angol-magyar fordítás erre a szóra: after breakfast

EN

"after breakfast" magyar fordítás

EN

after breakfast

volume_up
After breakfast they sought and received permission to go home to sleep.
Reggeli után engedélyt kértek és kaptak, hogy hazamehessenek aludni.
Lycurgus and Uncle Possum went on with Lightning right after breakfast.
Lycurgus meg Possum bácsi mindjárt reggeli után odavitték Villámot.
Philip Blake was in the house after breakfast and overheard part of the quarrel.
Philip Blake reggeli után a házban volt, és hallotta a veszekedés egy részét.

Példamondatok a(z) "after breakfast" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishPhilip Blake was in the house after breakfast and overheard part of the quarrel.
Philip Blake reggeli után a házban volt, és hallotta a veszekedés egy részét.
EnglishThese would be dealt with after breakfast, and in any case not before ten o'clock.
Minderre majd reggeli után kerít sort, de semmiképpen sem tíz óra előtt.
EnglishSeated in my easy chair after breakfast, with my pipe lighted, I opened my newspaper.
Hazamentem, megebédeltem, rágyújtottam a pipámra, kinyitottam az újságomat.
EnglishYou see, said Victoria to Edward after breakfast when they were alone together.
Látod mondta reggeli után Victoria Edwardnak, mikor egyedül maradtak.
EnglishAfter a breakfast of porridge with fried cabbage, he paid his score and went his way.
Zabkásából és sült káposztából álló reggelije után kifizette a számláját, és útra kelt.
EnglishMiss Greer sat on the terrace near the library window after breakfast.
Miss Greer reggeli után kiült a teraszra, a könyvtárszoba ablakának közelébe.
EnglishAfter breakfast they sought and received permission to go home to sleep.
Reggeli után engedélyt kértek és kaptak, hogy hazamehessenek aludni.
EnglishHe saddled a fresh horse, secured the mailbags, and headed north immediately after breakfast.
Felnyergelt egy friss lovat, odakötözte a zsákokat, és útnak eredt nyomban reggeli után.
EnglishAfter breakfast she went upstairs to her room, opened the japanned box and put the letter away.
Reggeli után fölment a szobájába, kinyitotta a lakkozott dobozt, és berakta a levelet.
EnglishLycurgus and Uncle Possum went on with Lightning right after breakfast.
Lycurgus meg Possum bácsi mindjárt reggeli után odavitték Villámot.
EnglishAfter breakfast, Victoria started forth in search of the Olive Branch.
Reggeli után Victoria elindult, hogy megkeresse az Olive Branch-ot.
EnglishI’ll meet each of you personally in my office after breakfast.
00:20:45.32,00:20:48.56 Mindegyikőtökkel személyesen találkozom az irodámban, reggeli után.
EnglishSchulz and the giant stayed for the night, then left after breakfast in the morning.
Schulz és az óriás a szállodában töltötte az éjszakát, és csak másnap távozott, rögtön reggeli után.
EnglishAs we cleared up after breakfast that morning Zelinski took Mac on one side.
Reggeli után, mosogatás közben Zelinski félrevonta Macet.
EnglishSo I thought that a better practical way would be for my fasting to start after my breakfast.
Ezért úgy gondoltam, a számomra a legkézenfekvőbb az lenne, ha reggeli után kezdeném a böjtöt.
EnglishBrett had caught her alone when she went upstairs to dress after getting Dad his breakfast oatmeal.
Brett egyedül találta anyját a szobájában, miután az már felszolgálta apjának a reggelit.
EnglishAfter breakfast Madouc marshalled Nisby, Sir Jaucinet and the nameless shadow-thing out into the road.
Reggeli után Madouc kivezényelte Nisbyt, Sir Jaucinetet és a névtelen árnyékot az útra.
EnglishClaude Lebel took the helicopter back to Paris shortly after breakfast.
Claude Lebel reggeli után nem sokkal visszaindult Párizsba.
EnglishHe knew exactly what to do with it after breakfast the next day.
Pontosan tudta, mit kell tennie a rádióval másnap, reggeli után.
EnglishI had an interview with the baronet in his study after breakfast, and I told him all that I had seen.
Reggeli után felkerestem a baronetet dolgozószobájában, és elmondtam neki, mit tapasztaltam.

Hasonló fordítások a(z) "after breakfast" szóra magyarul

breakfast főnév
Hungarian
after prepozíció
after melléknév
after határozószó
Hungarian
after all határozószó
after tax melléknév
after a manner