, Sills visszajött, és a vállamat rázta, hogy fölébresszen.
EnglishThen one by one the crickets started up again until the night was full of them.
Aztán egyenként rákezdték a tücskök, végül tele volt az éjszaka a ciripelésükkel.
EnglishThen I need to visit Shand and her partners to give them that list of yours again.
Aztán meg kell látogatnom Gyömbért és társait, hogy elismételjem nekik a listát.
EnglishGlancing 'in his packet again, Saul drew out three papers, handing them across.
Szeretem tartani a nívómat felelte Saul, és ismét a műanyag tasakra pillantott.
EnglishRuled by the Queen, who must be slain again and again by every child she bears.
Tollas Boszorka a Kezdetek rettegésétől indult el, de szavaiban nem volt félelem.
EnglishImpatient, she jabbed down the disconnect button, raised it, and listened again.
Türelmetlenül megnyomta a telefon megszakító billentyűjét, és várta a búgó hangot.

Szinonimák (angolul) a(z) again szóra:

again
again and again
never again
English
once again
over again