EN

after tax {melléknév}

volume_up

Példamondatok a(z) "after tax" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThat was after tax, which makes it more than a million and a half gross.
Ez már az adó után volt, ami azt jelenti, hogy az legalább bruttó másfél milla.
EnglishThe box would be released only after the tax auditors finished their work.
Csak azután adják ki a széfet, hogy a számvizsgálók elvégezték a munkájukat.
EnglishRavelstons income, after payment of income tax, was probably two thousand a year.
Ravelston évei jövedelme adózás után is elérte a kétezret.
EnglishWould we perhaps think about introducing a CO2 tax after all?
Esetleg elgondolkodnánk végre a széndioxid-kibocsátás után kivetett adó bevezetéséről?
EnglishWe do not have a network of toll roads, nor do we lay additional charges on heavy goods vehicles after road tax.
Nálunk nincs fizetős úthálózat, és többlet díjat sem vetünk ki a nehéz tehergépjárművekre az útadó felett.
EnglishIt is called the Robin Hood Tax group, after the legendary figure who stole from the rich and gave to the poor.
Az elnevezése Robin Hood adócsoport, a legendás figura után, aki a gazdagoktól rabolt és a szegényeknek adott.
EnglishThis will not tax you, after your torture, eh?
Lehetséges, de... nem lesz fárasztó a kínzások után?
English- the profit or loss before or after deduction of tax.
- az adózás előtti vagy utáni eredményt.
Englishprofit after tax
Englishloss after tax
EnglishPUMA has 2.7 billion dollars of turnover, 300 million dollars of profits, 200 million dollars after tax, 94 million dollars of externalities, cost to business.
A PUMA-nak 2,7 milliárd dolláros bevétele van, 300 millió dolláros profitja, adólevonás után 200 millió dollár, és 94 millió dollár értékű kihatása, költsége.
EnglishPeople found their jobs, most of them in the private sector, providing goods and services for which people paid voluntarily with their after-tax money.
Az emberek munkát találtak maguknak, többségük a magánszektorban, javakat és szolgáltatásokat biztosítva, melyekért a népesség készséggel fizetett adózás utáni jövedelmével.

Hasonló fordítások a(z) "after tax" szóra magyarul

after prepozíció
after melléknév
after határozószó
Hungarian
tax főnév