EN

afoul {határozószó}

volume_up

Példamondatok a(z) "afoul" szó használatára magyarul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért.

EnglishAs low as possible without running afoul with the IRS.
Amilyen alacsony csak lehet anélkül, hogy összerúgnánk a port az adóhivatallal.
EnglishLet us quit this city now, before we run afoul of the city guard or treachery from the templars.
- Húzzunk el most a városból, mielőtt a városi őrség karjaiba futunk, vagy a lovagok hűtlenségen kapnak minket.
EnglishAnd ran afoul of the government's population-control policy that was well to the left of draconian.
...és ezzel súlyos vétséget követett el a kormány enyhén szólva is drákói népességszabályozási politikája ellen.
EnglishAlthough he'd never met him, Norris was pretty sure he'd run afoul of town bad boy Ace Merrill.
Norris ugyan szemtől szemben nem találkozott vele, mégis szinte bizonyosan tudta, hogy a város feketebáránya lesz az, Merrill, az Ász.
English`You don't want to run afoul of those people.
EnglishPouring through the forest at the base of the heights, they ran afoul of the hundreds of snares and pitfalls the Elves had laid for them.
Átcsörtettek a fennsík lábánál nőtt erdőn, egyenesen neki a sok száz veremnek és csapdának, amellyel az elfek várták őket.
Englishto run afoul of sth
EnglishIt was a marvelous engine for doing violence to the spirit of thousands of laws without actually running afoul of so much as a city ordinance.
A tervezet valóságos harckocsi volt, ezer meg ezer törvény szellemének eltiprására, anélkül hogy akár csak egyetlen közúti közlekedési szabályt is megsértene.
EnglishWinter passed, and the Blades took to the road againand fell afoul of the Bright Shields, an arrogant and widely known band of lawless adventurers.
Elmúlt a tél és a Pengék újra a nyakukba vették az utat - és belebotlottak a Fényes Pajzsokba, egy törvényt nem tisztelő, közismerten erőszakos kalandozóbandába.
EnglishTheir bumbling runners ran afoul of their own internal factions, and the team crumbled CHOOSE YOUR ENEMIES CAREFULLY 285 away, leaving only a handful of pox-ridden elves to annoy us.
Szánalmas vadászaik szétváltak a saját nézeteltéréseik miatt, így a csapat szétoszlott, csak pár himlőhelyes tünde maradt vissza.
EnglishHe had become terse, sharp in his commands, bitter in his judgments, and those who ran afoul either of Casmir or his justice now, more than ever, had cause for regret.
Feszült volt, nyugtalan, ítéletei keserűek, és azok, akik valamilyen okból szembekerültek akár Casmirral, akár a törvényeivel, csúnyán megjárták.

Szinonimák (angolul) a(z) afoul szóra:

afoul
English