angol-magyar fordítás erre a szóra: afterwards

EN

"afterwards" magyar fordítás

HU
HU
EN

afterwards {határozószó}

volume_up
Afterwards, we shall enter the debate, the fray, with the Council.
Azután vitába, csetepatéba kezdünk a Tanáccsal.
The agreement with South Korea was only concluded afterwards.
Dél-Koreával a megállapodás megkötése azután jött létre.
Afterwards, I came into the regions of Syria and Cilicia.
Azután elmentem Szíria és Kilikia tartományba.

Példamondatok a(z) "afterwards" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishWe learned more from what you said to him afterwards, said the dark-eyed woman.
Többet tanultunk abból, mit később mondtál neki felelte a sötét szemű asszony.
EnglishPreferably in Buddy's bed, with Buddy's towels to wipe himself off afterwards.
Remélhetőleg Buddy ágyában, hogy utána Buddy törölközőjével törölhesse meg magát.
EnglishBut Roger, Roger came with his soul as a ghost to talk to me afterwards, about you.
De Rogernek a lelke jött el hozzám kísértet alakjában, hogy rólad beszélhessen.
English'Afterwards,' said Poirot drily, 'it was a little difficult for Mademoiselle Flora.
- Utána - mondta Poirot szárazon -Mademoiselle Flora kissé nehéz helyzetbe került.
EnglishI could have described afterwards exactly what they looked like and what they had on.
Utána pontosan el tudtam volna mondani, milyen volt a külsejük, és mit viseltek.
EnglishYou think you'll cherish it afterwards? asked Merrick in a consoling voice.
Úgy hiszed, nagyon kedves lesz neked később? kérdezte Merrick vigasztaló hangon.
EnglishAfterwards we learned that the action had been a success, as such things go.
Mint később értesültünk róla - már ahogy lenni szokott -, akciónk sikeres volt.
EnglishAfterwards little visions of him came so fast they were like the pop of flashbulbs.
Később is jöttek apró látomások, olyan sebesen, mint a villanófények lobogása.
English'Or afterwards either, I've noticed,' Talen  added, looking up from his drawing.
De ahogy észrevettem, utólag sem nagyon tette hozzá Talen, a rajztáblájából felnézve.
EnglishThe subject was pursued no farther, and the gentlemen soon afterwards went away.
Tovább nem feszegették a kérdést, s a látogatók hamarosan el is búcsúztak.
EnglishWhatever happened afterwards, the memory of this evil time would be between them.
Akármi történik ezután, ennek az ördögi időszaknak az emléke mindig közéjük áll majd.
EnglishI served supper to Mother and Father, and sometimes guests, and cleaned up afterwards.
Vacsorát tálaltam anyámnak és apámnak, néha vendégeknek is, utána elmosogattam.
EnglishVipsania married, not long afterwards, an ambitious young noble called Callus.
Vipsania nemsokára feleségül ment egy becsvágyó fiatal nemeshez, Gallushoz.
EnglishMortimer had stayed to dinner, and he and the baronet played ecarte afterwards.
Mortimer velünk vacsorázott, s vacsora után ekartét játszott a baronettel.
EnglishA little over a year afterwards, they voted by a two-thirds majority in favour.
Alig több mint egy évvel később kétharmados többséggel mellette szavaztak.
EnglishThey said they were retiring, but I heard afterwards that they took another post.
Azt mondták, nyugalomba vonulnak, de később azt hallottam, hogy mégis állást vállaltak.
EnglishHe lay on the bed afterwards, smoking his last Camel cigar-ette, staring at the ceiling.
Ezután Michael eldőlt az ágyon, szívta az utolsó Cameljét, és a plafont bámulta.
EnglishIf you want to talk to me about ADHD afterwards, you can talk to me then.
Ha akarják, utána beszélgethetünk az ADHD-szindrómáról, aztán beszélgethetünk.
EnglishYet with some they have afterwards made peace, none the worse for being politic.
De közülük többekkel utóbb békét kötöttek, mert az érdekük így kívánta.
EnglishThe systemic risk becomes apparent afterwards, when the crisis has erupted.
A rendszerszintű kockázat csak utólag, a válság kirobbanása után vált nyilvánvalóvá.

Szinonimák (angolul) a(z) afterwards szóra:

afterwards
afterward