EN

after {határozószó}

volume_up
Not after all they have suffered to see the end of Kalak's tyranny!
- Lehetetlen azután, amit Kalak egyeduralmának letörésekor elszenvedtek!
After, we will celebrate, and I will reward you for your services.
- Azután ünnepelni fogunk, és megkapja jutalmát a szolgálatáért.
Well, sir, it was immediately after that our own trouble came to us.
Kérem, uram, nem sokkal azután fedeztük fel a dolgot, hogy kezdetét vette nyomorúságunk.
Coughing, venting atomized water from both nostrils, I splashed noisily after him.
Erőteljes karcsapásokkal eredtem utána, miközben prüszkölve próbáltam kitisztítani az orromat.
Our divisional surgeon arrived soon after and confirmed his treatment.
A bűnügyi orvosszakértő nem sokkal utána érkezett, és megerősítette Roberts diagnózisát.
And none was ever involved in sado-masochistic relationships before Hoffritz, and certainly not after.
Egyiküknek sem volt Hoffritz előtt szadomazochista kapcsolata, utána meg végképp nem.

Példamondatok a(z) "after" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAfter that, John's father read every book about bears he could get his hands on.
Ezután John apja minden könyvet elolvasott a medvékről, amihez csak hozzájutott.
EnglishCarson said, Miss Parker, were you conscious any time after he chloroformed you?
Miss Parker, visszanyerte az eszméletét, miután Harker kloroformmal elkábította?
EnglishSeventeen years after the massacre, hundreds of bodies have yet to be identified.
Tizenhét évvel a vérontás után még mindig holttestek százai várnak azonosításra.
EnglishType the minimum number of characters that must come before or after the hyphen.
Adja meg az elválasztójel előtt vagy után kötelezően következő karakterek számát.
EnglishHer fascination with Presley had not begun until sixteen years after his death.
Terri Elvis iránti rajongása csak a Király halála után tizenhat évvel kezdődött.
EnglishBoaz and Unk had separated after one Earthling year together in the space ship.
Boaz és Unk egy földi évet töltött együtt az űrhajóban, mielőtt útjaik elváltak.
EnglishHe would smooth over one awkward moment after another; he did it instinctively.
Egyik félresikerült pillanatot a másik után simította el, mintegy ösztönszerűen.
EnglishI closed up shop after my wife died, and I've been roaming the world ever since.
A feleségem halála után bezártam a boltot, és azóta egyfolytában a világot járom.
EnglishIt was just after hours but that cop from the beach, Captain Webber, was with me.
A hivatalos órák után történt, de az a hekus, Webber kapitány, éppen nálam volt.
EnglishYou are Morgaine's son, after all-it would be strange if you had no gift at all.
- Elvégre Morgaine fia vagy, fura lenne, ha egyáltalán nem lenne benned tehetség.
EnglishYet after all, I reminded myself, how did I know that my view was the right one?
Másodrendű élet Légy őszinte, kérdeztem magamtól, milyen öröm van a te életedben?
EnglishNo sound came from within, and after several long breaths, he reached out again.
Nem jött hang bentről és több, hosszú lélegzetvételnyi idő után újból előrenyúlt.
EnglishAfter several minutes of this he stopped and slipped the passkey into the lock.
Percek teltek el így, majd abbahagyta a pörgetést, és a kulcsot bedugta a zárba.
EnglishFlakes begin flaking three Earthling hours after they themselves have been shed.
Három földi órával azután, hogy lehámlottak, maguk a pelyhek is hámlani kezdenek.
EnglishIt was like a place to play after the seriousness of First Street, said Michael.
Olyan hely, ahol játszani lehet az Első utca ünnepélyessége után, mondta Michael.
EnglishAfter all this, what a stupid way to die, I said to the memory of Sharrol Janss.
Micsoda hülye dolog így meghalni, ezek után mondtam Sharrol Janss emlékképének.
English'You sound like the nun who gave me catechism lessons every Sunday after mass.'
- Úgy beszél, mint az az apáca, aki katekizmusra tanított a vasárnapi mise után.
English59 days after the last log entry, it had traveled 4500 miles across the ocean...
59 nappal az utolsó naplóbejegyzés óta 4.500 mérföldet utazott a nyílt óceánon.
EnglishAfter Madame Joliet, they interviewed the girls whose names she had given them.
Madame Joliet után beszéltek azokkal a lányokkal, akiknek a nevét megtudták tőle.
EnglishThat was in the monsoon holidays, after he had taken the prize for mathematics.
Ez abban az évben történt, szünidőben, amikor a matematika versenyen díjat nyert.

Szinonimák (angolul) a(z) after szóra:

after
afters