EN

African {melléknév}

volume_up
1. földrajz
Mrs Martens emphasised the need for an African solution to African problems.
Martens asszony hangsúlyozta, hogy afrikai problémákra afrikai megoldást kell adni.
African countries are looking for representation in accordance with their political way.
Az afrikai országok a politikai irányuknak megfelelő képviseletre törekszenek.
This is a historic moment for Sudan, and indeed for the whole African continent.
Ez történelmi pillanat Szudán és az egész afrikai kontinens életében.

Példamondatok a(z) "African" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishThe West-African cooperative bloc, ECOWAS, has condemned the latest coup d'état.
A nyugat-afrikai együttműködési tömb, az ECOWAS elítélte a legutóbbi államcsínyt.
EnglishIt is expected that this will also have a positive impact on African countries.
Várakozásaink szerint ez pozitív hatást gyakorol majd az afrikai országokra is.
EnglishThe African Union has called this an illegal coup and rejects the new government.
Az Afrikai Unió törvénytelen akciónak nevezte, és elutasítja az új kormányt.
EnglishWhat you and I understand as a government doesn't exist in many African countries.
Amit Önök és én értünk kormány alatt, az sok afrikai országban nem létezik.
EnglishBut this is different if we now look at the European individual and an African.
De más a helyzet akkor, ha az európai és az egyik afrikai egyedet vesszük.
EnglishI think African people should know about the EU's shabby and dishonourable plans.
Szerintem az afrikai embereknek tudniuk kell az EU aljas és tisztességtelen terveiről.
EnglishMrs Martens emphasised the need for an African solution to African problems.
Martens asszony hangsúlyozta, hogy afrikai problémákra afrikai megoldást kell adni.
EnglishHow to explain the remarkably clear evidence of African blood in so many of them?
Hogyan magyarázzam el az afrikai vér jelét, amely tisztán kiült sok arcra?
EnglishClearly what is now hoped for is that it can primarily be African mediation.
Most egyértelműen azt reméljük, hogy ez elsődlegesen afrikai közvetítés lesz.
EnglishEC-Eastern and Southern African States Economic Partnership Agreement (vote)
EK-Kelet- és dél-afrikai államok (AES) gazdasági partnerségi megállapodás (szavazás)
EnglishIn Yaoundé, an association agreement is signed between the EEC and 18 African countries.
Yaoundéban (Kamerun) az EGK és 18 afrikai ország társulási megállapodást ír alá.
English(Laughter) (Applause) Which African country do you want me to wire all my money to?
(Nevetés) (Taps) Melyik afrikai országba akarod átutaltatni velem az összes pénzemet?
EnglishAt this moment there are 1 800 EUFOR soldiers in Chad and the Central African Republic.
Jelenleg 1800 EUFOR-katona állomásozik Csádban és a Közép-afrikai Köztársaságban.
EnglishThe solution to the Somalia issue lies with the UN and the African Union.
A szomáliai helyzet megoldásának kulcsa az ENSZ és az Afrikai Unió kezében van.
EnglishAnd by Exu, the African Hermes you saw in Bahia, and his companion, Pompa Gira.
Meg az Exu, az afrikai Hermész, akit Bahiában láttak már, meg a társnője, a Pomba Gira.
EnglishAfrican and European leaders will not fail to find pointers for the road to follow.
Az afrikai és az európai vezetők bizonyára rátalálnak majd a követendő út jelzéseire.
EnglishIt is obviously the case that Chad and the Central African Republic are not democracies.
Nyilvánvaló, hogy Csád és a Közép-Afrikai Köztársaság nem demokratikus országok.
EnglishIn other countries, we delegate the resolution of conflicts to the African Union.
Más országokban a konfliktusok megoldását hárítjuk át az Afrikai Unióra.
EnglishI also discussed it with the Chairman of the African Union Commission, Mr Ping.
Tárgyaltam erről az Afrikai Unió Bizottságának elnökével, Ping úrral is.
EnglishESDP operation in eastern Chad and the north of the Central African Republic (debate)
EBVP művelet Csád keleti és a Közép-Afrikai Köztársaság északi részén (vita)

Szinonimák (angolul) a(z) African marigold szóra:

African marigold