angol-magyar fordítás erre a szóra: afterthought

EN

"afterthought" magyar fordítás

EN

afterthought {főnév}

volume_up
afterthought
This sort of afterthought often spoils a promising friendship, said Aillas.
- Az ilyesfajta utógondolat gyakran képes megrontani a kialakulóban lévő barátságokat - jegyezte meg Aillas.

Példamondatok a(z) "afterthought" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs a kind of afterthought I focused the dueling pistol on the woman and fired.
Egy futó ötlettől vezérelve a párbajpisztollyal a nőre céloztam, és lőttem.
EnglishThe board filled half the office, making his desk look like a cluttered afterthought.
A pult elfoglalta a helyiség felét, az íróasztal játékszernek tűnt mellette.
EnglishAs an afterthought, he felt through the pockets of his tunic for the Elfstones.
Csak ezután jutott eszébe, hogy a zsebébe nyúljon, a Tündérkövek után.
Englishhe added as an after-thought; and then (with what derisive ferocity!): Sons éso tse-ná.
Háni! tette még hozzá utólag, és aztán (de micsoda vad gúnnyal!): Sons éso tse-na.
EnglishIt's not interested in the flesh, Jaffe, except as an afterthought.
Ez nem a húsra és a vérre hat, Jaffe, legfeljebb csak afféle mellékhatásként.
EnglishThere was a certain justice in that, for Cora had decidedly been an afterthought in the family.
Ebben van is némi jogosultság, hiszen Cora késői, utolsó gyerekként született.
EnglishAs an afterthought I added, I can also tell them that your world is moonless.
Mintegy mellékesen hozzátettem: Azt is elmondhatom nekik, hogy a maguk világának nincs holdja.
EnglishAs an afterthought it says that we shall resolve the problem in a forum.
Utólag azt mondja, hogy a problémát majd egy fórum keretében megoldjuk.
EnglishAnd, as an afterthought, hurting him all the way to the center of his heart: 'Damn you.'
- Majd mintha utólag jutott volna eszébe, amivel szíven döfte Henryt.
EnglishPyjamas and shirts were strewed among them, rather as an afterthought.
Pizsamák és ingek is akadtak köztük, melyeket utólag dobált közéjük.
EnglishAs an afterthought, he checked McCaffrey's book for Albert Uhlander.
De aztán eszébe jutott valami, és megnézte, ott van-e McCaffrey noteszében Albert Uhlander.
EnglishShe added as an afterthought: Did Aunt Cora leave any money?
Majd hirtelen eszébe jutott valami, és hozzátette: - Cora néni után is maradt pénz?
Englishwas an afterthought.
Az orgiatermet (mi másnak is nevezhetnénk?) csak később alakították ki.
EnglishThe garage - a modern afterthought - was actually further along the road, on the other side of it.
A garázs ez a későbbi modern építmény messzebb volt, az út másik oldalán.
EnglishStragen,' Sparhawk added as an afterthought, 'tell Kring that there's no real need to hurry.
Stragen mondta Sparhawk rövid gondolkodás után , mondd meg Kringnek, hogy nincs okunk sietni.
EnglishThis sort of afterthought often spoils a promising friendship, said Aillas.
- Az ilyesfajta utógondolat gyakran képes megrontani a kialakulóban lévő barátságokat - jegyezte meg Aillas.
EnglishThen the most curious afterthought came to the doctor, something which hadn't occurred to him for years.
Majd valami furcsaság jutott eszébe, amivel évek óta nem foglalkozott.
EnglishThose who design destiny will decide the fortunes of robotkind, almost as an afterthought.
Azok, akik megtervezik a sorsot, egyebek mellett azt is elfogják dönteni, hogy mi lesz a robotok fajával.
EnglishThe entertainment complex seemed like an afterthought to provide hopeless amusement for those trapped on Nal Hutta.
Amikor végül tönkretették a bolygót, és már nem sok hasznot hozott nekik, új otthont kerestek.
EnglishAs an afterthought, they came to have a look around the house, found the door the way you found it and this weird mess.'
Aztán körülnéztek, bejöttek a házba, ahogy az előbb maga is - és ezt a kuplerájt találták.

Szinonimák (angolul) a(z) afterthought szóra:

afterthought