angol-magyar fordítás erre a szóra: afterglow

EN

"afterglow" magyar fordítás

EN

afterglow {főnév}

volume_up
afterglow
volume_up
alkonypír {fn}

Példamondatok a(z) "afterglow" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAfterglow gave way to dark night and the waning half-moon started down the sky.
Az alkonyatot felváltotta a sötét éjszaka, és a félhold elindult lefelé az égbolton.
EnglishMist blew along the streets and the afterglow fell dull on slate roofs.
Az utcákon köd szitáit, a naplemente halványan látszott a palatetők mögött.
EnglishOnly Naram and Shallah remained, looking up at Carse in the afterglow.
Csak Naram és Shallah, a két Úszó maradt a helyén: Carse-ra bámultak a szürkületben.
EnglishA line of rocky crags at the horizon jutted sharp against a faint violet afterglow.
A horizonton sziklanyúlványok vonala ugrott ki élesen a halvány ibolyaszínű utóragyogásban.
EnglishThe afterglow was gone and Phobos came up swiftly out of the east.
A szürkület véget ért, s a Phobosz sebesen emelkedett a keleti látóhatáron.
English'incandescence, candescence, afterglow' 'Pack your puzzle, put on your shoes.'
... fehér izzás, vörös izzás, a lenyugvó nap fénye...
EnglishDeep night with only a verge of afterglow ruled the sky, and stars glistened on the smooth surface.
Az alkonypírból már csak egy csík látszott; mély éjszaka uralta az eget, és csillagok ragyogtak a sima felületen.
EnglishWe were feeling pretty high, what with the afterglow of the sex shimmy, and the Voodoo feather held tight in my fingers.
Igencsak fel voltunk dobva, a szexderengő utóhatása ugye, na meg a kezemben szorongatott Vudu-tollé.
EnglishBoth of them looked fruity from the afterglow of sex, and I just couldn't take it, couldn't take the fresh love.
A szextől még mindig piroslottak mindketten, és egyszerűen nem bírtam, nem bírtam elviselni a friss szerelmet.
EnglishThree great shapes went flapping across the afterglow.
EnglishToo awful to think of that-of the spirit world as a dim and chaotic afterglow before the ultimate darkness.
Még elképzelni is borzasztó, hogy a szellemvilág legyen a zűrzavaros, tompa szürkület, mielőtt leszállna a végső sötétség.
EnglishHer eyes were very bright, catching the afterglow.
EnglishAFTERGLOW STILL COLOURED THE WEST; in the east a soft yellow moon rose above the Teach tac Teach.
Az alkonyat még vörösesre festette a nyugati égboltot; keleten a puha, sárga fényben pompázó hold lassan emelkedett a Teach tac Teach csúcsai fölé.
EnglishGradually the afterglow of lovemaking gave way to a curious uneasiness, the source of which Bobby could not identify.
A szeretkezés utóizzása lassanként átadta helyét valami különös nyugtalanságnak, amelynek forrását Bobbynak nem sikerült azonosítania.
EnglishYet this after-glow of happiness lasted long enough for the Vicomtesse to be of service to her young cousin.
Ez az utolsó verőfény mégis elég soká tartott, hogy a vikomtné Párizsban maradjon, és szolgálatára álljon ifjú rokonának, akihez valamiféle babonás vonzalom fűzte.
EnglishPresently the four men on their hulking oasts passed in the afterglow above him, black double-shapes in attitudes suggestive of ill-temper and disappointment.
A négy ember hamarosan kirajzolódott a naplementében, ahogy otromba oastjaikon csalódottan és rossz hangulatban vágtattak el.
EnglishBy the light of the afterglow Aillas made camp in a little spinney of mountain larch, and on this evening for their supper they dined upon Torqual's preserved goose.
A délutáni fényben Aillas talált egy kis csalitost, amelyben letáboroztak, és aznap este Torqual szárított libahúsát ették vacsorára.
EnglishOnly a pleasant languor, affecting all four of them, which was perhaps the afterglow of coming so close to death and walking away from it.
Csak egyféle kellemes bágyadtság kerítette valamennyiüket hatalmába, talán annak utóhatásaként, hogy ennyire közeljártak a halálhoz, és mégis megmenekültek előle.
EnglishNumber one: If the universe lasts for 10 to the 10 to the 120 years, why are we born in the first 14 billion years of it, in the warm, comfortable afterglow of the Big Bang?
Először: Ha a világegyetem 10 a 10-iken a 120-ikon évig tart, miért születtünk az első 14 milliárd évben, a meleg, kényelmes alkonyán az ősrobbanásnak?