EN

afraid {melléknév}

volume_up
He put in eighteen-hour days and was not afraid to sue anybody for any wrong.
Napi tizennyolc órát dolgozott, és nem ijedt meg attól, hogy bárkit bármiért bepereljen.
And because she was a witch she wouldn't have been afraid of a boy, normally.
És mert boszorkány volt, rendes körülmények között nem ijedt volna meg egy gyermektől.
She could scarcely make it out in the bad light, but she wasn't afraid.
Alig tudta kivenni az állatot a gyér fényben, de nem ijedt meg tőle.

Példamondatok a(z) "afraid" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishSheelon looked away, groping for the words to the answer he was afraid to speak.
Sheelon elfordította a tekintetét, kereste a szavakat ahhoz, amit félt kimondani.
EnglishI am afraid, said Poirot gently, that you will have to go back the way you came.
Attól tartok mondta Poirot nyájasan , vissza kell mennie oda, ahonnan elindult.
EnglishI'm afraid, he said soothingly, we have to ask people questions again and again.
Sajnos újra meg újra végig kell kérdeznünk mindenkit mentegetőzött a felügyelő.
EnglishHis mother was still a little bit afraid, but his father's attitude was strange.
Az anyja még félt egy kicsit, de hogy az apja mit érzett, azt nem egészen értette.
EnglishI hated to be near him, but I was afraid for my mother, and I begged not to go.
Utáltam a közelében lenni, de féltettem anyámat, és könyörögtem, hadd maradjak.
EnglishIn his drinking days he had always been afraid of something like this happening.
Amikor ivott, mindig félt, hogy egyszer majd valami ilyesmi fog vele történni.
EnglishAs soon as he pushed the right buttons, he ducked behind a car, afraid to look.
Amint megnyomta a megfelelő gombokat, beugrott egy kocsi mögé, nem mert odanézni.
EnglishPrime Minister, sorry to call so late, but I'm afraid the queen is abdicating.
Miniszterelnök úr, elnézést hogy ilyen későn, de a királynő lemondott a trónról.
EnglishAnd from this weird bubble of throbbing darkness the lamplight recoiled, afraid.
És a lüktető sötétség e borzongató buborékja előtt félve torpant meg a lámpafény...
EnglishAll this time I lived in the city because, to be honest, I was afraid of trees.
Mindez idő alatt a városban éltem, mert, hogy őszinte legyek, féltem a fáktól.
EnglishI'm afraid this is a bad business, Monsieur Poirot, he announced to the detective.
- Attól tartok, támadt egy kis probléma, Monsieur Poirot - közölte a detektívvel.
EnglishWe're at five million bucks for this 18 case, and he's afraid I'm pinching pennies.
Eddig ötmillió dollár költségnél tartunk, és attól fél, fogamhoz verem a garast?
EnglishAnd we could think about it properly, instead of just guessing and being afraid.
És végre rendesen átgondolhatjuk az egészet ahelyett, hogy okoskodunk és rettegünk.
EnglishMorgaine bent her head and bit her lip, suddenly afraid she would giggle aloud.
Morgaine lehajtotta a fejét, s az ajkába harapott, mert félt, hogy elneveti magát.
EnglishAre the Eurocrats actually afraid of democracy, afraid of consulting the people?
Az eurokraták vajon félnek a demokráciától, félnek az emberekkel való párbeszédtől?
English'We're afraid there's been an attempt at robbery, and we want you to help us.
- Attól tartunk, rablási kísérlet történt, és szeretnénk, ha segítségünkre lenne.
EnglishShe considered calling the police, but she was afraid of making a fool of herself.
Azon töprengett, felhívja-e a rendőrséget, de nem akart bolondot csinálni magából.
EnglishWhoever had stolen the cards must have been afraid the class would be searched.
Bárki lopta is el a kártyákat, számított rá, hogy megmotozhatják az osztályt.
EnglishShe often put her hands on the unicorn when she was sad, or tired, or afraid.
De hát akkor miről beszélnek a legendák, miről szólnak a mesék és a történetek?
EnglishI am almost afraid of asking what you thought of me, when we met at Pemberley.
- Alig merem megkérdezni, mit gondolt rólam, amikor Pemberleyben találkoztunk?
Más szótárak